• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage X – 5.5. Recapitulatie

  5.5. Recapitulatie

  In dit hoofdstuk is aandacht besteed aan de methoden van
  afscherming die criminele groepen hanteren om zich gedupeerden en
  controle- en opsporingsinstanties van het lijf te houden. Voor een
  deel zijn de immuniseringsstrategien verweven met de aan de dag
  gelegde modi operandi. Verschillende criminele groepen hebben
  daarenboven met het oog op dreigende interventie van buitenaf
  specifieke afweermechanismen ontwikkeld. Een aantal van de
  bestudeerde dadergroepen bleek overigens nauwelijks te anticiperen
  op een mogelijke ontrafeling van de fraudeconstructie.

  Een belangrijke vorm van afscherming schuilt in de beperking en
  manipulatie van informatiestromen. Gerefereerd is in dit verband
  aan het spreiden van kennis binnen de organisatie, het opleggen van
  een spreekverbod aan de individuele leden, het manipuleren van het
  telecommunicatieverkeer en het opschonen van de
  bedrijfsadministratie. Een tweede element waaraan in het kader van
  afscherming aandacht is besteed, is het aangaan van betrekkingen
  met invloedrijke derden. Daartoe is allereerst nagegaan welke
  onoorbare contacten konden worden vastgesteld in relatie tot de
  uitvoering van de fraudeconstructie. Deze inventarisatie heeft een
  verscheidenheid van externe betrekkingen opgeleverd, varirend van
  de inbreng een tweetal bankemploys, een functionaris werkzaam op de
  Amsterdamse effectenbeurs, drie douanebeambten, een buitenlandse
  topambtenaar tot aan de verwijtbare betrokkenheid van zes
  juridische en/of financile deskundigen. Drie gevallen hebben zich
  aangediend van onoorbare contacten tussen criminele groepen en
  opsporingsambtenaren. In n geval bleek sprake van poging tot
  afpersing van een lid van het OM. Voorbeelden van fysiek geweld
  jegens buitenstaanders zijn in de bestudeerde fraudezaken niet
  aangetroffen. De laatste bevinding ligt in het verlengde van de
  constatering in het vorige hoofdstuk dat in de fraudewereld het
  openlijk vertonen van geweld zo veel mogelijk wordt vermeden.

  Slechts een gering aantal fraudeurs is in staat beschutting te
  vinden in respectabele sociaal-culturele netwerken en zich op die
  manier in de bovenwereld in te vreten. De belevingswereld en
  sociale achtergrond van de meeste daders staat het aanknopen van
  strategische contacten binnen maatschappelijk relevante
  instellingen in de weg. Ter afsluiting van het hoofdstuk zijn aan
  de hand van een aantal hoofdkenmerken de parasitaire en
  symbiotische fraudevormen tegen elkaar afgezet. Het handelen van
  daders van parasitaire fraudes wordt gekenmerkt door een grote mate
  van vluchtigheid en flexibiliteit. Hun wendbaarheid komt in het
  bijzonder tot uitdrukking in de beperkte duurzaamheid van de
  fraudeconstructies, de aangebrachte geografische scheiding tussen
  plaats van handeling en plaats van vestiging en/of het regelmatig
  opschonen van het ter beschikking staande rechtspersonenbestand. De
  activiteiten van de criminele groepen die zich hebben toegelegd op
  fraudes waarin sprake is van een symbiose met de marktomgeving,
  zijn duidelijk meer ingebed in het reguliere economische verkeer.
  Deze criminele groepen hebben over het algemeen meer tijd om hun
  organisatie uit te bouwen en zijn derhalve langer in een bepaald
  marktsegment actief.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken