• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage X – 4.3. De tuchtrechtspraak

  4.3. De tuchtrechtspraak

  Tot september 1993 hadden de NOvAA en het NIVRA ieder een eigen
  tuchtrechtspraak. Voor de AA’s werd de tuchtrechtspraak in eerste
  instantie uitgeoefend door de raad van tucht en in tweede instantie
  door het college van beroep van het bedrijfsleven. Voor de RA’s
  werd dit gedaan door de raad van tucht en door de raad van beroep.
  Sindsdien zijn de RA’s een AA’s onderworpen aan een gezamenlijk
  wettelijk geregeld tuchtrecht en wordt dit voor beide
  beroepsgroepen uitgeoefend door de raden van tucht en het college
  van beroep voor het bedrijfsleven. Maatregelen die door beide
  instanties kunnen worden opgelegd, zijn: schriftelijke
  waarschuwing, schriftelijke berisping, schorsing voor maximaal zes
  maanden en doorhaling in het accountantsregister. Naast de direct
  betrokkene kunnen ook het bestuur van de beroepsvereniging en de
  OvJ een klacht indienen over de gedragingen van een accountant. Wij
  hebben de tuchtrechtspraak – in beide instanties – van de twee
  beroepsorganisaties bekeken over de periode 1990 tot medio 1995,
  Noot met als doel voorbeelden van verwijtbare
  betrokkenheid van accountants bij criminele organisaties op het
  spoor te komen. De bestudeerde uitspraken vielen onder het oude
  regime omdat de uitspraken die op 10 september 1993 reeds aanhangig
  waren, nog door de desbetreffende instanties werden
  afgehandeld.

  Tuchtrecht registeraccountants

  Van de 141 Noot zaken die op RA’s betrekking hadden
  ging het in het merendeel van de gevallen om zaken waarin geklaagd
  werd over fouten die de RA gemaakt zou hebben bij de beoordeling
  van de jaarrekening, het geven van onjuiste adviezen of anderszins
  klachten over zijn werkzaamheden. We hebben geen gevallen van
  verwijtbare betrokkenheid bij criminele groepen geconstateerd.
  Weliswaar was er in tien gevallen sprake van (vermeende) strafbare
  feiten (valse aangifte, afdekken zwart geld) maar dit speelde zich
  af in de priv-sfeer of in het kader van bedrijfsfraude. In vier
  gevallen handelde de betrokken RA hier in zijn hoedanigheid van
  controleur van de jaarrekening of financile gegevens. In zes van de
  tien gevallen heeft het bestuur van de NIVRA een klacht ingediend,
  drie keer was een OvJ klager. In totaal is in de onderzochte
  periode drie keer als sanctie een doorhaling in het register
  opgelegd.

  Tuchtrecht accountants-administratieconsulenten

  Door de raad van tucht zijn in de onderzochte periode 54
  uitspraken gedaan. Noot Het overgrote deel van de
  klachten had betrekking op de reguliere werkzaamheden van de AA’s.
  Acht maal is aan een AA een schorsing opgelegd en eenmaal een
  doorhaling in het register. In drie gevallen bleek er sprake te
  zijn van betrokkenheid van AA’s bij malafide praktijken. En
  accountant had bij het opstellen van jaarcijfers medewerking
  verleend aan het afdekken van een zwart-geldcircuit bij een
  bedrijf. En accountant heeft gelden van een clint verduisterd en n
  accountant heeft onjuiste informatie gegeven met het doel een
  Amerikaanse bankgarantie te verkrijgen voor een
  beleggingsfonds.

  Gedurende de onderzochte periode zijn door het bestuur van de
  NOvAA geen ambtshalve klachten ingediend.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken