• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage X – 4.1. Inleiding

  4. CRIMINELE ORGANISATIES OP FRAUDEGEBIED

  4.1. Inleiding

  In dit hoofdstuk wordt op basis van het beschikbare empirische
  materiaal en de geraadpleegde literatuur een beeld geschetst van de
  criminele groepen, die op het terrein van de georganiseerde fraude
  zijn aangetroffen. Daartoe zal in paragraaf 4.2 allereerst de
  diversiteit van de bestudeerde dadergroepen uit de doeken worden
  gedaan. In paragraaf 4.3 zal de aandacht worden gevestigd op de
  achtergrond van de individuele verdachten. Behalve op kenmerken als
  geslacht, etnische afkomst en leeftijd zal het accent in deze
  paragraaf gelegd worden op het verloop en de duur van de criminele
  carrire. Tevens zal worden ingegaan op de vraag in hoeverre
  fraudeurs marktgebonden opereren. Paragraaf 4.4 ten slotte staat in
  het teken van de aard van de onderlinge samenwerking, de
  gezagsstructuur binnen de verschillende groepen en de contacten die
  worden onderhouden met andere criminele organisaties.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken