• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage X – 8.1. Inleiding

  8. DE HANDEL IN AFSCHERMINGSCONSTRUCTIES

  8.1. Inleiding

  In het vorige hoofdstuk is een aantal varianten besproken van
  het misbruik van rechtsfiguren. Binnen criminele groepen ontbreekt
  in het algemeen de deskundigheid om deze constructies te ontwerpen
  en vorm te geven. Derhalve zal men bij anderen te rade moeten gaan
  om zich van geschikte afschermingsinstrumenten te voorzien. In
  geval van misbruik van rechtspersonen is het bijvoorbeeld zaak om
  op onopgemerkte wijze de beschikkingsmacht te verwerven over deze
  rechtsvormen. Gegeven de drempels die zijn opgeworpen bij de
  oprichting van BV’s en de overdracht van aandelen, is de
  aanwezigheid van bemiddelaars die in dit opzicht faciliterend
  kunnen optreden, van cruciaal belang.

  In dit hoofdstuk staan de natuurlijke personen centraal die bij
  het creren van de verschillende afschermingsconstructies een
  sleutelrol vervullen. Daarbij gaat de aandacht vooral uit naar de
  positie van handelaren in rechtspersonen. Aan de hand van een
  uitgebreide zaaksbeschrijving worden hun activiteiten nader
  toegelicht. Voor de rol van advocaten, accountants en notarissen in
  het proces van afscherming verwijzen we naar het deelrapport inzake
  de vrije-beroepsbeoefenaars.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken