• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage X – 4.4. De kwetsbare positie van de accountant

  4.4. De kwetsbare positie van de accountant

  De accountant lijkt om drie redenen interessant te kunnen zijn
  voor de georganiseerde misdaad. Men kan zijn technische kennis
  benutten voor het witten van misdaadgeld of het afdekken van zwart
  geld. Men kan bij criminele handelingen gebruik maken van zijn
  professionele uitstraling in contacten met derden, bijvoorbeeld
  banken en bedrijven. Tot slot kan de openbaar accountant die een
  goedkeurende verklaring geeft bij een jaarrekening of anderszins
  zijn goedkeuring hecht aan bepaalde financile gegevens, gebruikt
  worden om een onjuist beeld te geven van de financile positie van
  een onderneming. Hierdoor kunnen belanghebbenden zoals beleggers,
  aandeelhouders en potentile aandeelhouders op het verkeerde been
  worden gezet. In zo’n geval wordt misbruik gemaakt van de positie
  van de openbaar accountant als betrouwbare verschaffer van
  financile informatie.

  Er is een spanningsveld tussen aan de ene kant de gevraagde
  objectiviteit van de accountant en aan de andere kant een zekere
  afhankelijkheid ten opzichte van de opdrachtgever of de onderneming
  waar de accountant werkzaam is. Het is, met andere woorden, de
  vraag of de accountant altijd in voldoende mate onpartijdig en
  objectief kan zijn. Emanuels (1995) heeft aan openbaar accountants
  een achttal aan de praktijk ontleende casussen voorgelegd die de
  accountant voor een professioneel dilemma stellen. Hieruit bleek
  dat deze accountants gevoelig zijn voor de wensen en eisen van de
  clinten. Volgens Emanuels (1995, p. 160) gaat dit vooral op voor
  situaties waarbij de invloed en macht van de clint ten opzichte van
  de accountant relatief groot is. Hij noemt in dit verband twee
  ontwikkelingen die de onafhankelijkheid van de openbaar accountant
  bedreigen (pp. 13-15). Enerzijds een grotere concurrentie door de
  toename van de commercialisering en het aantal RA’s en AA’s.
  Anderzijds signaleert hij het mondiger worden van de klant, die
  zich steeds minder onvoorwaardelijk onderworpen voelt aan controle
  door een toegenomen financile kennis binnen de bedrijven en doordat
  de accountant zich steeds meer opstelt als gesprekspartner
  door als adviseur en vertrouwensman op te treden van de
  gecontroleerde organisatie. Volgens de auteur vragen deze
  ontwikkelingen van de accountant een steeds grotere inspanning om
  bij zijn controle onafhankelijk te blijven.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken