• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage X – 7.1. Inleiding

  7. AFSCHERMING MET BEHULP VAN RECHTSFIGUREN

  7.1. Inleiding

  Deel 2 van deze rapportage staat in het teken van het misbruik
  van rechtsfiguren. Zoals in deel 1 is aangegeven, maken fraudeurs
  van allerhande schijnconstructies gebruik om hun activiteiten
  winstgevend te maken en zich af te schermen tegen interventie van
  buitenaf. Fraudeurs staan daarin bepaald niet alleen. De
  strafrechtelijke onderzoeken van de laatste jaren hebben uitgewezen
  dat ook in de drughandel rechtsfiguren worden aangewend om de
  criminele winsten te versluieren. Voordat in deel 3 wordt ingegaan
  op de verschillende wijzen waarop wederrechtelijk verkregen
  voordeel wordt weggesluisd, willen we in dit hoofdstuk de
  instrumenten belichten die voor de modus operandi, afscherming van
  de dadergroepen en versluiering van de herkomst van illegaal
  inkomen van cruciaal belang zijn. In hoofdstuk 8 wordt vervolgens
  ingegaan op de natuurlijke personen die in dit proces een rol
  spelen. Het belangrijkste instrument dat wordt aangewend is de
  rechtspersoon. Er is vrijwel geen vorm van georganiseerde
  criminaliteit meer denkbaar zonder inbreng van deze rechtsfiguur.
  In het bijzonder springt daarbij het misbruik van de BV in het oog.
  In paragraaf 7.2 zullen we de schijnwerpers richten op de factoren
  die het toezicht op de oprichting en het gebruik van deze
  rechtspersoon bemoeilijken. In paragraaf 7.3 zal de aandacht
  uitgaan naar de voordelen die andere rechtsvormen bieden, zoals de
  stichting, de Delaware corporation en de Antilliaanse NV. De
  laatste paragraaf van dit hoofdstuk is gereserveerd voor een
  beschouwing over andere vormen van versluiering. Daarbij zal in het
  bijzonder aandacht worden besteed aan eigendomsconstructies en de
  figuur van de trust.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken