• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Inhoud Bijlage VIII

  Bijlage VIII – Deelonderzoek 1

  1. De rol van autochtone criminele groepen

  Voorwoord

  1. ALGEMENE INLEIDING

  1.1. Het onderzoek dat werd
  verricht
  1.2. De verdere opbouw van
  deze studie

  2. Over de geschiedenis van de
  georganiseerde criminaliteit in Nederland

  2.1. Het bendewezen in de achttiende
  eeuw
  2.2. De schone schijn van de
  negentiende eeuw
  2.3. De vroegere
  onderwerelden in Holland
  2.4. De
  vroegere bendes in Brabant
  2.5. De
  tegenwoordige rol van ambulante groepen
  2.6. Tot besluit

  3. De top van de autochtone
  georganiseerde criminaliteit

  3.1. Het verhaal achter de feiten

  3.2. De Bruinsma-clan: een voorlopig
  hoogtepunt
  3.3. Een beeld van zeven
  belangrijke groepen
        3.3.1. Octopus:
  tussen feit en fictie
        3.3.2. De enkelvoudig samengestelde
  drugsgroothandelsgroepen
        3.3.3. De meervoudig samengestelde
  drugsgroothandelsgroepen
        3.3.4. Tussen de enkelvoudig en de meervoudig
  samengestelde drugsgroothandelsgroepen
  3.4. Tot besluit

  4. Tussen top en basis: bovenlokale
  netwerken

  4.1. Diagonaal door Nederland: van
  Maastricht tot Amsterdam
  4.2. De
  produktie en distributie van synthetische drugs
  4.3. De Hells Angels: een netwerk apart

        4.3.1. Organisatie en criminele activiteiten
  in Noord-Amerika
        4.3.2. De ontwikkelingen in Nederland
  4.4. Tot besluit

  5. De basis van de autochtone
  georganiseerde criminaliteit

  5.1. De situatie in Midden- en
  West-Brabant
  5.2. De situatie in
  Rotterdam
  5.3. De situatie in
  Groningen
  5.4. Tot
  besluit

  6. Algemeen besluit

  Bibliografie

  2. Over allochtone en buitenlandse criminele groepen

  Woord vooraf

  I. ALGEMENE INLEIDING

  I.1. Het beeld in buitenlandse en
  binnenlandse rapporten
  I.2. De
  maatschappelijke legitimiteit van nader onderzoek
  I.3. De theoretische legitimiteit van nader
  onderzoek
  I.4. Het onderzoek
  zelf
  I.5. De verdere opbouw van deze
  studie

  II. DE SURINAAMSE
  CONNECTIE

  II.1. Inleiding: Een echt Zuidamerikaans
  land
  II.2. De emigratie naar
  Nederland

  II.3. De militaire coup
  II.4. De cocane-economie
  II.5. Georganiseerde criminaliteit onder Surinamers
  in Nederland
  II.6. Corruptie onder
  Nederlandse overheidsdienaren van Surinaamse afkomst

  II.7. De besteding van drugswinsten

  II.8. Conclusie

  III. TURKSE CRIMINELE GROEPEN IN
  NEDERLAND

  III.1. De Balkan route
  III.2. De mafia’s van Turkije
  III.3. Internationale uitwaaiering
  III.4. Turken in Nederland
  III.5. Turkse immigranten en drugshandel

  III.6. Een voorbeeld van
  gewelddadigheid
  III.7. De PKK en het
  probleem van de afpersing
  III.8.
  Conclusie

  IV. MAROKKAANSE GROEPEN IN
  NEDERLAND

  IV.1. Uit de hete schaduw van de
  Islam
  IV.2. De ontwikkeling van de
  georganiseerde misdaad in Marokko
  IV.3. De organisatie van de hashhandel in
  Marokko
  IV.4. Het koninklijk hof en
  de drugshandel
  IV.5. De revenuen van
  de hashhandel
  IV.6. Marokkanen in
  Nederland
  IV.7. Georganiseerde
  misdaad onder Marokkanen in Nederland
  IV.8. Georganiseerde misdaad begint op de hoek: een
  voorbeeld van Marokkaanse bendes
  IV.9. Conclusie

  V. DE CHINESE GEORGANISEERDE
  CRIMINALITEIT IN NEDERLAND

  V.1. De georganiseerde criminaliteit in
  Hong Kong
        V.1.1. Het verhaal van de
  triades
        V.1.2. De huidige situatie: triades en
  gangs
  V.2. De Chinese georganiseerde criminaliteit
  in de omringende landen
  V.3. De
  Chinese gemeenschap in Nederland
  V.4.
  De Chinese georganiseerde criminaliteit in Nederland
   
      V.4.1. Een blik op het nabije verleden
        V.4.2. De huidige situatie: een algemene
  kenschets
        V.4.3. Enkele voorbeelden van Chinese
  georganiseerde criminaliteit
  V.5. Conclusie

  VI. DE ITALIAANSE MAFIA: HAAR
  AANWEZIGHEID OP NEDERLANDSE BODEM

  VI.1. De mafia in Itali: een eigentijds
  beeld van de situatie
        VI.1.1. De
  transformatie van de Siciliaanse mafia na de Tweede
  Wereldoorlog
        VI.1.2. De hedendaagse situatie van de
  georganiseerde misdaad in Itali
  VI.2. De uitwaaiering van de Italiaanse mafia
  over Europa
  VI.3. De Italiaanse
  gemeenschap in Nederland
  VI.4. De
  Italiaanse mafia: ook in Nederland een probleem?
   
      VI.4.1. De eerste duidelijke signalen
        VI.4.2. Het algemene beeld van de situatie
        VI.4.3. Een concreet voorbeeld: Campina
  VI.5. Conclusie

  VII. DE ROL VAN DE COLOMBIAANSE KARTELS
  IN NEDERLAND

  VII.1. Inleiding: einde van het
  Cali-kartel?
  VII.2. De razendsnelle
  opkomst van de Colombiaanse kartels
  VII.3. De Colombiaanse cocanehandel in de Verenigde
  Staten
  VII.4. De Colombiaanse
  cocanehandel in Europa
  VII.5.
  Colombianen in Nederland en hun criminaliteit
  VII.6. De huidige situatie
  VII.7. Conclusie

  VIII. DE NIGERIAANSE EN GHANESE
  CRIMINELE NETWERKEN: HUN VERTAKKINGEN IN NEDERLAND

  VIII.1. Enkele achtergrondgegevens

  VIII.2. De situatie in Nederland

        VIII.2.1. Een beeld van de illegale
  activiteiten
        VIII.2.2. De aard van de betrokken
  netwerken
  VIII.3. Conclusie

  IX. DE UITLOPERS VAN DE RUSSISCHE MAFIA
  IN NEDERLAND

  IX.1. Opkomst, samenstelling en
  bedrijvigheid van de Russische mafia in Rusland
  IX.2. De internationalisering van Russische criminele
  groepen
  IX.3. De activiteiten van
  Russische criminele groepen in Nederland
  IX.4. Enkele concrete voorbeelden van de
  Nederlands-Russische criminele betrekkingen
  IX.5. Conclusie

  X. NEDERLAND ALS OPERATIEGEBIED VAN
  JOEGOSLAVISCHE BENDES

  X.1. Joegoslavi: permanent toneel van
  geweld
  X.2. Het optreden van de
  Joego-mafia in Duitsland
  X.3.
  Joegoslavische bendes in Nederland
       
  X.3.1. Een algemene indruk van de situatie
        X.3.2. Enkele voorbeelden van hun optreden
  X.4. Conclusie

  XI. SLOTBESCHOUWING

  Bibliografie Hoofdstuk I: Algemene
  inleiding

  Bibliografie Hoofdstuk II: De
  Surinaamse connectie

  Bibliografie Hoofdstuk III: Turkse
  criminele groepen in Nederland

  Bibliografie Hoofdstuk IV: Marokkaanse
  criminele groepen in Nederland

  Bibliografie Hoofdstuk V: De Chinese
  georganiseerde criminaliteit in Nederland

  Bibliografie hoofdstuk VI: De
  Italiaanse mafia: haar aanwezigheid op Nederlandse
  bodem

  Bibliografie Hoofdstuk VII: De rol van
  de Colombiaanse kartels in Nederland

  Bibliografie hoofdstuk VIII: De
  Nigeriaanse en Ghanese criminele netwerken: hun

  Bibliografie hoofdstuk IX: De uitlopers
  van de Russische mafia in Nederland

  Bibliografie hoofdstuk X: Nederland als
  operatiegebied van Joegoslavische bendes


  inhoudsopgave en zoeken