• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – III.3. Internationale uitwaaiering

  III.3. Internationale uitwaaiering

  De Turkse mafia heeft zich vanaf 1980 razendsnel over de
  verschillende Europese landen verspreid dankzij het grote aantal
  gastarbeiders dat zich er eertijds heeft gevestigd en de families
  die via volgmigratie zijn herenigd. Thans wonen en werken 2,3
  miljoen Turken in het buitenland (dat is 4% van de gehele bevolking
  die 57 miljoen groot is). De grootste Turkse
  emigrantengemeenschappen bevinden zich in Duitsland (1,8 miljoen),
  Nederland, Zweden, Belgi en Frankrijk. Overal is een deel van de
  oorspronkelijke gastarbeiders sedert het einde van de jaren
  zeventig zonder werk en dat maakt hen ontvankelijk voor een entree
  in de georganiseerde misdaad.

  Ook manifesteert de Turkse georganiseerde misdaad zich als zeer
  gewelddadig. Kwesties van eerwraak, de export van tweezijdige
  systemen van conflictoplossing, maar ook echte vetes en vooral ook
  het ongehoord veelvuldige wapenbezit onder Turken (Yesilgz,
  1995:70) zijn debet aan de gewelddadigheid. Het is weliswaar niet
  meetbaar omdat enquteurs een welgekozen steekproef van Turkse
  mannen nu eenmaal niet naar wapenbezit kunnen vragen, maar de
  verschillende deskundigen, ook in politiekring, die wij erover
  raadpleegden, menen dat ook in Nederland heel wat volwassen Turkse
  mannen een vuurwapen in hun bezit hebben. In Turkije zelf dragen de
  leiders van de mafia een wapenvergunning die zij via hun politieke
  vrienden hebben geregeld en de gebruikelijke rechtvaardiging is dat
  deze mensen vaak werkelijk gevaar lopen omdat zij eerder bij
  twisten waren betrokken en zich bij schietpartijen moeten kunnen
  verdedigen (Hrriyet, 29.9, 1995). In 1993 komt het schandaal aan
  het licht dat de politie op grote schaal wapenvergunningen heeft
  afgegeven aan kopstukken in de onderwereld. De algemene directeur
  van politie geeft het toe, maar zegt in de veronderstelling te
  hebben verkeerd dat de betrokken aanvragers zonder strafblad waren.
  De 189 dossiers die uitsluitsel over corruptie hadden kunnen geven,
  bleken verdwenen. De handtekening van de toenmalige minister van
  Binnenlandse Zaken stond onderaan de vergunningen.

  In tegenstelling tot de stereotype voorstelling van
  emigrantenproblematiek die eruit bestaat dat de onthechte kinderen
  tussen de wal en het schip van twee culturen vallen en dat daaruit
  criminaliteit ontstaat, gaapt er in de misdaadfamilies geen
  generatiekloof tussen vaders en zonen. In tegendeel: de misdaad
  gedijt juist dank zij de hechte familie. Zonen zijn trots op hun
  vader omdat die moeilijkheden hebben overwonnen en tegenslagen de
  baas zijn geworden. Wanneer een organisatie tegen de lamp loopt,
  offert het familielid dat de lichtste straf mag verwachten zich op
  door de schuld op zich te nemen. De familie draait onverminderd
  door. Overal hebben Turken hun eigen infrastructuur opgebouwd en
  vooral de import en export van goederen bieden aan criminele bendes
  een uitstekende mogelijkheid voor smokkel. We hebben al gezien dat
  verschillende kopstukken uit de Turkse mafia voor de overheid op de
  vlucht zijn en ondergedoken zitten in deze
  emigrantengemeenschappen. Op de lijst van de tien meest gezochte
  personen door Interpol in 1986 kwamen drie Turkse peetvaders voor:
  Oflu Ismael (zie boven), Yasar Avni Musulla, die in Zwitserland en
  Itali actief was in wapens en drugs, en Oral Celik die bekend is
  geworden als het contact van Mehmet Ali Agca die in 1981 een
  moordpoging heeft gedaan op de Paus. Door middel van het
  familiesysteem kunnen de Turkse organisaties zich gemakkelijk door
  heel West-Europa bewegen. Iedere familie heeft directe connecties
  met haar leden in de andere landen. Dit maakt het mogelijk om
  smokkelaars, geweldsspecialisten en politieke figuren over de grens
  naar het volgende land te brengen waar de politie deze personen nog
  niet kent. Hoewel er tal van initiatieven zijn genomen (onder
  andere in het kader van Interpol) om onderling gegevens uit te
  wisselen en ofschoon de Turkse politie aan een aantal van zulke
  initiatieven meedoet, is de informatiepositie van alle nationale
  politiemachten in deze familiaal georganiseerde gesloten
  gemeenschap slecht. Bij de Nederlandse politie bestond lange tijd
  overigens de nodige weerstand om gegevens op te vragen bij Turkse
  collega’s omdat, zo wordt gezegd, nog maar moet worden afgewacht
  hoe betrouwbaar die zijn. Het wekte aan Turkse kant irritatie dat
  Nederland geen veroordeelde Turkse onderdanen uitlevert, omdat in
  Turkije de doodstraf nog steeds bestaat. Deze is weliswaar reeds
  tien jaar niet meer ten uitvoer gelegd, maar in beginsel helpt
  Nederland aan de oplossing van zulke gevallen niet mee. Thans heeft
  de CRI evenwel een kantoor in Istanbul. Er is nog een andere reden
  waarom de politie in verschillende landen huiverig is om al te veel
  werk te maken van criminaliteit in de Turkse gemeenschap. De
  politie is gedwongen om in te grijpen als er grof geweld is
  gebruikt of wanneer van mafia-activiteiten duidelijk een politieke
  dreiging uitgaat, zij is evenwel terughoudend om met harde ingrepen
  mogelijkerwijs een stigmatiserend effect op de hele Turkse
  gemeenschap te veroorzaken. Een groep criminaliseren gaat dwars
  tegen het integratiebeleid in. In welke landen de Turkse
  herone-mafia het sterkst is vertegenwoordigd, valt daarom moeilijk
  te zeggen. Duitsland scoort hoog om de eenvoudige reden dat de
  Turkse emigrantengemeenschap daar veruit het grootste is. Nederland
  is aantrekkelijk vanwege zijn gunstige verkeers-geografische
  positie, door het relatief milde beleid ten aanzien van drugshandel
  en vanwege de naar verhouding nog steeds wat lagere straffen voor
  drugsdelicten. Volgens de beschikbare gegevens zijn in de jaren
  tachtig vertegenwoordigers van alle grote georganiseerde
  misdaadfamilies wel in Nederland geweest. In de jaren negentig
  ontstond een duidelijk nieuw zwaartepunt in Spanje. Hier is de
  kiloprijs voor herone (veel) hoger dan in Nederland of Duitsland.
  Gezien het vele geld dat Turken thans in de toeristenindustrie van
  Spanje stoppen, biedt dit land wellicht ook een gunstig klimaat om
  de revenuen van de drugshandel waardevast te investeren. Tenslotte
  spelen Itali en de stad Londen een belangrijke rol als
  vestigingsplaats voor mafiose Turkse immigranten.

  Een mooi voorbeeld van internationale samenwerking dat ons
  inzicht verschaft in de structuur van de Turkse drugsmafia in
  Europa is nochtans geleverd door de ontmanteling van een
  belangrijke witwasconstructie die bestuurd werd vanuit Mnchen. Het
  gaat hier om de opsporingsoperatie Mozart die zowel in de Turkse
  als de Duitse dagbladen uitvoerig is beschreven en daarom kunnen we
  de namen van de vader Mustecabi Dilek en zijn zoon en drie dochters
  wel gewoon voluit opschrijven. Tot grote woede van de Duitse
  politie bracht de Turkse pers het nieuws een dagje eerder dan zij
  zelf wilde overgaan tot arrestatie en dat wees op een lek in het
  justitile systeem in Turkije ten opzichte van de media. Het
  internationale karakter van de Turkse drugshandel blijkt uit de
  opbrengst in deze zaak. Er werden in totaal 60 mensen opgepakt
  (waarvan in Duitsland 18 en in Itali 11), er werd 400 kg herone in
  beslag genomen en 10 miljoen dollar in Duitsland, nog eens haast 10
  miljoen in Itali, ruim 6 miljoen in Spanje, ruim 3 miljoen in
  Nederland, een miljoen in Zweden en 300.000 dollar in het Verenigd
  Koninkrijk. De brille van hun werkwijzen bestond eruit dat er
  feitelijk helemaal geen geldzendingen werden uitgevoerd. Twee
  broers wisselden de verschillende muntsoorten om in Duitse Marken
  in hun wisselkantoor en plaatsten die bedragen op Duitse banken.
  Die banken maakten dat geld weer over op filialen van een Turkse
  bank en van Turkse ondernemingen in Duitsland. Een derde lid van de
  groep opende de mogelijkheden om van deze rekeningen krediet op te
  laten nemen in D-marken door Turkse ondernemers. Op deze wijze was
  het onmogelijk om de illegale herkomst van het geld te bewijzen. De
  Dilek-familie ontving slechts de geringe commissie van 5%. Die lage
  commissie is overigens vaker waargenomen – koeriers die het geld
  baar meenemen naar Turkije ontvangen slechts 2% – en dat wijst op
  een zeer gering risico te worden opgepakt.

  In het algemeen kan men zeggen dat in zaken van de Turkse mafia
  in West-Europa veel inzicht is verworven door de recente
  ontwikkeling van financieel-strafrechtelijk onderzoek. Bij het
  opstellen van berekeningen voor het ontnemen van wederrechtelijk
  verkregen voordeel wordt de drugshandel bloot gelegd. Nu blijkt ook
  dat er maar weinig van de opbrengst in West-Europa blijft hangen.
  Natuurlijk is er kapitaal nodig om de drugshandel zelf mogelijk te
  maken. Er moeten transporten (of hele transportondernemingen)
  worden gefinancierd, koffiehuizen als plaats van ontmoeting en
  handelsfirma’s. Er zijn logistieke uitgaven (een zeer hoge
  telefoonrekening bijvoorbeeld) en uitgaven om controlerende
  ambtenaren om te kopen. De betrokkenen zelf voeren doorgaans een
  bescheiden levensstijl, in Nederland ontvangen de meeste
  drugshandelaren een uitkering van de sociale dienst om niet op te
  vallen. Maar in Turkije (en nu dan ook vooral in Spanje en
  Portugal) wordt flink genvesteerd in de bouw en de
  toeristenindustrie. Geld wordt ook waardevast gedeponeerd
  in banken van Luxemburg en Lichtenstein. Turkije kent de
  strafrechtelijke figuur van voordeelsontneming niet en daarom kan
  de opbrengst risicoloos worden genvesteerd. Plaatselijk kan van zo
  veel geld een inflatoire werking uitgaan maar omdat het geld wordt
  binnengebracht in andere valuta komt het de Turkse betalingsbalans
  ten goede. De Amerikanen dringen (in het aan het begin van dit
  hoofdstuk genoemde rapport van het Ministerie van Buitenlandse
  Zaken) aan op het strafbaar stellen van witwassen, maar het is de
  vraag of de Turkse overheid daarmee veel haast zal maken.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken