• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage X – 6.4. Investeringen

  6.4. Investeringen

  Zoals eerder is aangegeven, is het wezenlijke onderscheid tussen
  de levering van illegale goederen/diensten (zoals drugs) en het
  illegale optreden op legale markten dat de eerste vorm van
  activiteiten zich per definitie afspeelt in de ondergrondeconomie,
  terwijl bij de tweede categorie de overgang tussen de onderwereld
  en de bovenwereld veel vloeiender is. Dit onderscheid is niet
  alleen van belang voor de organisatie-opbouw, modus operandi en
  afscherming van de criminele groepen, maar ook voor de wijze waarop
  de criminele winsten worden ge(her)nvesteerd. Grosso modo kan
  worden gesteld dat fraudeurs gemakkelijker hun wederrechtelijk
  verkregen voordeel in de reguliere economie kunnen investeren dan
  drughandelaren. De laatsten moeten immers uit de ondergrondeconomie
  naar boven klauteren, terwijl de eersten daar van origine al
  zitten. De bedrijfsvormen die criminele groepen aanwenden om de
  fraudeconstructie vorm te geven, kunnen met andere woorden evenzeer
  gebruikt worden om de criminele inkomsten te verdoezelen c.q. een
  schijnbaar wettige herkomst mee te geven.

  De bovenstaande bevinding is in het bijzonder van toepassing op
  criminele groepen die beschikken over zowel een legale als een
  illegale bedrijfstak. In een dergelijke constellatie is het vrij
  eenvoudig het wederrechtelijk verkregen voordeel op te doen gaan in
  het rechtmatig behaalde bedrijfsresultaat. Een voorbeeld hiervan is
  te vinden in casus 5. CASUS 5

  Behalve in een luxe leven en dure automobielen investeerden de
  Nederlandse hoofdverdachten, beiden via een eigen
  beheersmaatschappij, in een zestal wettige firma’s. Een van die
  bedrijven vormde de legale tak van de illegale verkooporganisatie
  van de beleggingsfraude. Deze firma, gespecialiseerd in
  telemarketing, was werkzaam voor enkele gerenommeerde
  multinationals. Een andere onderneming hield zich bezig met het
  reinigen van bierpompen. Ook de andere bedrijven laadden vanwege
  hun alledaagse activiteiten niet bepaald de verdenking op zich dat
  zij werden gevoed door wederrechtelijk verkregen vermogen. Om te
  kunnen handelen zoals de verdachten uit bovenstaand voorbeeld,
  heeft men niet alleen de beschikking nodig over specifieke
  vaardigheden en contacten, maar moet de wijze van investeren ook
  passen in de eigen belevingswereld. White collar zakenlieden die
  zich hebben ingelaten met vormen van georganiseerde criminaliteit,
  zullen zich in dit opzicht meer als een vis in het water voelen dan
  blue collar gewoontefraudeurs. De laatsten zijn minder vertrouwd
  met de cultuur van het bedrijfsleven en zoeken de
  investeringsmogelijkheden liever dichter bij huis, zoals in het
  financieren van een dure hobby, het kopen van onroerend goed en,
  zeker niet het minst belangrijke, de aanschaf van luxegoederen
  (zoals dure auto’s en sieraden) en het leiden van een extravagante
  levensstijl. Voor de meeste van de hier besproken fraudeurs behoort
  baden in weelde tot de primaire behoeften, zoals blijkt uit het
  bestedingsbedrag van een hoofdverdachte uit casus 1.

  CASUS 1
  Uit een ingesteld bankrekeningenonderzoek blijkt dat de
  hoofdverdachte en zijn concubine de beschikking hebben (gehad) over
  tegoeden op 18 bankrekeningen in Nederland. Ook beschikt de
  hoofdverdachte samen met een kompaan over een bankrekening in
  Luxemburg. Over de omvang van de tegoeden was bij het schrijven van
  dit deelrapport nog geen informatie beschikbaar.

  De hoofdverdachte en zijn vriendin houden van luxe en een
  extravagante levensstijl: ze gooien het geld in de priv-sfeer, naar
  verluidt, over de balk. Bij het kadaster zijn verder 4 panden
  bekend die in eigendom aan de hoofdverdachte (1) en zijn concubine
  (3) toebehoren. De laatste heeft een uitkering. Een van de panden
  wordt door het tweetal bewoond. Deze woning zou zeer riant zijn
  ingericht.

  De hoofdverdachte in de bovenstaande zaak bleek naast
  bovengenoemde uitgaven ook een paar ton genvesteerd te hebben in
  een hasjtransport. Dit geval is vrij uitzonderlijk, want uit de
  casustiek komen verder geen harde gegevens naar voren over
  fraudeurs die hun wederrechtelijk verkregen voordeel hebben
  aangewend voor de financiering van de levering van illegale
  goederen. Deze bevinding onderstreept de conclusie uit hoofdstuk 4
  dat mengvormen van drughandel en georganiseerde fraude betrekkelijk
  zeldzaam zijn.

  Ook van het leveren van illegale diensten met behulp van uit
  fraude gegenereerde inkomsten is slechts n voorbeeld voorhanden. In
  casu ging het om het opzetten van een illegale loterij. CASUS 3

  P slaat nog steeds alles stuk: ton in de zak, morgen weg, zoals
  de opsporingsambtenaren zijn bestedingsgedrag omschrijven. Voor
  zover bekend, gooide P in het verleden met bevriende koppelbazen
  het geld ook al over de balk. In een weekendje London werd er
  gerust f.250.000 doorheen gejaagd. Niettemin lijkt hij met het
  verstrijken der jaren iets rustiger te zijn geworden en zo nu en
  dan legt hij zelfs iets van zijn hoge winsten opzij. Zo heeft hij
  een huis gekocht op Aruba. Voorts organiseert P via een
  sportvereniging een illegale lotto. Het prijzengeld bestaat
  vermoedelijk deels uit de criminele winsten van P. In het kader van
  de loterij worden jonge jongens geronseld voor de lotenverkoop. P
  haalt zelf het geld op en keert ook zelf uit. De jongeren groeien
  op met geslaagde criminele rolvoorbeelden en worden al bij diverse
  criminele activiteiten ingeschakeld.

  In de laatste casus komt een element naar voren dat ook in een
  aantal andere fraudezaken is aangetroffen, namelijk de neiging van
  een aantal verdachten tot het doen van investeringen in de
  sportwereld. Verschillende fraudeurs lijken hun voorliefde voor een
  bepaalde tak van sport met een bijdrage in pecunia te willen
  onderstrepen. Voorbeelden hiervan zijn onder andere het kopen van
  een vip-lounge bij een voetbalvereniging, het sponsoren van een
  raceteam en het organiseren van een motorcross. Ook in andere
  vormen van vrijetijdsbesteding zijn voorbeelden aangetroffen van
  het investeren van criminele winsten. Zo belegde n verdachte een
  deel van zijn vermogen in een (buitenlands) vakantiepark; een ander
  stak zijn geld goeddeels in het door hem opgezette
  campingnetwerk.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken