• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage X – 10.1. Fasen in het proces van witwassen

  10. WEGSLUIZEN ZONDER WITWASSEN

  10.1. Fasen in het proces van witwassen

  Het proces van het witwassen doorloopt een aantal fasen, dat in
  de literatuur als volgt worden omschreven (Baldwin en Munro, 1993;
  Bosworth-Davies en Saltmarsh, 1994; Savona en Defeo, 1994):

  Het proces begint met placement, het uitermate belangrijke
  moment waarop het contante geld voor het eerst in het legale
  geldcircuit plonst. Meestal komt deze placement neer op het storten
  van contant geld op een bankrekening. Op deze fase richt de
  MOT-wetgeving zich in eerste instantie. Voorafgaand aan de
  placement kan het contante geld ook al worden omgewisseld in andere
  valuta (zie 10.4 De rol van wisselkantoren) en fysiek worden
  verplaatst naar andere gebieden.

  Vervolgens vindt er een verhullingsfase plaats (layering) van
  opsplitsing, omwisselen en giraal overboeken om de oorspronkelijke
  herkomst (van wie, welke oorsprong) te verdoezelen. Soms wordt
  tijdens het layering-traject tijdelijk teruggestapt naar de eerste
  fase door het geld weer contant op te nemen om het daarna ergens
  anders weer op een bankrekening te storten. Het woord layering, dat
  letterlijk op elkaar stapelen betekent, verwijst naar het grote
  aantal girale overboekingen dat in deze fase plaatsvindt om
  eventuele achtervolgers op een dwaalspoor te brengen. Hierbij wordt
  getracht de audit trail (het boekhoudkundig spoor) te doorbreken of
  te verbergen achter juridische deuren (zoals bankgeheimen, het
  ontbreken van rechtshulpverdragen) zodat achtervolgers moeten
  afhaken.

  Een volgende fase, die overigens in de bovenvermelde literatuur
  vaak als onderdeel van de layering wordt gezien, is de
  rechtvaardiging van het geld. Dat wil zeggen: het geld moet een
  ogenschijnlijk legale herkomst verkrijgen. De mate waarin men erin
  slaagt het misdaadgeld een legaal aanzien te geven, bepaalt de
  vrije bestedingsruimte in de legale sectoren van de economie.
  Volledig afgedekt geld is vrij besteedbaar, waardoor het geld in
  deze laatste fase van het witwasproces gentegreerd of ingevlochten
  kan worden in de maatschappij (integration).

  Lang niet alle criminele vermogens doorlopen alle fasen, of
  beter gezegd behoeven deze fasen te doorlopen. Naarmate er
  meer financile controle en opsporing plaats vindt in een land zal
  de noodzaak groter worden om alle drie fasen van het
  witwassen te doorlopen. Voor het investeren van misdaadgeld in
  Marokko, Turkije of landen in het Carabisch gebied volstaat
  eigenlijk al de fysieke verplaatsing van het contante geld. Het
  ontbreekt deze landen aan een adequate wetgeving tegen het misbruik
  van het bankstelsel en het investeren van criminele gelden in de
  economie. In dit hoofdstuk zullen voorbeelden worden gegeven van
  het wegsluizen van misdaadgeld naar dergelijke landen.

  Naarmate er meer maatregelen worden genomen om misdaadgeld uit
  de financile sector te weren, dient er dus in zekere zin meer te
  worden witgewassen. De methodiek van witwassen wordt niet alleen
  door de noodzaak bepaald om controlesystemen te ontwijken; ook
  praktische omstandigheden, zoals de aard, de omvang en het gewicht
  van het illegaal verdiende geld zijn bepalend voor de wijze waarop
  het witwassen wordt gerealiseerd. Indien er bijvoorbeeld sprake is
  van misdrijven waarmee veel chartaal geld in kleine coupures wordt
  verdiend, zal het witwastraject ongetwijfeld beginnen bij een
  wisselkantoor of een bank. Er ontstaat dan voor de criminele
  organisatie een precair moment waarop veel contant geld aan een
  loket moet worden aangeboden. De keuze voor wisselkantoren of
  banken in landen waar de controle minder stringent is, zal tot
  gevolg hebben dat veel contant geld allereerst fysiek naar deze
  gebieden wordt verplaatst. De signalering van deze ontwikkelingen
  ligt mede in de handen van de Centrale Banken die mede inzicht
  hebben in ervaringscijfers en economische ontwikkelingen. Bij
  omvangrijke fraudes bevindt het geld zich in girale vorm meestal al
  binnen financile instellingen (zie ook hoofdstuk 6). De noodzaak om
  het geld alsnog wit te wassen behoeft vaak niet meer aanwezig te
  zijn, omdat de rechtvaardiging voor het voorhanden hebben van de
  gelden in de fraude kan zijn ingebouwd. De oplichter verschuilt
  zich voor de buitenwereld achter zijn rechtmatige inkomsten, indien
  hij anderen op basis van valse facturen beweegt te betalen.

  In dit hoofdstuk over verplaatsing worden drie onderwerpen
  behandeld:
  1. het fysieke verplaatsen van chartaal geld of waardepapieren door
  personen of per post; 2. het verplaatsen via ondergrondse banken,
  rep-offices, pseudobanken en gewone banken; 3. de rol van
  wisselkantoren.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken