• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage X – 10.2. Fysieke verplaatsingen

  10.2. Fysieke verplaatsingen

  Het fysiek verplaatsen van geld door middel van weekendtassen of
  per post komt, blijkens de informatie die uit opsporingsonderzoeken
  is verkregen, geregeld voor. Deze wijze van transport kan
  plaatsvinden in het kader van betalingen binnen de drughandel.
  Herone en cocane die vanuit Nederland wordt uitgevoerd naar het
  Verenigd Koninkrijk, blijkt bijvoorbeeld veelal te worden betaald
  met het geld dat met de straathandel is verdiend. Dit straatgeld,
  merendeels bestaande uit kleine coupures, wordt in tassen gepropt
  en door geldkoeriers naar Nederland gebracht (Van Duyne, 1995, p.
  167).

  Met het fysieke verplaatsen kan soms worden volstaan om het geld
  vrij aan te kunnen wenden in de economie. Het geld wordt
  eenvoudigweg getransporteerd naar een land waar geen vragen worden
  gesteld over de herkomst. Turkije is zo’n land. In een recent
  rapport van de FATF wordt geconcludeerd dat Turkije, dat vanwege
  zijn ligging en zijn open economie aantrekkelijk is voor
  witwassers, te aarzelend is in het treffen van wettelijke
  maatregelen tegen witwassen. Witwassen is tot op heden nog niet
  strafbaar volgens Turks recht (FATF, 1995, p. 11). Voor de Turkse
  heronehandelaar die zijn misdaadgeld in Turkije wil investeren,
  volstaat derhalve het verplaatsen van het geld van Nederland naar
  Turkije. Noot

  Fysiek verplaatsen kan ten slotte ook, zo is uit tal van
  opsporingsonderzoeken gebleken, een eerste stap zijn in een
  witwastraject. Het geld wordt vanuit Nederland gebracht naar een
  land waar de controle op placement (het brengen van geld binnen het
  bancaire verkeer) geringer is en minder uitzonderingen op het
  bankgeheim bestaan dan in Nederland. Concreter: de opmaat voor
  witwassen van veel misdaadgeld is contante storting bij een
  Luxemburgse bank. Het evidente voordeel van fysiek verplaatsen is
  dat het geldtransport, anders dan bijvoorbeeld een girale
  overboeking, geen enkel papieren spoor achterlaat en bovendien
  weinig deskundigheid verlangt. Bovendien kan de eigenaar van het
  geld de regie volledig in handen houden. Hij hoeft zijn geld niet
  toe te vertrouwen aan ondergrondse banken (hierover direct meer) en
  hij behoeft niet voor het loket van een bonafide bankinstelling die
  onderworpen is aan controlemaatregelen, te verschijnen, tenzij de
  fysieke verplaatsing onderdeel uitmaakt van een groter
  witwastraject waarbij contante geldopnames plaatsvinden.

  Aan fysieke verplaatsingen zijn ook nadelen verbonden. De kans
  bestaat dat het geld wordt gestolen of in beslag wordt genomen. Ook
  de praktische problemen bij het transporteren van grote
  hoeveelheden geld moeten niet worden onderschat. Grote hoeveelheden
  papiergeld zijn zwaar. Een dollarbiljet weegt ongeveer 1 gram,
  hetgeen betekent dat grote sommen geld al gauw ettelijke tientallen
  kilo’s wegen. Het geldvolume kan zulke problemen opleveren, dat
  transport met weekendtassen niet meer volstaat.

  Uit het Gouden-Kalfonderzoek, waarop later in dit hoofdstuk nog
  zal worden teruggekomen, bleek dat voor het transport van geld uit
  Belgi naar Nederland bestelauto’s werden gebruikt van een firma die
  gespecialiseerd was in waardetransporten. Wisselkantoren kunnen de
  hier geschetste transportproblemen deels verlichten door kleine
  coupures in grotere om te wisselen. Zo bestaat het vermoeden dat de
  vraag naar het Nederlandse 1.000 guldenbiljet en het Zwitserse
  1.000 francbiljet voortvloeit uit de wenselijkheid om het contante
  geld in grote coupures voorhanden te hebben. Deze twee biljetten
  vertegenwoordigen de hoogste waarden ter wereld en zijn tevens
  waardevast.

  De meest radicale oplossing voor al deze verplaatsingsproblemen
  is het omzetten van valuta in andere waarden, bijvoorbeeld in
  diamanten. Deze waardevaste belegging levert aanzienlijk minder
  verplaatsingsproblemen op. Uit een onderzoek van enkele jaren
  geleden bleek dat op deze wijze voor miljoenen guldens aan waarde
  getransporteerd is over de lijn Nederland-Canada-Singapore. Toch
  kan ook hier door de omvang van het bedrag een kink in de kabel
  komen. Via een platte bankemploye, die een onjuiste
  betalingsopdracht uit laat gaan, wordt door een Nederlandse bank
  bijna twintig miljoen gulden overgemaakt naar een Zwitserse
  bankrekening. De bedoeling is dat het bedrag onmiddellijk (voordat
  men onraad ruikt) contant wordt opgenomen en – om praktische
  redenen – meteen in diamanten wordt omgezet. Een juwelier krijgt
  opdracht om deze diamanten ter plaatse te leveren. Het lukt hem op
  het laatste moment niet om op het afgesproken tijdstip zoveel
  diamanten te leveren. Er treedt hierdoor enige vertraging op in de
  opname van het geld. Wat de criminele organisatie vreesde, gebeurt:
  de Zwitserse bank bekijkt de transactie nog eens, neemt contact op
  met de Nederlandse bank en corrigeert de overboeking (als casus 17
  in deel 1 beschreven).

  Dergelijke problemen waarmee het fysieke verplaatsen gepaard
  gaat, worden vermeden wanneer banken of pseudobanken worden
  ingeschakeld. Het grote probleem hiervan is dat dit normaliter een
  papieren spoor nalaat, waarvan fiscus en politie naderhand dankbaar
  gebruik kunnen maken.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken