• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – III.1. De Balkan route

  III. TURKSE CRIMINELE GROEPEN IN NEDERLAND

  III.1. De Balkan route

  In de geschiedenis van het internationale verkeer is de
  Balkanroute van vitale betekenis omdat deze Azi over land verbond
  met Europa. Turkije speelde daarin als grensland een sleutelrol en
  dat doet het nog steeds. Per jaar passeren meer dan anderhalf
  miljoen vrachtauto’s de landsgrenzen en ook nog een kwart miljoen
  autobussen en vier miljoen personenauto’s (Van Doorn, 1993). Via de
  noordelijke route worden goederen naar Europa vervoerd over de E 90
  en zuidelijk langs de E 80. Eerst wordt de grens gepasseerd met
  Bulgarije en van daaruit liggen tot de oorlog in Joegoslavi
  uitbrak, in beginsel drie wegen open: die via Roemeni, Servi en
  Griekenland. De eerste en de derde mogelijkheid bestaan nog steeds.
  Vanaf Roemeni gaat het via Hongarije, Slowakije en Tjechi naar
  West-Europa of via de Oekraine naar Polen. Vanaf Griekenland via de
  havenstad Piraeus op de veerboot verder naar de Italiaanse havens
  Bari of Trist. Behalve over de weg worden ook goederen
  getransporteerd over zee (via de Zwarte Zee naar Odessa en dan
  verder) of over de Middellandse Zee. Al in het begin van de jaren
  zeventig werd de smokkel van opium via deze Balkan-route
  gesignaleerd. Marseille was toen het grootste distributiecentrum
  voor West-Europa, Corsicanen en Turken of Armenirs voerden het
  narcoticum aan (Lamour en Lambert, 1972). Tussen de ladingen die
  bestaan uit zuidvruchten, thee, confectiekleding enzovoort, wordt
  thans herone of cannabis verstopt en dat gebeurt ook in de ruimten
  die speciaal in het chassis (de balken), de brandstof-tanks en de
  luchtremcylinders zijn geprepareerd. Een Turkse mafia-familie in de
  kleine provinciehoofdstad Kilis in het Zuiden van Midden-Anatoli
  heeft een reusachtig aandeel in de transportwereld en men neemt aan
  dat hier de vrachtauto’s in werkplaatsen worden geprepareerd. De
  retourvracht bestaat uit allerhande industrile goederen, maar de
  laatste tijd ook cocane (voor de Turkse markt zelf). Het is bijna
  ondoenlijk om deze gemotoriseerde goederenstroom op smokkel te
  controleren, de bergplaatsen zijn geraffineerd aangebracht. Het
  doorzoeken van een enkele vrachtauto duurt vele uren tot een hele
  dag. Honden kunnen soms door de sterke geuren van de
  getransporteerde voedingswaren de drugs niet ruiken. Aan de andere
  kant moeten er heel wat grenzen tussen de eerder genoemde landen
  worden gepasseerd voordat de Europese Unie wordt binnengereden en
  het is duidelijk dat een deel van de grenswacht of douane wel plat
  moet zijn of dat ter plaatse, in het geval van ontdekking, wordt
  gemaakt. Zonder omkopen gaat het niet, vertelt ons een van de
  grootste drugsbaronnen van Nederland, die in Turkije begonnen is
  door zelf als chauffeur op te treden. Hij nam enkele tienduizenden
  Duitse Marken
  mee voor onderweg en als een douanier het niet vertrouwde, werd de
  portefeuille getrokken. Dat ging gelukkig altijd goed, zo ondervond
  hij, al was het iedere keer angstig afwachten of het zou worden
  geaccepteerd. Een reisje per vrachtauto uit Libanon naar Nederland
  kostte hem tien kilo lichaamsgewicht aan angstzweet, vertelt
  hij.

  De drugs, en het gaat vooral om herone, is niet zelf uit Turkije
  afkomstig. Ooit was dat wel het geval: vlak voor de Tweede
  Wereldoorlog leverde het land de helft van de wereldproduktie aan
  opium aan de farmaceutische industrie. Maar onder internationale
  druk zag de Turkse regering zich in 1971 gedwongen alle
  papaverteelt stop te zetten. In 1974 werd een uitzondering gemaakt
  voor tien provincies in West-Anatoli rond de plaats Afyon (wat
  trouwens opium betekent!), maar die produktie wordt nauwlettend
  door de overheid gecontroleerd opdat niets wegvloeit naar het
  illegale circuit. De regering heeft daar serieus werk van gemaakt
  en blijkens een recent rapport van het bureau van internationale
  narcotica-aangelegenheden van het United States Department of
  State
  uit april 1994 werken de autoriteiten op doortastende
  wijze samen met de Drugs Enforcement Administration om zowel de
  verbouw van als de sluikhandel in opiaten tegen te gaan. De steeds
  grotere vangsten door politie en douane wijzen evenwel niet op een
  grotere effectiviteit bij de opsporing, maar op een toename van de
  drugshandel. De heronesmokkelaars van vandaag voeren de grondstof
  in uit de Gouden Driehoek (Birma, Laos en Thailand – de zuivere
  substantie uit Thailand is op dit moment zeer in trek en levert in
  geraffineerde vorm recordbedragen op per kilo, zelfs tot 90.000
  gulden) en uit het gebied dat wel de Gouden Sikkel wordt genoemd:
  Pakistan, Iran en Afghanistan. In Turkije wordt het vervolgens in
  laboratoria verwerkt. Eerst stonden die in het Oosten van Turkije,
  dicht bij de grens met Iran. In Bakale (een half uur lopen van de
  grens) werd in honderden verborgen laboratoria pure morfine tot
  herone verwerkt. Dat was ook het geval in Lice vlak bij Diyarbakir.
  Maar thans zijn ze op veel meer plaatsen te vinden, de meeste
  misschien nog wel in de buurt van Istanbul.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken