• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage X – 11.7 Recapitulatie

  11.7 Recapitulatie

  In dit hoofdstuk zijn de drie verschijningsvormen van witwassen
  besproken aan de hand van voorbeelden ontleend aan
  opsporingsonderzoeken. Op de vraag hoe vaak witwassen voorkomt en
  welke bedragen hiermee zijn gemoeid, kan geen gefundeerd antwoord
  worden gegeven. De beschreven technieken van witwassen, die er –
  populair uitgedrukt – in essentie op neer komen dat het misdaadgeld
  de schijn krijgt van eerlijk geleend of eerlijk verdiend geld,
  vinden niet in een maatschappelijk vacum plaats. Misdaadgeld is
  voor criminele groepen pas interessant, wanneer het binnen de
  legale economie vrij besteedbaar is. Om dit doel te bereiken worden
  banken, adviseurs en legale markten ingeschakeld. Twee van deze
  markten worden in dit hoofdstuk beschreven, de effectenhandel en de
  onroerend-goedmarkt. In deze voorbeelden wordt duidelijk hoe zeer
  intermediaire personen (commissionairs, onroerend-goedexploitanten)
  en rechtsfiguren (economische eigendom, buitenlandse
  rechtspersonen) instrumenteel zijn in het wegsluizen van
  misdaadgeld in de legale economie.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken