• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage X – 4.5. De voorvallen

  4.5. De voorvallen

  4.5.1. De bronnen

  Tuchtzaken

  Uit een onderzoek naar de tuchtzaken in de periode 1990 tot
  medio 1995 zijn geen zaken naar voren gekomen die als voorbeeld van
  verwijtbare betrokkenheid bij strafbare gedragingen van criminele
  groepen kunnen worden aangemerkt.

  Finpolbestand

  Het Finpolbestand (zie voor nadere details hoofdstuk 2.5.2)
  bevatte 9 meldingen over accountants. In slechts n geval was
  duidelijk sprake van verwijtbare betrokkenheid. Het betrof hier
  echter geen accountant maar een administratie-consultancykantoor en
  is derhalve niet opgenomen. Noot In de andere gevallen
  was het onvoldoende duidelijk of het ging om verwijtbare
  betrokkenheid.

  CRI-inventarisatie

  Blijkens de opgave van de CRI is bij 31 criminele groepen
  melding gemaakt van bevestigde criminele contacten met accountants.
  21 van deze meldingen zijn nagetrokken waarbij bleek dat 15
  gevallen ten onrechte waren gemeld, 3 gevallen waren twijfelachtig.
  Hierbij ging het overigens in twee gevallen om personen die geen RA
  of AA waren, maar als financieel adviseur optraden. Drie gevallen
  waren voldoende hard. Twee hiervan waren reeds uit andere bron
  bekend.

  Overig

  Uit de verschillende deelstudies, de aangeleverde rapportages
  vanuit de regiokorpsen en bij navraag bij diverse diensten, kwamen
  6 gevallen naar voren van verwijtbare betrokkenheid.

  4.5.2. De vormen van verwijtbare betrokkenheid

  Leveranciers van deskundige adviezen

  Geval 1: Een accountant wordt ervan verdacht meegewerkt te
  hebben bij het opzetten en uitwerken van een constructie waarmee
  via een Luxemburgse SA geld van een drugbende gewit wordt. Het geld
  wordt eerst contant gestort in Luxemburg op rekening van een SA,
  waarna het geld vervolgens weer bij een door de organisatie
  opgerichte Nederlandse BV terecht komt. De SA koopt namelijk met
  dat geld aandelen in het bedrijf en verstrekt leningen voor in
  totaal ruim 2,6 miljoen gulden. Om de identiteit van de personen
  achter de SA te verhullen wordt hier nog een Engelse Limited boven
  geplaatst waarvan de aandelen in handen zijn van de organisatie. Om
  een en ander voor de fiscus meer body te geven wordt er een
  uitgebreide, gefingeerde correspondentie opgezet. Aan de bij het
  bedrijf betrokken accountant zou duidelijk geweest moeten zijn dat
  de investeringen die door de SA werden gedaan, op geen enkele wijze
  gerechtvaardigd werden door de resultaten/vooruitzichten van de BV
  (bron: dossier, rechercheur, CRI).

  Geval 2: Een grote Turkse heronebaas heeft in de persoon van een
  accountant een vaste adviseur die de boekhouding verzorgt en
  behulpzaam is bij het aankopen van onroerend goed (bron:
  rechercheteam).Geval 3: Een accountantskantoor regelt de
  boekhouding voor bedrijfjes van een organisatie die zich bezig
  houdt met handel in verdovende middelen. De diverse bedrijfjes
  fungeren als dekmantel. Het kantoor had hiervan op de hoogte kunnen
  zijn. Daarnaast beheert het kantoor middels een trust in het
  buitenland een groot aantal bedrijven waar de organisatie op haar
  beurt weer gebruik van maakt (bron: rechercheur, CRI).

  Bijdragen aan de valse schijn

  Geval 4: In een omvangrijke fraudezaak (in het rapport Fraude en
  witwassen beschreven als casus 2) zijn twee RA’s betrokken. De ene
  accountant, die voorheen als openbaar accountant de jaarrekeningen
  controleerde van de fraudeur A, was bij A in dienst getreden. In
  die hoedanigheid maakte hij kennis met de praktijken van A en
  werkte gaandeweg mee aan het onjuist opmaken van de balansen
  waardoor bijvoorbeeld een bank bereid bleek geld te investeren in
  bedrijven van de organisatie. Van de andere accountant, die een
  goede persoonlijke relatie met A had en hem tal van adviezen op
  fiscaal terrein heeft gegeven, is de verwijtbare betrokkenheid
  minder duidelijk (bron: dossier, rechercheurs). Geval 5: Een
  accountant, met een eigen kantoor, geeft al jaren organisatorische,
  boekhoudkundige en fiscale adviezen aan A, die van een omvangrijke
  fraude wordt verdacht (beschreven als casus 14 in het rapport
  Fraude en witwassen). De accountant zou volledig op de hoogte zijn
  geweest van wat er zich binnen de bedrijfsvoering van A zou hebben
  afgespeeld. De accountant heeft jarenlang de jaarrekeningen
  opgemaakt, terwijl hij wist dat de daaraan ten grondslag liggende
  gegevens onjuist waren (bron: dossier).

  Geval 6: Een RA voert gedurende lange tijd de administratie voor
  verschillende bedrijven van een lid van een criminele groep, die
  herhaalde malen wegens fraude strafrechtelijk is vervolgd en
  veroordeeld. Hierbij is verschillende malen huiszoeking gedaan bij
  de accountant. De accountant verwerkte onder andere facturen
  waarvan hij gezien de aard heeft moeten weten dat het om valse
  ging, ook gelet op andere omstandigheden zoals steeds wisselende
  directeuren van bedrijfjes en wisselende vestigingsplaatsen. Ter
  afscherming was het postadres van de crimineel gevestigd op het
  adres van de accountant (bron: rechercheur AID, CRI). In het
  volgende voorbeeld worden aandeelhouders benadeeld doordat er onder
  het toeziend oog van de registeraccountant gemanipuleerd is met de
  jaarcijfers. Geval 7: De betrokkenen zijn een beursgenoteerde
  vennootschap, de directie van de vennootschap en een accountant.
  Een in sursance van betaling verkerende beursvennootschap wordt
  overgenomen. Voor de overname wordt nog een transactie gedaan,
  waarbij een opmerkelijke herwaardering van de onroerend
  goed-portefeuille plaatsvindt. Er is echter geen taxatie verricht.
  Gevolg van de herwaardering is dat het eindresultaat van de
  onderneming is veranderd van een verlies van drie miljoen in een
  winst van ruim tien miljoen. De beurskoers stijgt vervolgens met
  600 procent. De rol van de accountant is in dit verband
  opmerkelijk. Hij heeft zowel de balans met het negatieve resultaat
  als de balans met het positieve resultaat van een goedkeurende
  verklaring voorzien. Het verwijt dat de accountant kan worden
  gemaakt, is dat hij ondanks de opmerkelijke herwaardering, geen
  onderzoek heeft ingesteld naar de achtergronden van de verkoop en
  de taxatie (bron: rechercheur Finpol).


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken