• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage X – 11.2. Het voorwenden van vermogensstijging

  11.2. Het voorwenden van vermogensstijging

  Deze methodiek van witwassen kan worden toegepast in de gevallen
  dat men de beschikking heeft over activa die moeilijk objectief
  waardeerbaar zijn, zoals kan voorkomen bij onroerend goed, antiek
  en kunst. Door een lucratieve verkoop van dit soort activa voor te
  wenden aan een schijnbaar onafhankelijke derde, kan een crimineel
  op schijnbaar legale wijze in het bezit komen van zijn
  misdaadgeld.

  Het principe spreekt eigenlijk voor zichzelf. A koopt onroerend
  goed van B voor 2,5 miljoen gulden, doch officieel wordt de
  verkoopprijs op 2 miljoen gesteld, de rest wordt zwart uitbetaald
  aan B (B zit derhalve met 5 ton zwart geld).

  Vervolgens verkoopt A voor hetzelfde bedrag aan C door, maar nu
  wordt het gehele bedrag in de koopakte genoemd. Hierdoor maakt A
  kunstmatig een winst van 5 ton. Hij heeft anders gezegd 5 ton
  misdaadgeld een schijnbaar legale herkomst gegeven.

  A heeft een wit en een zwart vermogen. Met beide
  vermogensbestanddelen waagt hij zich in de effectenhandel, met twee
  gescheiden rekeningen. Op de ene rekening is het witte vermogen
  geplaatst, op de andere het zwarte vermogen dat via allerlei
  constructies van A is afgeschermd. Verlies wordt afgeboekt van de
  zwarte rekening, de winst wordt op de andere rekening
  bijgeschreven.

  Het lucratieve karakter van transacties kan worden gefingeerd
  door eerst de officile aankoopprijs te verlagen, met het oog op het
  naderhand realiseren van een ogenschijnlijk rele waardestijging.
  Een voorbeeld ter illustratie. Koper en verkoper komen voor de
  aankoop van onroerend goed een totale koopsom overeen van circa 17
  miljoen gulden. De koopprijs dient gedeeltelijk in natura (dat wil
  zeggen: dure auto’s) te worden voldaan. Tijdens de onderhandelingen
  wordt de koopsom aan beide zijden met 1 miljoen gulden verlaagd.
  Het pand wordt gewaardeerd op circa 16 miljoen gulden en de waarde
  van de inbreng in natura wordt ook met 1 miljoen teruggeschroefd.
  De koper is van plan het pand weer door te verkopen.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken