• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage X – Voorwoord

  Henk van de Bunt (VU/WODC)
  m.m.v. Roelof Jan Bokhorst en Hans Werdmlder (beiden WODC)

  Voorwoord

  Tal van mensen zijn bij de totstandkoming van dit rapport
  betrokken geweest. In de eerste plaats gaat mijn dank uit naar de
  personen die bereid waren een gesprek te voeren over de
  problematiek van de vrije-beroepsbeoefenaars in relatie tot de
  georganiseerde misdaad. In bijlage 1 staan de namen van de
  genterviewden vermeld. In de tweede plaats is veelvuldig en nimmer
  tevergeefs een beroep gedaan op stafmedewerkers van de
  beroepsorganisaties, de NOVA, de KNB, de NIVRA en de NOvAA. Ten
  derde zijn door het gehele land gesprekken gevoerd en telefonische
  contacten onderhouden met rechercheurs over gesignaleerde
  voorvallen van verwijtbare betrokkenheid. Speciale dank ben ik
  verschuldigd aan Jan Janse en Theo Akse, beiden werkzaam bij de
  afdeling Finpol van de CRI, die altijd bereid waren tekst en uitleg
  te geven over de Finpol-meldingen.

  Ook in de eigen kring van het WODC is de medewerking en
  ondersteuning buitengewoon goed geweest. Samen met Hans Werdmlder
  werden de interviews verricht. Hij schreef bovendien de eerste
  conceptversie van het hoofdstuk over de accountants. Roelof Jan
  Bokhorst bleek in de laatste maanden van het project een onmisbare
  steun en toeverlaat. Desire Laagland speelde een belangrijke rol in
  de analyse van tuchtrechtzaken, Albert Klijn gaf constructief
  commentaar op het hoofdstuk over de advocatuur en Vivian van den
  Broek heeft de tekst op uitstekende wijze gedit.

  Den Haag, november 1995
  Henk van de Bunt


  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken