• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – 2.6. Tot besluit

  2.6. Tot besluit

  De geschiedenis van de georganiseerde criminaliteit is nog
  slechts gebrekkig onderzocht. Hierom is het niet mogelijk om het
  verleden in dit opzicht naadloos te laten aansluiten op het heden.
  Desalniettemin is het belangrijk om hier expressis verbis
  vast te stellen dat die aansluiting er wel is. Want zij impliceert
  de conclusie dat georganiseerde criminaliteit ook in Nederland geen
  probleem is dat van vandaag of gisteren dateert. En tevens de
  conclusie dat zij geen probleem vormt dat recent door buitenlanders
  of allochtonen naar Nederland is gebracht. Ook in Nederland heeft
  de georganiseerde criminaliteit voor een stuk diepgaande wortels in
  de samenleving. Vroeger werd in Nederland de term georganiseerde
  criminaliteit niet veel gebruikt, maar dit neemt niet weg dat –
  retrospectief – kan worden vastgesteld dat zich ook hier vroeger al
  ontwikkelingen in het criminele voordeden die door Amerikaanse
  onderzoekers zonder meer als uitingsvormen van georganiseerde
  criminaliteit zouden worden betiteld. Hierbij kan zowel worden
  gedacht aan de ontwikkeling van het bendewezen in Oss in de jaren
  dertig, als aan de na-oorlogse smokkelpraktijken aan de Belgische
  grens. Het mag dan ook geen verbazing wekken dat in het volgende
  hoofdstuk een relatie wordt gelegd tussen de mensen die bij deze
  smokkelpraktijken waren betrokken en de mensen die in de jaren
  zestig en zeventig in de
  grootschalige drugshandel (hashhandel) stapten.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken