• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage X – 6.5. Recapitulatie

  6.5. Recapitulatie

  Het schatten van de omvang van de schade die frauduleuze
  praktijken teweegbrengen, is om uiteenlopende redenen een
  moeilijke, en ten aanzien van een aantal fraudevormen zelfs een
  onmogelijke opgave. Niettemin kan op basis van de beschikbare
  gegevens worden geconcludeerd dat georganiseerde fraude diep
  ingrijpt in het economische verkeer, waarbij in het geval van
  fraudes met een symbiotische component niet alleen gedacht moet
  worden aan de materile schade die teweeg wordt gebracht, maar ook
  aan de verstoorde concurrentieverhoudingen die door toedoen van de
  fraudeurs ontstaan. Hoewel dit op basis van het empirische
  materiaal moeilijk in harde cijfers is uit te drukken, staat ook de
  winstgevendheid van frauduleuze praktijken buiten kijf. In
  combinatie met de relatief geringe pakkans in dit type van zaken –
  aan fraudebestrijding wordt, zoals is uiteengezet in hoofdstuk 2,
  geen hoge prioriteit toegekend – mag worden verondersteld dat het
  (brede) fraudeterrein onverminderd aantrekkingskracht op criminele
  groepen – en op legale bedrijven in het kader van
  organisatiecriminaliteit – zal blijven uitoefenen.

  In theorie kunnen fraudeurs gemakkelijker hun wederrechtelijk
  verkregen voordeel in de reguliere economie investeren dan
  drughandelaren. De laatsten moeten immers uit de ondergrondeconomie
  naar boven klauteren, terwijl de eersten daar van origine al
  zitten. Deze bevinding laat onverlet dat in de bestudeerde
  fraudezaken slechts een gering aantal verdachten ertoe genegen en
  in staat was om hun wederrechtelijk verkregen voordeel te
  investeren in produktiemiddelen, aandelen of andere minder tastbare
  waarden. De belevingswereld van de meeste daders sluit beter aan
  bij het bezit van stoffelijke zaken, zoals onroerend goed, dure
  auto’s, huisraad, sieraden, een raceteam, een vip-box,
  enzovoort.

  DEEL II MISBRUIK VAN RECHTSFIGUREN OM ILLEGALE
  ACTIVITEITEN


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken