• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage X – LITERATUUR

  LITERATUUR

  Altena, M. J. van
  Crimineel geld: de aanpak bij banken, In: C. D. van der Vijver
  (red.),

  Crimineel geld:
  dreiging en aanpak Arnhem, Gouda Quint, 1995, pp. 19-28
  Akse, T., J. Janse, J. van Wijk, H. de Miranda, C. Klckner (red.)
  What’s the colour of money; Money laundering & verdachte
  transacties

  Zoetermeer, Divisie Centrale Recherche Informatie, Finpol, 1994
  Akse, T.,
  It’s in the air,
  Zoetermeer, Divisie Centrale Recherche Informatie, Finpol, 1994
  Arlacchi, P.
  De georganiseerde misdaad in Itali en het witwassen van zwart geld,
  In: C. D. van der Vijver (red.)

  Crimineel geld:
  dreiging en aanpak Arnhem, Gouda Quint, 1995, pp. 53-64
  Aronowitz, A. A., D. C. G. Laagland, G. Paulides, J. M. Nelen
  Value-Added Tax Fraud within the European Union; pilot
  study

  Den Haag, Ministerie van Justitie, WODC, 1995
  Bakker, T.
  Witter dan wit. Bank en beurs in de greep van de georganiseerde
  misdaad. Dat valt mee, maar de verleidingen zijn groot
  .
  FEM, jrg.25, nr. 23, 1994, pp. 62-65
  Baldwin, F. N., R. J. Munro
  Money Laundering, Asset Forfeiture and International Financial
  Crimes
  New York/London, Oceana Publications, 1993 (drie
  delen)
  Bijsterveld, W. J. van
  Belastingfraude
  Den Haag, ministerie van Financin, 1980
  Bosworth-Davies, R., G. Saltmarsh
  Money Laundering; a practical guide to new legislation
  London, Chapman & Hall, 1994
  Braak, S. M. van den, C. R. Huiskes
  De Delaware-constructie onder vuur?
  NJB, nr. 36, 1992, pp. 1165-1171
  Brants, C.
  Slavenburg en de grenzen van het strafrecht
  Recht en Kritiek, jrg. 14, nr. 1, 1988, pp. 26-58
  Brants, C. H., K. L. K. Brants
  De sociale constructie van fraude
  Arnhem, Gouda Quint, 1991
  Bunt, H. G. van de
  Organisatiecriminaliteit
  Arnhem, Gouda Quint, 1992
  Bunt, H. G. van de, P. C. van Duyne
  Een beeld van de fraude-aanpak door het O.M. In: H.G. van de BuntB
  e.a. (red), De Macht van het OMNijmegen, Ars Aequi Libri,
  1983, pp. 278-308
  Bunt, H.G. van de, J. H. Peek
  Fraudeofficieren in de opsporing
  Groningen, Wolters Noordhof, 1987
  Centrale Recherche Informatie, afdeling Wetenschappelijk Recherche
  Advisering Landelijke inventarisatie criminele
  groeperingen

  Zoetermeer, 1995
  Cozijn, C.,
  Aansprakelijkheid op grond van de Wet Bestuursaansprakelijkheid
  bij Faillissement,
  Arnhem, Gouda Quint, 1991, Onderzoek en
  Beleid, nr. 111
  Doorenbos, D. R.
  Het criminaliseren van money laundering als communautaire
  verplichting
  Delikt en Delinkwent, jrg.23, nr. 4, 1993, pp.
  351-359
  Doorenbos, D. R.
  Money laundering; de rol van de financile sector
  Delikt en Delinkwent, jrg.23, nr. 8, 1993, pp. 764-779
  Duyne, P. C. van
  10 jaar fraudebeleid
  Justitile verkenningen, jrg. 9, nr. 3, 1983, pp. 5-59
  Duyne, P. C. van

  Geldwitwassen: omvangschatting in nevelslierten,
  In:
  J.M. Reijntjes (red.), Misdaadgeld Arnhem, Gouda Quint,
  1993, pp. 13-32 Duyne, P. C. van Het spook en de dreiging van de
  georganiseerde misdaad

  Den Haag, SDU, 1995
  Duyne, P.C. van, A.A. Block

  Organised cross-atlantic crime:
  racketeering in fuels Crime, Law and Social Change, jrg.
  22, nr. 2, 1995, pp. 127-147 Duyne, P. C. van, R. F. Kouwenberg, G.
  Romeijn Misdaadondernemingen; ondernemende misdadigers in
  Nederland

  Arnhem, Gouda Quint, 1990 Onderzoek en beleid, nr. 103
  Economische Controle Dienst (ECD),
  Onderzoek buitenlandse rechtspersonen,
  Den Haag, 1991 (niet gepubliceerd)
  Empten, J. van, L. Verduyn
  Witwassen in Belgi; Crimineel geld in de wereld van de
  haute finance
  Leuven, Kritak, 1993
  Erkens, F. J.
  Criminele organisaties, de besturing en beheersing van criminele
  organisaties
  Zoetermeer, Korps Landelijke politiediensten,
  Divisie Centrale Recherche Informatiedienst, 1995

  Europese Commissie
  Combatting fraud; Work programme for 1995
  Brussel, Commission of the European Communities, 1995
  Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)
  Annual Report, 1994-1995
  Parijs, FATF, 1995
  Financile Politiedesk (Finpol) Divisie Centrale Recherche
  Informatie
  Twaalf Maanden Finpol
  Zoetermeer, 1995 (niet gepubliceerd)
  Fraud Investigation Department City of London Police
  Underground Banking Systems
  London, april 1990, (niet gepubliceerd)
  Gaylord, Mark S.

  The Chinese laundry:
  International drug trafficking and Hong Kong’s banking
  Industry
  , Contemporary Crises, jrg. 14, nr.1, 1990, pp. 23-37
  Gold, M., M. Levi Money-Laundering in the UK; the impact of
  suspicion-based reporting

  Police Foundation/University of Wales, 1994
  Groenhuijsen, M. S., D. van der Landen
  De financile aanpak van de georganiseerde criminaliteit
  NJB, jrg. 70, nr. 17, 28 april 1995, pp. 613-621
  Haenen, M., H. Buddingh
  De Danser; hoe de drugshandel Nederland veroverde
  Amsterdam, Arbeiderspers, 1994
  Hoogenboom, A. B.
  Boy, have I got a deal for you; georganiseerde fraude in het
  financile stelsel In: Hoogenboom e.a. (red.),
  Financile integriteit; normafwijkend gedrag en (zelf)regulering
  binnen het financile stelsel Arnhem, Gouda Quint, 1995 Stichting
  Maatschappij en Politie, deel 10
  ISMO
  Eindrapport Misbruik en Oneigenlijk Gebruik op het gebied van
  Belastingen, Sociale Zekerheid en Subsidies (ISMO),
  Tweede Kamer 1984-1985, 17.050, nr.36, 1985
  Janse, J. K. A., B. N. van Hoek,
  Praktijkcasus Fieccom
  In: A.B. Hoogenboom e.a. (red.), Financieel Rechercheren, Den Haag,
  VUGA 1995, pp. 59-70 Janse, J. K. A.,
  Criminele effecten. Een onderzoek naar georganiseerde criminaliteit
  in relatie tot het effectenwezen.
  Doctoraal scriptie, Open Universiteit, september 1994
  Kam, F. de,
  Betalen is voor de dommen
  Amsterdam, Bert Bakker, 1976
  Kerstens. R.,
  Een vennootschap oprichten in 24 uur? Het kan zelfs in 8
  minuten
  Ondernemersvisie, jrg.7, juni 1995, pp. 30
  Klarenbeek, A.
  De aanwezigheid van buitenlandse rechtspersonen in Nederland: een
  onderzoek Amsterdam, Vrije Universiteit, Faculteit der
  Rechtsgeleerdheid, 1995 (doctoraal scriptie) Landman, R. R. J

  Georganiseerde fraudes in de regio Rijnmond; een
  criminaliteitsbeeldanalyse
  Zoetermeer, Korps landelijke
  politiediensten, divisie Centrale Recherche Informatie, Afdeling
  Wetenschappelijke Recherche-Advisering, 1993 Projectgroep
  fraudepreventie Rijnmond, deelrapport 1

  Landman, R. R. J
  Georganiseerde fraudes in de regio Rijnmond; Vroegtijdige
  detectie en pro-actieve aanpak
  Zoetermeer, Korps landelijke
  politiediensten, divisie Centrale Recherche Informatie, Afdeling
  Wetenschappelijke Recherche-Advisering, 1994 Projectgroep
  fraudepreventie Rijnmond, deelrapport 3

  Meldpunt ongebruikelijke Transacties (MOT)
  Jaarverslag 1994
  Den Haag, ministerie van Justitie, 1995
  Middelburg, B
  De Dominee; opkomst en ondergang van mafiabaas Klaas
  Bruinsma

  Amsterdam/Antwerpen, Veen, 1992
  Mul, V.
  Money Laundering, (g)een kwestie van definiren. In: A.B. Hoogenboom
  e.a. (red.), Financile integriteit; normafwijkend gedrag en
  (zelf)regulering binnen het financile stelsel
  Arnhem, Gouda
  Quint, 1995 Stichting Maatschappij en Politie, deel 10

  Nelen, J. M., M. Boone, M. D. van Goudoever-Herbschleb
  Het openbaar ministerie en grote fraudezaken
  Arnhem, Gouda Quint, 1994 Onderzoek en beleid, nr. 133
  Nelen, H., R. Kouwenberg, R. Aidala
  Plukze; de implementatie. Verslag van een eerste peiling binnen
  de arrondissementsparketten, rechtbanken en BFO’s

  Den Haag, Ministerie van Justitie, WODC, 1994
  Neut, J. L van der, J. Simmelink
  Overgangsperikelen rond de Pluk ze-wetgeving
  Delikt en Delinkwent, jrg. 24, nr. 1, 1994, pp. 59-68.
  Nove, P. Underground Banking Systems
  International Criminal Police Review juli/aug. 1991, pp.
  5-9
  Robinson, Jeffrey
  The Laundrymen. Inside the world’s third largest
  business

  London, Simon & Schuster, 1994
  Roos, Th. de,
  De strafzaak tegen Uniser-een case-study. In: H.G. van de Bunt e.a.
  (red), De Macht van het OM
  Nijmegen, Ars Aequi Libri, 1983, pp. 266- 277
  Savona, E. U., M. A. Defeo Money Trails: International Money
  Laundering Trends and Prevention/Control Strategies Paper
  gepresenteerd tijdens
  the International Conference on Preventing and Controlling Money
  Laundering and the Use of Proceeds of Crime: a Global
  Approach

  Courmayeur Mont Blanc, Aosta Valley, 18-20 juni, 1994
  Schaap, C. D., R. Rozekrans, P. C. van Duyne
  Geld witwassen (1); Een probleemverkenning van de
  opbrengstkant van op winst gerichte misdaad

  Tijdschrift voor de Politie, jrg.54, 1992, pp. 107-112
  Schaap, C. D., R. Rozekrans en P. C. van Duyne
  Geld witwassen (2); Een probleemverkenning van de
  opbrengstkant van op winst gerichte misdaad
  Tijdschrift voor de Politie, jrg.54, 1992, pp. 152-158
  Soest, J. P
  van Europees witwassen. In: J. M. Reijntjes (red.),
  Misdaadgeld
  Arnhem, Gouda Quint, 1993, pp. 147-157
  Soest, J. P. van
  Van wisselaars en wisselkantorenBank- en effectenbedrijf, jrg. 44,
  nr. 1, 1995, pp. 14-20 Squires, G. J.
  Banking: Hallowed Halls and Hawalla Paper gepresenteerd
  tijdens the International Police Exhibition and Conference
  (IPEC), 1987
  Udink, E.

  Criminele geldstromen:
  schijn en werkelijkheid Arnhem, Gouda Quint, SMP-Cahier,
  1993 Velzen, J. A. J. van Delaware Corporations in
  Nederland

  z.p,z.u. mei 1995.
  Werkgroep Preventief Toezicht Vennootschappen
  De rol van het preventief toezicht op vennootschap en de
  ontbinding van vennootschappen op vordering van het Openbaar
  Ministerie bij het tegengaan van vennootschapscriminaliteit

  Ministerie van Justitie, Den Haag, 1992

  Wyngaert, C. van den E.U.-fraude en strafrecht: waarom komen er
  zo weinig fraudegevallen voor de strafrechter? In: Fijnaut e.a
  (red.),
  E.G.-fraudebstrijding in de praktijk
  Antwerpen, Maklu uitgevers, 1994, pp. 25-47
  Zoest, S. van
  De wet melding ongebruikelijke transacties. Een
  literatuurstudie

  Den Haag, Stageverslag VU, uitgave WODC, 1995

  BIJLAGE 1

  OVERZICHT VAN BEZOCHTE DIENSTEN
  Zoals opgemerkt in paragraaf 1.2 zijn bij de aanvang van de
  dataverzameling ten behoeve van de eerste twee delen van dit
  rapport gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van vier BOD’s.
  Genterviewd zijn achtereenvolgens:

  Ministerie van Landbouw (AID),
  – H.A. Kamphuis; Hoofd van de afdeling recherche van de Algemene
  Inspectiedienst van het Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en
  Milieu
  – R. van der Linden; Hoofd van de Dienst Recherchezaken (DRZ) van
  het ministerie van recherche en teamleider douanerecherche van de
  Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst ( – mr. C. A. W. van
  Raalten en G. J. C. M. Bakker, respectievelijk plaatsvervangend
  hoofd fiscale FIOD)

  directeur/hoofd van de afdeling internationale economische
  recherche en plaatsvervangend – mr. J. W. C. Stalenhoef en mr. H.
  C. M. Middeljans, respectievelijk plaatsvervangend hoofd van de
  stafafdeling beleidszaken en juridische aangelegenheden van de
  Economische Controledienst (ECD)

  In het kader van de dossierstudie hebben bij de bovengenoemde
  BOD’s gesprekken plaatsgevonden met diverse opsporingsambtenaren.
  Daarnaast zijn – mede ten behoeve van de beschrijving in deel III –
  vertegenwoordigers geraadpleegd van de volgende instanties:

  • Interregionaal Team Noord- en Oost Nederland
  • Regiopolitie Gelderland-Midden (BFO en Bureau Fraude)
  • Regiopolitie Gelderland-Zuid (BFO en Bureau Fraude)
  • Regiopolitie Twente (BFO en Divisie georganiseerde
   criminaliteit)
  • Regiopolitie Amsterdam-Amstelland (AFO en Bureau
   Fraude)
  • Regiopolitie Utrecht
  • Regiopolitie Haaglanden (BFO)
  • Korps landelijke politiediensten; divisie Centrale Recherche
   Informatie (CRI): Financile Politiedesk (Finpol) en de afdeling
   forensische accountancy
  • Arrondissementsparket Arnhem
  • Afdeling Rechtspersonen van de Directie Criminaliteitspreventie
   van het ministerie van Justitie
  • Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT)
  • Een Nederlandse bankinstelling

  Tenslotte hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden met mr.
  H.A.C. Smid, Landelijk (MOT-)Officier van Justitie.

  BIJLAGE 2

  CASUSBESCHRIJVING

  CASUS 1

  Activiteiten:
  Aaneenschakeling van gevallen van
  oplichting/flessentrekkerij.
  Werkwijze:
  De verdachtengroep nam talrijke BV’s over. Als nieuwe directeur
  werd een katvanger naar voren geschoven. De rechtspersonen werden
  leeggeplunderd of gebruikt om leveranciers op te lichten.
  Groep:
  De vijf hoofdverdachten kenden elkaar al jaren en opereerden in
  wisselende samenstelling. Van een van de hoofdverdachten lopen
  lijnen naar de casussen 3 en 11.
  Schade en/of wederrechtelijk verkregen voordeel:
  Onbekend.

  CASUS 2

  Activiteiten:
  BV-fraude
  Werkwijze:
  Bij bedrijven die in moeilijkheden verkeerden, introduceerde de
  hoofdverdachte zich als trouble shooter. De activa werden tegen te
  lage prijzen verkocht aan nieuw opgerichte rechtspersonen, waar een
  stroman van de hoofdverdachte tot directeur benoemd was. Vervolgens
  werden de kaalgeplukte ondernemingen naar een faillisement geleid,
  de schuldeisers met grote vorderingen achterlatend. Door middel van
  niet-geregistreerde optiecontracten – waarin het recht tot
  terugkoop van de aandelen tegen de nominale waarde werd bedongen –
  kon de hoofdverdachte achter de schermen wel beleidsbepaler blijven
  in de BV’s van zijn stromannen.
  Groep:
  De hoofdverdachte – een uitermate autoritaire en charismatische
  persoonlijkheid -, werd omringd door vier stafleden, onder wie een
  interne accountant.
  Schade en/of wederrechtelijk verkregen voordeel:
  Geschatte omvang van de schade: minimaal 14 miljoen gulden;
  geschat wederrechtelijk verkregen voordeel van de hoofdverdachte:
  minimaal 5 miljoen gulden.

  CASUS 3

  Activiteiten:
  Oplichting en BV-fraude.
  Werkwijze:
  De verdachtengroep, zich verschuilend achter talrijke
  rechtspersonen, pleegde oplichting door zich voor te doen als
  kredietverstrekker. De Duitse bedrijven die als gevolg daarvan het
  schip in gingen, verkeerden alle in ernstige financile
  moeilijkheden en konden langs reguliere weg geen krediet meer
  verkrijgen. In ruil voor een voorschot kregen de benadeelden de
  beschikking over – naar later bleek – ongedekte cheques.
  Verschillende leden van de verdachtengroep maakten zich tevens
  schuldig aan grootschalige oplichting en flessentrekkerij in
  Nederland en Belgi. De daarbij gehanteerde werkwijzen vertoonden
  sterke overeenkomsten met de modi operandi in casus 1.
  Groep:
  De omvang van de groep werd geschat op zo’n 30 35 mensen, van
  wie er vijf als hoofdverdachten werden aangemerkt. De netwerken van
  casus 1 en casus 3 overlappen elkaar gedeeltelijk.
  Schade en/of wederrechtelijk verkregen voordeel:
  Onbekend.

  CASUS 4

  Activiteiten:
  Oplichting; misbruik van het systeem van voorcrediteren, dat
  gangbaar is binnen financile instellingen.
  Werkwijze:
  De verdachtengroep nam ruimschoots de tijd om een
  topfunctionaris van een Nederlandse bank van de kredietwaardigheid
  van hun bedrijven te overtuigen. Men beoogde hiermee de 1A-status
  te verkrijgen, inhoudende dat de bank op basis van een cheque
  onmiddellijk tot uitbetaling zou overgaan, dat wil zeggen zonder de
  incasso van de cheque bij de bank van de verzender af te wachten.
  Toen eenmaal voldoende vertrouwen gewekt was, sloeg de criminele
  groep met behulp van ongedekte cheques in korte tijd haar
  slag.
  Groep:
  De fraude is gepleegd door een vanuit het Midden-Oosten
  opererende dadergroep. De bij de Nederlandse bank werkzame
  topfunctionaris was hetzij medeplichtig, hetzij naef en verblind
  door de charismatische uitstraling van de hoofdverdachte.
  Geschatte omvang van de schade:
  80 miljoen gulden.

  CASUS 5

  Activiteiten:
  Oplichting/beleggingsfraude.
  Werkwijze:
  Zo’n 400 kleine beleggers werden de termijnhandel ingepraat.
  Met deze handel wordt gepoogd winst te halen uit prijsschommelingen
  op de goederen- en valutamarkt. De meeste beleggers maakten op
  papier aanvankelijk een beetje winst en werden vervolgens
  overgehaald de inleg te verhogen. De essentie van de fraude was dat
  er in het geheel niets werd belegd. De schijn werd gewekt dat de
  orders via een Duits bemiddelingskantoor doorgesluisd werden naar
  een in Zwitserland gevestigde beursmakelaar. De laatste bleek
  echter niet in Zwitserland werkzaam te zijn: via een automatische
  telefonische doorschakeling werden de orders doorgeleid naar een
  back office in Nederland.
  Groep:
  De regie was in handen van drie personen, onder wie twee
  Nederlanders. Slechts een harde kern van medewerkers binnen de
  Nederlandse verkooporganisatie en het Duitse bemiddelingskantoor
  was van de fraude op de hoogte. Niet alleen de beleggers, ook het
  overgrote deel van het personeel werd in de waan gelaten dat de
  orders die naar Zwitserland werden doorgebeld, aldaar ook
  daadwerkelijk werden uitgevoerd.
  Geschatte omvang van de schade:
  Minimaal 22 miljoen gulden.

  CASUS 6

  Activiteiten: Volledig papieren BTW-fraude:
  fictieve leveringen met fictieve goederen.
  Werkwijze:
  De hoofdverdachte kocht in samenwerking met zijn boekhouder via
  een tussenhandelaar zo’n 100 Nederlandse en buitenlandse
  rechtspersonen. De vestigingsplaatsen van de Nederlandse BV’s
  werden verspreid over heel Nederland. Met behulp van dit
  uitgebreide netwerk werd een grensoverschrijdende BTW-carrousel
  opgezet, die uitwaaierde over verschillende lidstaten van de EU. In
  feite was van reguliere handel in het geheel geen sprake: zowel de
  goederen als de leveringen daarvan bleken fictief. Nadat
  voorbelasting was gecreerd door middel van fictieve binnenlandse
  aankopen, vonden fictieve intracommunautaire leveringen plaats
  tegen het nultarief. Vervolgens werd de voorbelasting van de
  belastingdienst teruggevorderd.
  Groep:
  De hoofdverdachte en zijn stafleden zijn reeds jaren bekend bij
  de opsporingsinstanties en zijn geverseerd in BTW-fraude.
  Geschatte omvang van de schade:
  Minimaal 2 miljoen gulden.

  CASUS 7

  Activiteiten:
  BTW- en accijnsfraude, die zich voornamelijk afspeelde in de
  oliebranche.
  Werkwijze:
  De essentie van de fraude was dat de T-documenten niet werden
  aangeboden aan de douane op de plaats van bestemming, maar werden
  vernietigd. Alleen het terugmeldingsstrookje van het zogenaamde
  vijfde exemplaar werd aan de expediteur overhandigd. Aangezien dit
  strookje met behulp van omgekochte douaniers was voorzien van een
  douanestempel werd de schijn gewekt als zou het desbetreffende
  T-document aldaar bij de douane zijn aangeboden.
  Groep:
  Het opsporingsonderzoek heeft zich gericht op het aandeel van
  de Nederlandse betrokkenen, de zogenaamde groep Z. Vanwege de
  contacten met enkele douanebeambten vormde deze groep voor
  verschillende fraudeurs een belangrijke tussenschakel. Tot de
  hoofdverdachten behoorden een Amerikaan, die nauwe contacten
  onderhield met de Cosa Nostra en een Nederlander, die zich in Belgi
  had opgewerkt tot een Octopus in olieland. De laatste had in de
  Benelux een uitgebreid distributienetwerk opgebouwd voor de als
  gevolg van de fraude aanzienlijk in prijs gedaalde olie.
  Geschatte omvang van de schade:
  Minimaal 100 miljoen gulden.

  CASUS 8

  Activiteiten:
  BTW-carrousel.
  Werkwijze:
  Deze fraudezaak draaide om een grensoverschrijdende
  BTW-carrousel tussen Nederland en Belgi. Er werd gefraudeerd met
  echte goederen, respectievelijk textiel, partijgoederen en
  audio-/video-apparatuur. De primaire activiteiten van de
  organisatie bestonden uit het fingeren van intracommunautaire
  leveringen (ICL’s) en het niet-aangeven van intracommunautaire
  verwervingen (ICV’s). De bestuurders van de bedrijven in de
  fraudecarrousel die hun ICV niet opgaven, waren stromannen, die
  veelal in horecagelegenheden waren benaderd. De desbetreffende
  bedrijven beschikten niet over activa, zodat de fiscus in geval van
  ontmanteling niet over invorderingsmogelijkheden beschikte.
  Bovendien werden niet-indieners op gezette tijden uit de carrousel
  gehaald en vervangen door andere plof-BV’s. Als gevolg van de
  fraudeconstructie konden de goederen tegen een aanzienlijk
  gereduceerde prijs op de legale markt worden gebracht. Tot de
  afnemers behoorde een aantal gerenommeerde ondernemingen.
  Groep:
  De hoofdverdachten hadden verscheidene justitile antecedenten
  op het gebied van BTW-fraude en werkten op ad hoc basis samen met
  verschillende Belgische counterparts.
  Schade en/of wederrechtelijk verkregen voordeel:
  Onbekend.

  CASUS 9

  Activiteiten:
  BTW- en EU-fraude.
  Werkwijze:
  Een handel in levend vee dat op papier vanuit Polen via de EU
  naar Noordafrikaanse landen vervoerd werd. De runderen werden
  echter in werkelijkheid op de Europese markt gebracht.
  Groep:
  Bij de frauduleuze activiteiten waren Poolse, Nederlandse en
  Spaanse verdachten betrokken. De laatsten droegen met behulp van
  een omgekochte douanier zorg voor het afstempelen van de
  T-documenten. Een van de Nederlandse hoofdverdachten kwam ook in
  beeld in casus 11.
  Geschatte omvang van de schade:
  Minimaal 30 miljoen gulden.

  CASUS 10

  Activiteiten:
  EU-fraude in de textielsector.
  Werkwijze:
  Invoer van textiel uit het verre oosten via een omleidingsland
  teneinde beperkende invoermaatregelen in de EU te omzeilen. Tussen
  de im- en exporteurs en de overige bij de transactie en het vervoer
  betrokken personen werden valselijk opgemaakte stukken uitgewisseld
  teneinde de invoer van de textielgoederen van een schijnbaar legale
  status te voorzien. De textiel vond, dankzij de coulante houding
  van de afnemers, uiteindelijk moeiteloos zijn weg in het wettige
  handelscircuit.
  Groep:
  Er bestaan sterke aanwijzingen dat de fraude werd georganiseerd
  door een Aziatisch misdaadsyndicaat, maar nadere informatie
  daaromtrent ontbreekt.
  Schade en/of wederrechtelijk verkregen voordeel:
  Onbekend.

  CASUS 11

  Activiteiten:
  EU-fraude in de zuivelsector.
  Werkwijze:
  Ontduiking van de heffing op Oosteuropees melkpoeder. De
  formaliteiten rondom de T1-documenten werden omzeild door de schijn
  te wekken dat aanzuivering van deze documenten reeds had
  plaatsgevonden: het terugmeldingsstrookje werd daartoe van een
  valse stempel voorzien en teruggestuurd naar de douane-expediteur.
  Enkele reguliere zuivelbedrijven behoorden tot de vaste afnemers
  van de melkpoeder.
  Groep:
  Op daderniveau was er sprake van een samenwerkingsverband
  tussen een Oosteuropees en een Nederlands netwerk. Deze fraudezaak
  is overigens atypisch in tweerlei opzicht: in de eerste plaats
  doken enkele hoofdverdachten op die zich voorheen binnen de
  drughandel gemanifesteerd hadden. Daarenboven werd door zowel
  enkele Nederlandse als buitenlandse verdachten een buitensporige
  mate van geweld tentoongespreid.
  Geschatte omvang van de schade:
  Minimaal 28 miljoen gulden.

  CASUS 12

  Activiteiten:
  Produktie van en handel in verboden groeibevorderaars in de
  mestkalverenindustrie.
  Werkwijze en groep:
  De produktie van de illegale middelen vond plaats in een
  laboratorium van een in beginsel wettige onderneming. Hierbinnen
  had een harde kern van daders een illegale, lucratieve bedrijfspoot
  opgebouwd. De afzet van het middel aan de veehouders geschiedde
  door tussenkomst van dierenartsen, die daarvoor een provisie
  ontvingen. Bij het onderhavige fraudegeval waren verschillende
  wettige marktpartijen verwijtbaar betrokken . Om te beginnen de
  dierenartsen die bereid waren als tussenhandelaar te fungeren en in
  de tweede plaats de houders van mestkalveren die de
  groeibevorderaars afnamen.
  Geschat wederrechtelijk verkregen voordeel:
  Schattingen lopen uiteen van 8 tot 36 miljoen gulden

  CASUS 13

  Activiteiten: Merkvervalsing:
  produktie- en assemblage van nagemaakte merkhorloges.
  Werkwijze:
  De produktie van de horloges vond plaats in een werkplaats in
  het zuiden van het land. De onderdelen waren afkomstig uit het
  buitenland en werden, om de kans op ontdekking te verkleinen,
  afzonderlijk van elkaar geleverd.
  Groep:
  De hoofdverdachte had de produktiewerkzaamheden opgedragen aan
  een drietal medeverdachten. Zelf hield hij zich meer bezig met de
  logistiek van de operatie. Net als in casus 10 bestaan er sterke
  aanwijzingen dat de fraude werd georganiseerd door een Aziatisch
  misdaadsyndicaat, maar nadere informatie daaromtrent
  ontbreekt.
  Schade en/of wederrechtelijk verkregen voordeel:
  Onbekend.

  CASUS 14

  Activiteiten:
  Oplichting/flessentrekkerij in de vleessector.
  Werkwijze:
  Om vertrouwen te wekken bij vleesleveranciers werden
  bestellingen aanvankelijk tijdig betaald. De leveranciers werden
  aldus bewogen grotere partijen vlees te leveren, die niet of
  slechts gedeeltelijk betaald werden. Wanneer door de levenranciers
  de druk op de in gebreke blijvende rechtspersonen werd opgevoerd,
  werden deze ontmanteld en leeg achtergelaten.
  Groep:
  De organisatie draaide op drie poten: inkoop, verwerving en
  verkoop. Er was sprake van n (charismatisch) leider, die
  gesecondeerd werd door drie stafleden. Daarnaast figureerde een
  groot aantal stromannen.
  Geschatte omvang van de schade:
  Minimaal 5 miljoen gulden.

  CASUS 15

  Activiteiten:
  BTW-fraude; fictieve intracommunautaire leveringen van
  audio-/video-apparatuur.
  Werkwijze:
  De Nederlandse verdachtengroep deed het voorkomen alsof
  audio-/video-apparatuur werd geleverd aan Belgische bedrijven. Bij
  de belastingdienst werden valse aangiften gedaan om de
  voorbelasting terug te vragen. De aangiften werden vergezeld door
  Benelux 50-papieren die voorzien waren van valse douanestempels. De
  goederen werden zwart afgezet op de Nederlandse markt.
  Groep:
  De hoofdverdachte werd in Nederland geassisteerd door zijn
  vrouw en dochter, een administratrice en een accountant. In Belgi
  beschikte men over contacten met beruchte BTW-fraudeurs.
  Geschatte omvang van de schade:
  Minimaal 3 miljoen gulden.

  CASUS 16

  Activiteiten:
  Oplichting.
  Werkwijze:
  Oplichting van een non-profit-instelling door aanbieding van
  fictieve waardepapieren. Ironisch genoeg liet een van de fraudeurs
  zich door toedoen van een nietsvermoedende tussenpersoon, aan wie
  hij zijn geld had toevertrouwd, op identieke wijze beetnemen.
  Groep:
  De organisatoren van de tweede fraudecirkel waren een
  Amerikaan, die nauwe banden onderhield met de Cosa Nostra, en een
  Nederlander. Zij combineerden de oplichting van de bovengenoemde
  intermediair met die van een gepensioneerde Amerikaanse
  chirurg.
  Geschatte omvang van de schade:
  Minimaal 9 miljoen gulden.

  CASUS 17

  Activiteiten:
  Poging tot oplichting van een bankinstelling.
  Werkwijze:
  De hoofdverdachte liet een medeplichtige die werkzaam was bij
  een bank, een onjuiste betalingsopdracht opmaken. Het geld – 18
  miljoen gulden – werd overgeboekt naar een rekening in Zwitserland.
  De bedoeling was het geld direct om te zetten in diamanten. Deze
  zouden worden geleverd door een diamantair. Omdat de levering van
  de diamanten stagneerde, kreeg de Zwitserse bank de mogelijkheid de
  transactie nog eens na te kijken, waardoor de fraude op het
  allerlaatste moment verijdeld werd.
  Groep:
  De hoofdverdachte beschikte over een groot aantal justitile
  antecedenten, vooral op druggebied. Hij werkte in deze zaak nauw
  samen met een bij de bank werkzame uitzendkracht.
  Geschatte omvang van de schade:
  Niet van toepassing.

  CASUS 18

  Activiteiten:
  BTW- en accijnsfraude in de tabakssector.
  Werkwijze:
  Sigaretten en bijbehorende T1-formulieren werden vanuit
  Zwitserland naar Rotterdam gebracht. Daar werden de formulieren zo
  ingevuld dat de schijn werd gewekt dat de sigaretten via
  Zuid-Spanje werden gexporteerd naar landen buiten de EU. De
  T1-formulieren werden in Spanje vals afgestempeld, zodat het leek
  alsof de sigaretten de EU inderdaad verlaten hadden. In
  werkelijkheid werden ze zwart afgezet binnen de EU.
  Groep:
  De criminele organisatie werd geleid vanuit Zwitserland door
  een Italiaanse hoofdverdachte. De organisatie maakte gebruik van
  Nederlandse expeditiebedrijven.
  Schade en/of wederrechtelijk verkregen voordeel:
  Onbekend.

  BIJLAGE 3

  LIJST VAN AFKORTINGEN Tabel


  vorige        
  inhoudsopgave en zoeken