• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage X – 9.2. Begripsbepaling

  9.2. Begripsbepaling

  In de literatuur wordt het begrip witwassen uiteenlopend
  gedefinieerd, maar in de kern komen alle definities toch op
  hetzelfde neer: witwassen is het omzetten van de verborgen, niet te
  verantwoorden herkomst van inkomsten in een wel te verantwoorden
  herkomst. De definities lopen uiteen in de wijze waarop niet te
  verantwoorden herkomst (wel/niet synoniem met illegaal?) en
  vermogen (geld of ook onroerend goed?) worden geoperationaliseerd.
  Ook in het bereik van de definitie treden verschillen op; in
  sommige definities wordt witwassen expliciet in verband gebracht
  met de georganiseerde misdaad; daarnaast wordt door sommigen het
  gebruik van financile instellingen als een kenmerkend onderdeel van
  de witwastransactie gezien (vgl. Mul, 1995, pp. 83-88).

  In het kader van deze rapportage wordt witwassen (uiteraard) in
  verband gebracht met de georganiseerde misdaad; voor het overige
  wordt witwassen in ruime zin opgevat. Dat wil zeggen dat onder
  witwassen ook de handelingen worden begrepen waarin met behulp van
  bijvoorbeeld de overdracht van onroerend goed of aandelen, dat wil
  zeggen zonder de inschakeling van financile dienstverleners,
  herkomst van vermogen wordt verdoezeld en gewijzigd.

  Dit laatste, het wijzigen van niet te verantwoorden herkomst in
  een tegenover de fiscus en justitie wel te verantwoorden herkomst,
  blijft ook voor ons de kern van het witwassen. Het doel van
  witwassen is immers dat men in het legale betalingscircuit zonder
  problemen over het verworven misdaadgeld kan beschikken.

  Witwassen kan derhalve gedefinieerd worden als het geheel van
  handelingen dat nodig is om gelden die afkomstig zijn van
  criminaliteit een ogenschijnlijk legale herkomst te geven. De
  handelingen die hiervoor nodig zijn, kunnen onderscheiden worden
  naar verschillende fasen die zich, afhankelijk van de methodiek van
  witwassen, in een bepaalde volgorde voor doen. Drie te
  onderscheiden fasen in een witwasproces zijn de fasen van
  implementatie, layering en integration, waarop in hoofdstuk 10
  nader wordt ingegaan.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken