• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage X – 11.1. Inleiding

  11. WITWASSEN

  11.1. Inleiding

  Witwassen, zo werd in hoofdstuk 9 gesteld, is het omzetten van
  de verborgen, niet te verantwoorden herkomst van inkomsten in een
  wel te verantwoorden herkomst. In het vorige hoofdstuk is duidelijk
  geworden dat misdaadgeld in een land zonder financile, fiscale of
  strafrechtelijke controle op de herkomst van geld, gemakkelijk
  genvesteerd kan worden in de legale economie. Wanneer een criminele
  organisatie misdaadgeld dat in Nederland is verdiend, wil
  investeren in een dergelijk land is het voldoende dat het geld
  verplaatst wordt. Aangezien veel misdaadgeld wordt verdiend met de
  handel in herone en cocane door Turkse en Zuidamerikaanse
  organisaties (zie het rapport over de allochtone groepen), die
  nauwelijks in ons land investeren, komt het verplaatsen van
  misdaadgeld veel vaker voor dan de andere fasen in het
  witwasproces.

  Van witwassen zou in dergelijke gevallen sprake zijn als
  misdaadgeld uit Turkije naar Nederland wordt teruggeboekt en
  uiteindelijk in de reguliere Nederlandse economie wordt
  gentegreerd. Witwasactiviteiten kunnen derhalve vooral worden
  verwacht van Nederlandse groepen die in Nederland willen
  investeren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het
  opsporingsonderzoek dat tot dusverre de meeste witwasconstructies
  aan het licht bracht, betrekking had op de XTC-groep, een
  Nederlandse groep die deels in Nederland investeerde.

  Het is bijzonder moeilijk om een goed beeld te krijgen van de
  omvang van witwassen van misdaadgeld en van de omvang van
  investeringen in de legale economie. In veel opsporingsonderzoeken
  richt men zich op de grondfeiten en legt men de financile nasleep
  terzijde. Hierdoor is geen verantwoord kwantitatief beeld van
  witwassen te geven. Wanneer allerlei concrete onderzoekervaringen
  bij elkaar worden gesprokkeld, ontstaat evenwel een goed zicht op
  de verschillende vormen van witwassen. Alle voorbeelden die in dit
  hoofdstuk (en overigens ook in de beide voorgaande) worden genoemd,
  zijn ontleend aan

  opsporingsonderzoeken uit eigen land.
  Alle voorbeelden van witwassen komen altijd neer op – populair
  gezegd – de twee volgende basispatronen lenen van jezelf en
  fingeren van winst. Op deze wijze kan misdaadgeld
  gelegitimeerd worden als normaal vermogen ten opzichte van politie
  en fiscus. Je hebt het aanwezige misdaadgeld eerlijk geleend of
  eerlijk verdiend.

  Wij zullen bij het presenteren van de witwastechnieken
  aansluiten bij de gebruikelijke terminologie en indelingen. In de
  legale economie kan op drie manieren geld worden verworven,
  namelijk inkomsten uit arbeid, vermogensstijging en
  vermogensoverdracht. De technieken van het witwassen sluiten
  aan bij deze normale manieren waarop geld kan worden verkregen. Wij
  zullen deze drie verschillende manieren van witwassen in de komende
  drie paragrafen beschrijven.

  Vervolgens wordt beschreven hoe de beschreven patronen zich
  kunnen manifesteren op markten. Er kan daarbij sprake zijn van het
  gebruik maken van de activiteiten op de markten om gelden wit te
  wassen (een rechtvaardigingsgrond te geven) of van markten waarop
  genvesteerd wordt nadat het misdaadgeld is witgewassen. Twee
  markten worden beschreven: de effectenhandel (11.5) en de
  onroerend-goedmarkt (11.6).


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken