• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage X – 7.5. Recapitulatie

  7.5. Recapitulatie

  In dit hoofdstuk zijn verschillende rechtsfiguren onder de loep
  genomen waarmee criminele groepen rookgordijnen optrekken rondom
  hun illegale activiteiten. Geconstateerd is dat, ondanks verscherpt
  toezicht op het gebruik van rechtspersonen, in de praktijk nog de
  nodige ruimte bestaat voor het ontwikkelen van
  schijnconstructies.

  Ten aanzien van de BV is een aantal criminaliteitsgevoelige
  factoren onderscheiden. Het vaststellen van de identiteit van de
  oprichters van een BV blijft, ondanks de sinds kort vigerende
  legitimatieplicht, een probleem, niet alleen omdat
  legitimatiebewijzen kunnen worden vervalst, maar ook omdat het niet
  noodzakelijk is dat de oprichters in levende lijve voor de notaris
  verschijnen. Bovendien behoort, als gevolg van de tijdsdruk
  waaronder de afdeling Rechtspersonen van het ministerie van
  Justitie gebukt gaat, een grondige kwalitatieve toets van de
  aanvraag tot oprichting meestal tot de onmogelijkheden.

  De overdracht van aandelen dient sinds 1993 bij notarile akte te
  geschieden, maar een antecedentenonderzoek blijft hierbij
  achterwege. Dit vormt vooral ten aanzien van het omvangrijke
  bestand lege of plank-BV’s een kwetsbaar element. De
  aantrekkingskracht van deze BV’s voor criminele groepen schuilt
  daarnaast in het feit dat ze snel leverbaar en goedkoop zijn.

  Het onderzoek heeft signalen opgeleverd dat de stichting een
  rechtsvorm is die in het criminele circuit aan populariteit heeft
  gewonnen. De voordelen van deze rechtsvorm voor criminele groepen
  bestaan uit het ontbreken van achtereenvolgens een
  antecedentenonderzoek bij oprichting, een wettelijke
  publikatieplicht, een notarile akte bij bestuurswisselingen en een
  redelijke mate van toezicht vanuit het OM.

  Criminele groepen lijken ook hoe langer hoe meer uit te wijken
  naar buitenlandse rechtspersonen, zoals Delaware-corporations en
  Antilliaanse NV’s. Het toezicht op de handelsactiviteiten van deze
  rechtsvormen is beperkt, niettegenstaande de recente aanscherping
  van het beleid op dit gebied. Door een tussenschakel in de vorm van
  een trust in de keten op te nemen, worden de activiteiten van
  binnenlandse en buitenlandse rechtspersonen nog meer in nevelen
  gehuld.

  De meest verregaande vorm van afscherming is zonder twijfel
  gelegen in de constructie van het scheiden van juridisch en
  economisch eigendom. Deze constructie wordt vooral toegepast in het
  rechtspersonenverkeer alsmede bij investeringen van misdaadgeld in
  de onroerend-goedsector. Het gegeven dat de naam van de economische
  eigenaar geheim kan blijven, maakt het handelsverkeer definitief
  tot een schimmenrijk, waarin aan schriftelijke bewijsstukken van de
  rechtsverhoudingen geen geldingskracht meer mag worden ontleend.
  Deze ondergrondse wijze van zakendoen ondergraaft elke vorm van
  toezicht en vormt een inbreuk op de grondbeginselen van de
  rechtsstaat.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken