• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage X – 9.3. Gegevens over het aantal MOT-meldingen

  9.3. Gegevens over het aantal MOT-meldingen

  De MOT-wetgeving is mede in het leven geroepen om een eerste dam
  op te werpen tegen de implementatie van het chartale geld, dat
  afkomstig is van criminaliteit, in het girale circuit. Gewaakt
  dient te worden voor de aantasting van de integriteit van het
  financile stelsel, hetgeen door de inbreng van de grote
  hoeveelheden crimineel geld kan geschieden. Wij willen ons niet
  wagen aan schattingen over de omvang van het witwassen. Schattingen
  die gebaseerd zijn op bijvoorbeeld de uitstroom en terugkeer van
  guldensbiljetten of de opbrengsten uit misdaad, zijn op teveel
  onzekerheden gebaseerd (zie ook: Van Duyne, 1993). Uit de
  landelijke CRI-inventarisatie 1995 komt naar voren dat 251 van de
  450 door de politie geregistreerde criminele organisaties op
  enigerlei wijze witwassen. De CRI-definitie van witwassen is
  overigens breed; de definitie omvat de verschillende onderdelen van
  een witwasconstructie, zoals regelmatig wisselen en investeringen
  in de legale economie (CRI-inventarisatie, 12).

  Dankzij het MOT zijn wel enkele harde gegevens beschikbaar over
  de omvang van witwassen waarmee financile instellingen zijn
  geconfronteerd. Blijkens het jaarverslag over 1994 van het Meldpunt
  zijn in de periode 1 februari 1994 tot en met 31 januari 1995 bijna
  23.000 transacties gemeld. Het merendeel van deze meldingen is
  verricht op basis van objectieve indicatoren: wissel- of
  effectentransacties boven 25.000 gulden. De door het Meldpunt
  uitgefilterde ongebruikelijke transacties zijn in dit kader met
  name van belang. Het Meldpunt sluist verdachte transacties door
  naar Finpol. In een periode van 12 maanden (1 februari 1994 tot 1
  februari 1995) zijn ruim 2.200 meldingen als verdachte transacties
  bij Finpol binnengekomen (Jaarverslag Finpol 1994).

  Het merendeel van deze doorgemelde transacties werd in eerste
  instantie door de financile instellingen aan het Meldpunt gemeld
  vanwege een subjectieve indicator, namelijk het vermoeden dat de
  transactie verband hield met witwassen; een minderheid van de
  doorgemelde transacties is aangemeld vanwege objectieve
  indicatoren, zoals bijvoorbeeld het objectieve feit dat de
  transactie een valuta-wisseling betrof boven de 25.000 gulden. Het
  totaalbedrag dat met de meldingen is gemoeid, bedraagt ruim 3
  miljard gulden, waarbij de Amerikaanse dollar onder de
  valutasoorten veruit het hoogste scoort.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken