• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage X – 6.3. Wederrechtelijk verkregen voordeel

  6.3. Wederrechtelijk verkregen voordeel

  Het wederrechtelijk verkregen voordeel van de verdachten kan
  vanzelfsprekend niet op n lijn worden gesteld met de toegebrachte
  economische schade. Afgezien van sommige vormen van parasitaire
  fraude – in het bijzonder die waarvoor een minimum aan logistieke
  handelingen nodig is – ontlopen het schade- en het winstbedrag
  elkaar meestal aanzienlijk. De investeringen die moeten worden
  gedaan alvorens berhaupt tot het plegen van de strafbare feiten
  over te kunnen gaan, de personeelskosten, enzovoort, zijn van
  invloed op de uiteindelijk te behalen nettowinst. Die winst zal
  vervolgens ook moeten worden gedeeld met eventuele medeverdachten.
  Casus 11 vormt een goede illustratie van de wijze waarop het
  brutovoordeel over alle bij de betreffende fraude betrokkenen kan
  worden verdeeld.

  CASUS 11
  Volgens schattingen bedraagt het voordeel aan ontdoken heffingen op
  elk transport melkpoeder zo’n f.70.000. Daarvan zou circa f.30.000
  ten goede komen aan de Oosteuropeanen, f.30.000 aan de Nederlanders
  en zou f.10.000 worden aangewend om de prijs te drukken ten behoeve
  van de afnemers. Met deze fraude is minimaal f.30.000.000 aan
  heffingen ontdoken. De nettowinst van de hoofdverdachten varieerde
  (voor zover bekend) Noot van f.550.000 tot 1,7
  miljoen.

  Het gegeven dat het criminele netwerk in bovenstaande zaak
  tamelijk omvangrijk was en gekenmerkt werd door elkaar in de
  hoedanigheid van leidinggevende afwisselende hoofdverdachten,
  maakte de spoeling voor de individuele betrokkenen dunner. Binnen
  de groepen waar een onbetwiste leider de regie voert over de
  fraude-activiteiten, blijven voor de hoofdverdachten meestal
  aanzienlijk hogere bedragen aan de strijkstok hangen. Zo werd het
  priv-vermogen van een van de hoofdverdachten vastgesteld op 42
  miljoen gulden. Ook verschillende andere leidinggevenden mochten
  zich de status van multimiljonair aanmeten. In de volgende
  paragraaf zullen we bezien op welke wijze dergelijke kapitale
  vermogens worden aangewend.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken