• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – III.2. De mafia’s van Turkije

  III.2. De mafia’s van Turkije

  Het is niet eenvoudig om goed zicht te krijgen op het
  uitgestrekte panorama van de georganiseerde misdaad in Turkije.
  Anders dan over vele andere drugsexporterende landen bestaat er
  weinig wetenschappelijke literatuur over en zeker niet in een
  Europese taal. Het verslag dat de NRC-journalist R. van der Roer
  (1989) over de toenmalige Turkse mafia in Nederland samenstelde op
  grond van mededelingen van de Nederlandse politie en justitie,
  behoort nog tot de beste stukken. Hij beschrijft de toestand in de
  jaren tachtig. Voor de politie is de grote moeilijkheid om uit te
  vinden met welke mafiafamilies in Turkije de organisaties in
  West-Europa handel drijven. De organisaties zijn redelijk goed
  afgeschermd en Turkse verdachten zijn weinig mededeelzaam. Aan de
  andere kant manifesteren de Turkse peetvaders (baba’s of de
  aga’s) van de georganiseerde misdaad zich in Turkije
  openlijker dan waar ook ter wereld! Zij geven interviews aan
  journalisten en laten zich onbekommerd ondervragen voor de
  televisie. Zij gebruiken de media om een image op te bouwen van
  mannen van eer en weldoeners der mensheid. Turken in West-Europa
  kunnen dat sedert de introductie van de schotelantenne goed volgen
  en als gespreksonderwerp is het even populair als de mafia dat is
  in Amerika. De vrijheid die journalisten met betrekking tot dit
  onderwerp genieten is ongekend. Bij het interviewen van de
  peetvaders maken zij met succes gebruik van hun verschoningsrecht.
  Een aantal hunner loopt de politiebureaus en gerechtsgebouwen
  onbekommerd in en uit. In hun reportages gedragen zich als
  aasgieren. De gruwelijke details van de onderlinge strijd worden de
  lezers en kijkers niet bespaard, in tegendeel, er wordt veel geld
  voor geboden. De foto’s van de drie afgesneden en verbrande hoofden
  die in 1992 in het Brielse Meer zijn aangetroffen (waarover
  hieronder meer) zijn niet aan de Nederlandse media verstrekt, maar
  ze hebben (zonder twijfel na te zijn afgestaan door de Turkse
  politie die men uit Rotterdam een serie had gestuurd) wel in kleur
  de voorpagina’s van de Turkse dagbladen gehaald.

  Twee uit Turkije afkomstige medewerkers aan het Willem Pompe
  Instituut voor Strafrechtswetenschappen van de Rijksuniversiteit
  Utrecht: Y. Yesilgz en F. Okuducu, hebben de persberichten van de
  afgelopen drie jaar in Turkse en Koerdische kranten uitgeknipt en
  geanalyseerd om een beeld van de Turkse mafia te vervaardigen. (Ze
  deden dit overigens in het kader van een langer lopend en door het
  Ministerie van Justitie gesubsidieerd onderzoek naar de smokkel van
  Turkije naar Nederland). Het gaat hier om het rechtse en
  nationalistische dagblad Hurriyet, het dagblad van het politieke
  midden Milliyet en zgur lke (pro-Koerdisch en links) en een
  tijdschrift: Nokta (liberaal). Uit hun analyse blijkt dat de
  georganiseerde misdaad in Turkije veel, maar dan ook veel meer met
  het officile leven is verweven dan in Nederland. Tijdens feesten
  (besnijdenisfestiviteiten, officile openingen) georganiseerd door
  de baba’s, zijn vooraanstaande politieke figuren openlijk aanwezig
  en ook leden van de geheime dienst (MIT), journalisten en hoge
  politiefunctionarissen. De wereld van de georganiseerde misdaad en
  de talrijke verbindingen met overheidsdiensten en de zakenwereld
  vormen een moeilijk ontwarbaar geheel. Verschillende geheime
  diensten blijken uiteenlopende allianties te zijn aangegaan en
  elkaar tegen te werken. Hoge politiefunctionarissen hebben ieder
  hun eigen support group en bestrijden elkaar in de media.
  Met het uitlekken van een geheim rapport van de centrale geheime
  dienst (MIT)
  Raporu in het linkse dagblad Aydinlik in 1988 en vooral in
  de openbare discussie die daarop volgde, werd duidelijk dat de
  verschillende mafia’s vuile karweitjes opknapten die de
  overheidsdiensten zelf niet konden uitvoeren. Omdat over al deze
  zaken zo openlijk, met naam en toenaam, in de Turkse media wordt
  bericht, zullen wij de mafiafamilies in Turkije ook gewoon bij de
  naam noemen. Voor de beschrijving van Turkse organisaties in
  Nederland houden we ons weer aan de regel geen namen prijs te
  geven. De Turkse georganiseerde misdaad lijkt nogal op die van de
  mafia op Sicili en dat geldt ook haar sociologische en historische
  ontstaanscondities. De georganiseerde misdaad is zowel in Turkije
  als op Sicili het politieke antwoord op een zwakke staat en de
  uitdrukking van snelle economische en sociale verandering. Sedert
  het tot stand komen van de moderne Turkse staat in 1923 heeft de
  overheid gekampt met het probleem dat haar onderdanen zo’n grote
  regionale, godsdienstige en etnische diversiteit vertonen. Andrews
  (1989) heeft een kaart vervaardigd van talen, stammen en
  godsdiensten en op grond van combinaties daarvan die sociaal
  betekenis hebben in Turkije, telt hij niet minder dan 47 etnische
  groepen. De grote Koerdische groep die wij in Nederland kennen, is
  er maar een van. De provincies aan de rand van de republiek zijn
  vanuit het centrum moeilijk te beheersen. De centrale regering
  heeft met een reeks opstanden en straatsgrepen te maken gehad.
  Alles wijst erop dat de zogenaamde nation building moeizaam
  verloopt en dat verklaart ook het buitensporige optreden tegen
  eerst (tot 15 jaar geleden) de Armeense en thans de Koerdische
  bewegingen voor autonomie. De centrale overheid heeft in heel wat
  afgelegen streken (vergelijk de historische positie van Sicili
  tegenover Rome) weinig te vertellen en daar zijn eigen vormen van
  bestuur en conflict-regulering in zwang. Welke zijn de
  bevolkingscategorien waaruit de Turkse mafia put? Laten we beginnen
  met wat genoemde onderzoekers de klassieke mafia noemen. Klassiek
  in de zin dat de misdaad slechts is georganiseerd om reden van
  winstbejag en zonder politieke bedoelingen. Een belangrijk deel van
  de Turkse mafia komt op het conto van de Lazen, een bevolkingsgroep
  die woont op de vruchtbare, steile berghelling aan de oostelijke
  Zwarte Zee tussen Sinop en de grens van het Kaukasusgebergte. Zij
  vormen een eigen etnische (Zuidkaukasische taal-) groep en het
  nationale stereotype over hen luidt dat ze grappig zijn en onhandig
  tegelijk; de grappenmakerij over de Lazen heeft wel iets weg van de
  manier waarop Hollanders en Belgen met elkaar de draak steken. Zij
  hebben voorts een vervaarlijke reputatie en zijn beroemd om het
  vervaardigen van wapens en om de vele schietpartijen die daarmee
  onderling worden uitgevoerd. Na de Tweede Wereldoorlog zijn veel
  Lazen naar Istanbul getrokken om er in de bouwnijverheid te werken
  en daar hebben enkelen zich tot ware bazen ontpopt in de bouwmafia.
  Hier toont de mafia zich meester in het profiteren van snelle
  sociale transformatie. De stad is binnen een tijdsbestek van
  twintig jaar uitgegroeid van een stad met een miljoen mensen tot
  een metropool met meer dan tien miljoen inwoners. Bij de openbare
  aanbestedingsprocedures van het reusachtige huizenbouwprogramma die
  deze snelle bevolkingstoename opriep, hebben enkele Lazen kans
  gezien om door middel van omkoping en geweld monopolieposities te
  verkrijgen. De beroemdste families zijn die van Oflu (die tot ver
  in de jaren tachtig in de Nederlandse heronehandel, vooral in
  Amsterdam, een vooraanstaande rol heeft gespeeld) en Dndar Kilic.
  De beeldende betekenis van de namen is belangrijk: Oflu betekent
  niet meer dan dat de familie stamt uit de stad Of, maar Kilic
  betekent niet minder dan zwaard. Dndar Kilic is rijk geworden met
  de smokkel van sigaretten en alcoholische drank uit Europa. In 1984
  is de handel in die produkten in Turkije vrijgegeven, hiermee
  ontviel de economische basis aan deze mafiagroep en sedertdien
  heeft zij zich toegelegd op de handel in wapens en drugs. Bij de
  staatsgrepen van 1971 en 1980 hebben de militaire machthebbers deze
  mafialeiders opgepakt, maar zij kwamen ook weer vrij. Dit heeft hun
  aanzien eerder doen toedan afnemen. Een criminele reputatie in de
  georganiseerde misdaad wordt immers (vergelijk de Siciliaanse
  mafia) niet opgebouwd door politie en justitie te ontlopen, maar
  veeleer door na arrestatie en vervolging steeds weer vrijspraak te
  verkrijgen. Naast dit duidelijke concentratiegebied langs de Zwarte
  Zee, zijn klassieke mafiafamilies te vinden in heel Turkije. Yasar
  Avni Musullulu heerst in Istanbul en heeft zijn afzetgebied van
  drugs vooral in Zweden. Hij wordt Berber Yasar genoemd omdat zijn
  oorspronkelijke beroep barbier is. Verder zit hij in wapens en in
  het witwassen van illegaal verkregen gelden. De bende van Fevzi z
  is er eveneens actief. Inci Baba was de peetvader van Ankara. De
  Koerdische bevolkingsgroep is oorspronkelijk voor een groot deel
  afkomstig uit het Oosten en het Zuidoosten van Turkije en als
  zodanig nemen zij ten opzichte van de buurlanden waar ruwe opium
  vandaan komt, een sleutelpositie in. Ook in Nederland spelen
  Koerdische herone-groothandelsorganisaties een belangrijke rol. In
  Arnhem (vergelijk het rapport van Bruinsma en Van de Bunt over de
  oostnederlandse steden in deze serie) komen we ze prominent
  tegen.

  De carrire van deze figuren uit de klassieke mafia laat de
  zwakte van het politieke bestuur goed zien en dat geldt ook voor
  hun eigen subcultuur. De baba’s zijn vaak begonnen als mensen die
  op grond van hun persoonlijke overwicht en onverschrokkenheid kans
  zagen conflicten te beslechten. Wie snel en effectief de wapens
  trekt als het nodig is en die ruzie in het gazino
  (muziekcaf) weet te doen verstommen, verwerft zich de status van
  kabadayi, de man zonder vrees, de man die respect voor zich
  opeist. Kabadayi onderscheiden zich door hun eigen kledij, hun
  schoenen met gouden hakken en ze dragen hun zwarte mantels los over
  de schouders, zo losjes dat het schietwapen dat in hun riemsband
  steekt, snel kan worden getrokken. Zij gebruiken
  altijd een pistool en richten effectief op het hoofd. Messen worden
  slechts gebruikt in de gevangenis of om bij wijze van waarschuwing
  bijvoorbeeld een stukje van iemands oor af te snijden zoals je dat
  bij honden zou doen (de boodschap luidt: jij bent zo laag als een
  hond). Wie onrecht is aangedaan richt zich tot de vader van de
  buurt en die regeert volgens zijn eigen regels (racon). Dit
  stelsel is eeuwenoud. Zoals de plaatselijke peetvader regionaal de
  orde handhaaft waar het centrale gezag op afstand faalt, zo richten
  Turkse buurtbewoners in de stad zich tot de plaatselijke kabadayi
  om hun problemen op te lossen. Hij smeedt een band van patroon tot
  clinten en weet de mensen die bij hem in het krijt staan te vinden
  als een wederdienst wordt verlangd. De verhouding van deze figuur
  tot de politie is er al honderden jaren n van een werkzame modus
  vivendi. Hem wordt een zekere vrijheid toegestaan om zaken te
  regelen. Hij was de verbindende schakel (makelaar) tussen de
  militairen van het Osmaanse rijk en de plaatselijke bevolking en nu
  is hij dat met de moderne regering. De status van een baba wordt
  bepaald door zijn onverschrokkenheid, zijn rijkdom, zijn
  filantropie (het sponsoren van sportclubs zoals voetbal is
  populair), maar zeker ook door de omvang van zijn familie. Er zijn
  Turkse families die uit duizenden mensen bestaan. Elke vader heeft
  een inner circle van tenminste een man of honderd. De
  beroemde Dndar Kilic heeft een groot deel van zijn leven in de
  gevangenis doorgebracht, maar hij vindt: Het systeem is een hoer,
  wij zijn de weldoeners. Hun status komt goed tot uiting bij een
  begrafenis. Op 7 december 1993 werd Mehmet Nabi, die de bijnaam
  droeg van Inci Baba (parelvader) en die de mafiabaas (groot
  geworden in de sfeer van aanbestedingen in de bouw) was van Ankara,
  gedood. Hoe geliefd was Inci Baba onder het volk! Talrijk waren
  zijn goede daden. Hij was volgens veelvuldige krantenberichten
  bevriend met de toenmalige president Demirel (Hrriyet 8-12-93). Op
  zijn begrafenis waren zijn zoon en dochter die beiden in de
  Verenigde Staten studeren, aanwezig en ook alle kopstukken uit de
  onderwereld.

  De grens tussen echte bijstand en afpersing (in de vorm van
  opgedrongen protectie) is niet scherp te trekken. Niemand in zjn
  territorium kan zich aan de invloed van de lokale baas onttrekken,
  iedereen weet zich gedwongen voor zijn eventuele bemiddeling te
  betalen. Wat in feite gebeurt, is dat de overheid haar monopolie
  verliest op het innen van belasting en het uitoefenen van geweld.
  De baba’s beschikken over een erecode (niet schieten op vrouwen en
  kinderen, niet tijdens feesten ter ere van bruiloft en geboorte, en
  niet bij begrafenissen) en ze adopteren regels die ze van
  Amerikaanse mafiafilms kennen. Een mafiabaas uit Istanbul, Nihat
  Akgn, heeft de bijnaam Al Pacino. Een beroemde officier van
  justitie (thans vermoord) heeft zichzelf Marlon Cemal genoemd. Die
  Amerikaanse invloed is trouwens toch duidelijk. Nog sneller dan bij
  ons wordt een bedenkelijke economische activiteit mafia
  genoemd. Er is een onroerend-goed-mafia, een cassettebandjes-mafia,
  een antiek-mafia, een visum-mafia en mafia die huizen bouwt binnen
  n nacht. Dit laatste slaat op de illegale woningen die door
  haveloze plattelanders worden opgetrokken aan de rand van de steden
  (gecekundu), zoals ook Zuidamerikaanse sloppenwijken
  ontstaan. Er worden binnen de onderwereld territoriale afspraken
  gemaakt. Bij geschillen wordt een derde mafiabaas (met respectabele
  reputatie) gevraagd te bemiddelen. Necdet Ulucan is zo’n beroemde
  vredestichter. De oplossing bestaat er nogal eens uit dat een neef
  uit de ene organisatie gaat werken bij de andere, zo ontstaat vrede
  door wat antropologen conflicting loyalties noemen. Wie de belangen
  van de andere partij schaadt, schaadt dan immers nu ook zijn eigen
  man! Die conflicten gaan overigens onveranderlijk over onbetaalde
  schulden. De tweezijdige afdoening van de twist bestaat eruit de
  schuldenaar zo onbarmhartig te treffen dat anderen het wel uit hun
  hoofd zullen laten hun schuld niet te betalen (de generale
  preventie die uitgaat van retributie). Als een mafiabaas niet in
  staat blijkt om zijn uitstaande vorderingen te innen, wordt dit
  gezien als verlies van macht en onbekwaamheid een tegenstander te
  doden. Dit is in feite de primitieve wet die de gehele
  georganiseerde misdaad regeert. Een hoger stadium wordt bereikt als
  er tussen de leiders territoriale afspraken worden gemaakt en
  wanneer de bazen een raad instellen waaraan conflicten kunnen
  worden voorgelegd. Deze situatie is niet op nationaal niveau, maar
  wel regionaal bereikt en ook delen van steden worden door de lokale
  mafia geregeerd. Ankara, Istanbul en andere steden zijn, zoals
  eerder opgemerkt, in tien, twintig jaar tijd in omvang
  vertienvoudigd en dat levert op zichzelf al beheersproblemen op. De
  woonwijken Akasary, Laleli en Beyazit in Istanbul worden nu door
  zulke mafiafiguren beheerst. Een aantal mafiaprominenten is uit
  Turkije gevlucht naar het buitenland waar Turkse criminele
  organisaties zich inmiddels hebben gevestigd en zij regeren de
  onderwereld vanuit Spanje, Frankrijk, Nederland, Engeland of
  Duitsland. In 1991 heeft het Turkse parlement een wet aangenomen
  die onder voorwaarden amnestie mogelijk maakt. Zo kwam bijvoorbeeld
  Halil Metin Havar, de vroegere voorzitter van de voetbalvereniging
  Gaziantespor (die eerder per helikopter uit de gevangenis uit
  Leeuwarden was ontsnapt) terug, maar hij zit nu in Turkije opnieuw
  in de gevangenis omdat hij toch weer met een schip met drugs is
  aangehouden. Of Sari Avni, die zich ook Yasar Karadurmus noemt en
  die men voor een van de grootste drugsbazen van West-Europa houdt.
  Hij zou betrokken zijn bij het schandaal van de BCCI-bank en grote
  sommen drugsgeld hebben witgewassen via Zwitserse en Spaanse
  banken. Van hem is niet bekend waar hij zit ondergedoken. Naast
  deze klassieke mafia bestaan in Turkije misdaadorganisaties met een
  uitgesproken politieke signatuur. Zij zijn geen onderdelen of
  vleugels van politieke partijen maar zelfstandige groepen die met
  enkele
  politieke bewegingen samenspannen. Deze vindt men aan de uiterste
  rechterzijde van het spectrum en uiterst links. De Grijze
  Wolven
  , de politieke beweging van de vroegere kolonel Trkes die
  in de jaren veertig is ontstaan, heeft een belangrijke rol gespeeld
  bij de staatsgreep van 1960. Deze beweging manifesteerde zich tot
  enkele jaren geleden zowel in Turkije als onder de gastarbeiders
  van West-Europa en wist onderdelen van de oude mafia van een
  nationalistische tint te voorzien. De opbrengsten van de
  georganiseerde misdaad, en dan gaat het vooral om de handel in
  drugs waarop men zich richt in de jaren zeventig en tachtig, dient
  om de beweging te financieren. In 1978-1979 is voor circa 2 miljard
  Turkse lire (ongeveer 100 miljoen gulden) aan wapens en munitie
  Turkije binnengesmokkeld. Als tegenwaarde wordt doorgaans hash of
  herone uitgevoerd. De mafia die deze smokkel organiseert, heeft met
  alle politieke partijen contacten, maar vooral met
  ultra-rechtse. In Europa fungeren vooral import-export-winkels en
  eethuizen als dekmantel, schreef het goed genformeerde landelijk
  Aktie Komitee Anti-Fascisme in een speciale uitgave van
  Motief, publikatie van het Nederlands Centrum Buitenlanders,
  reeds in 1980 (De Grijze Wolf en de Halve Maan, p. 29).
  Leden van de klassieke mafia hebben de Grijze Wolven gesteund en
  Grijze Wolven zijn op hun beurt tot de mafia toegetreden. De
  eerdergenoemde Oflu heeft bijvoorbeeld jarenlang de MHP-afdeling in
  Istanbul gesteund (bron: H. Nebiler, Mafyanin ekonomi politigi,
  Sarmal Yayinevi, 1995, p. 45) en ook Drej (=lange in het Koerdisch)
  Ali steunde deze beweging openlijk. Nu het omgekeerde. Tot aan de
  staatsgreep van 12 september 1980 waren de Grijze Wolven volgens de
  leider Trkes onofficieel in dienst van de overheid. Deze
  ultra-nationalisten voerden strijd tegen communisten en
  separatisten. Onmiddellijk na de staatsgreep werden ook de
  organisaties van de Grijze Wolven verboden en werden actieve leden
  gearresteerd. De mannen van de beweging heeft het diep gekwetst dat
  zij, die alles hadden gedaan uit liefde voor het vaderland, op
  dezelfde manier werden gestraft als politiek links. Toen in het
  midden van de jaren tachtig de gearresteerde leden werden
  vrijgelaten, besloten zij aan de slag te gaan voor zichzelf. In
  1986 verkeerde Turkije in een economische crisis en dat bracht met
  zich mee dat talrijke zakenlieden failliet gingen en hun schulden
  niet afbetaalden. Tegen schuldenaren procederen duurt lang en door
  de snelle inflatie zou de schuld snel weg kunnen smelten. Voor de
  Grijze Wolven diende zich een markt aan om onincasseerbare schulden
  te innen onder de dreiging van geweld. Bij deze bendes (Nokta,
  1994, nr. 24) komt de figuur van Cakici naar voren die later trots
  toegaf hoe dit ging (Nebiler schrijft daarover in 1995). Cakici
  neemt deel aan de klassieke mafia maar net als zijn bloedbroeders
  heeft hij geen afstand genomen van zijn ideologische verleden. Vr
  1980 had hij in opdracht van de Turkse geheime dienst de opdracht
  aangenomen om in Beirut Armeense activisten te vermoorden (schrijft
  Nezin Tarlas in het blad Avrasya Dosyast, 1994, nr. 3, p. 17-19).
  Thans is hij actief in de strijd tegen de PKK. De eerste maal dat
  in het Westen iets van deze verknoping tussen politiek rechts en
  drugssmokkel bleek, was al in 1972 toen het Turkse Eerste Kamer lid
  voor de MHP (= de politieke partij van de Grijze Wolven) Kudret
  Bayham bij de Frans-Duitse grens werd aangehouden met 146 kg ruwe
  morfine. Grijze Wolven werden en worden buiten Turkije vooral
  aangetroffen in Duitsland, Frankrijk en Nederland. Cakici maakt
  volgens sommige linkse dagbladen, maar ook het blad Hrriyet,
  gebruik van een diplomatiek (kolonels-)paspoort dat hem door de
  Turkse regering ter hand is gesteld. Hij ziet het als zijn missie
  om de beschaving te brengen en verklaart herhaaldelijk dat hij in
  het buitenland opereert in opdracht van de Turkse natie. Volgens
  verschillende televisieprogramma’s waarvoor hij recentelijk werd
  genterviewd, zou hij zich thans bevinden in Londen of Amsterdam. De
  Grijze Wolven hebben een grote aanhang onder Turkse jongeren in
  Nederland. Teken van onderscheid: de scherp naar beneden
  afgeschoren snor. Aanvankelijk werden ze vaak als vluchtelingen en
  asielzoekers naar het buitenland gezonden. Hun zwakke juridische
  positie maakte deze mensen tot gemakkelijk object van intimidatie
  en discipline. De Grijze Wolven hielden zich bezig met de handel in
  drugs en wapens en ook met afpersing, maar in Turkije werd
  strafrechtelijk bijna nooit iets tegen hen bewezen!

  Ter linkerzijde vinden we mafia-organisaties binnen de
  revolutionaire beweging Dev Sol, de grote
  Koerdisch-nationalistische beweging PKK en enkele kleinere
  partijen. De PKK en volgens geruchten ook een vleugel van
  Dev Sol en andere kleinere linkse organisaties persen
  succesvolle zakenlieden en drugshandelaren af om financin te
  verschaffen voor hun revolutionaire strijd. Directe betrokkenheid
  bij de handel in drugs in West-Europa is eigenlijk nooit bewezen,
  behalve bij uitzondering zoals in het geval van de activiteiten van
  een voormalige leider van een revolutionaire linkse organisatie,
  die in Frankrijk vluchteling was en thans in zaken is. Maar
  overigens zijn ook deze bewegingen op een indirecte wijze met het
  klassieke drugsmilieu vermengd in de vorm van een symbiose. De
  klassieke mafia voorziet Koerdische vluchtelingen van paspoorten.
  Een belangrijke groep in Arnhem, waar aan de Nederlandse politie
  jarenlang haar handen vol heeft gehad, behoort tot deze stroming
  (vergelijk het rapport van Bruinsma en Van de Bunt in deze serie
  over drie steden in Oost-Nederland). Recent (oktober 1995) is de
  leiding van deze organisatie, die tweeduizend leden omvatte (ook in
  Turkije), opgerold.

  Met de PKK is iets aan de hand dat waarschuwing behoeft. De
  Turkse overheid verkeert met deze groeperingen in staat van
  onenigheid of oorlog en heeft de neiging om bij wijze van
  propaganda veel criminaliteit en drugshandel in de schoenen te
  schuiven van de PKK. Bij de media is vooral ook het dagblad
  Hurriyet daar sterk
  in. Zoals twintig jaar geleden de Armenirs werden aangewezen als
  separatistische volksvijand, gebeurt dat nu met de Koerden. De
  strijd tegen een gemeenschappelijke vijand is begrijpelijk als
  onderdeel van het proces van nation building, het afwijzen
  van de politieke verlangens van hun bewegingen en het
  criminaliseren van Armenirs en nu Koerden gaat hand in hand.
  Natuurlijk plegen deze organisaties een reeks van terreurdaden,
  maar het etiket mafia past daar niet goed op. De Koerdische
  mafia-organisaties die zich wel in hoofdzaak met georganiseerde
  misdaad bezig houden, zijn te vinden in het uiterste Oosten en het
  Zuid-Oosten van Anatoli en overigens verspreid over heel Turkije.
  Beroemd zijn de families van Krt Idis, Drej (lange) Ali Yasak die
  zelf Grijze Wolf is en de enkele jaren geleden vermoorde Cantrk
  (Koerd met Armeense moeder) uit Lice, een plaats nabij het grote
  drugscentrum van Diyarbakir. Vooral de laatste is voor Nederland
  van betekenis omdat uit zijn kring de moordenaars voortkwamen die
  in 1993 in Rotterdam en Amsterdam hebben huisgehouden.

  Waar houden de verschillende Turkse mafia’s zich mee bezig? Er
  zijn legale activiteiten zoals de exploitatie van gasino’s;
  kunstenaars en musici werken in hun dienst. Voorts bezitten zij
  koffiehuizen om te dienen als plaats van samenkomst (vergelijk voor
  de rol van Turkse koffiehuizen Yesilgz, 1995), hotels,
  vakantiedorpen, huizen en grotere bouwobjecten. De laatste jaren
  komen ook geldwisselkantoren op, waar de gelden van de
  georganiseerde misdaad worden gebracht. Witwassen is in Turkije
  geen strafbaar feit. De illegale activiteiten bestonden tot 1985
  vooral uit de smokkel van buitenlandse drank, buitenlandse
  sigaretten, buitenlandse valuta en micro-elektronica. Bulgarije
  speelde daarbij als doorvoerland steeds een eminente rol. Voor deze
  activiteiten was het betalen van smeergeld (harac)
  noodzakelijk. Sinds deze handel werd gelegaliseerd concentreren de
  mafia’s zich op de smokkel van goud (uit Syri), wapens en
  natuurlijk vooral drugs. Verder zijn er bendes die samen met
  corrupte politieambtenaren handelen in visa om naar het buitenland
  te kunnen, of die vlak bij het land waar emigranten naartoe willen
  (bijvoorbeeld Frankrijk) ze over de grens weten te zetten zonder
  papieren. Voorts is zeker ook de PKK betrokken bij de handel in
  mensen die tegen betaling naar West-Europa worden gebracht als
  vluchteling of om daar illegaal te werken. De klassieke mafia is
  eveneens betrokken bij de smokkel van mensen. Afpersing is
  tenslotte een vorm van criminele inkomstenverwerving die door alle
  groepen wordt gepraktiseerd.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken