• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – 2.5. De tegenwoordige rol van ambulante groepen

  2.5. De tegenwoordige rol van ambulante groepen

  Natuurlijk waren ook in de twintigste eeuw de organisatie, de
  samenstelling en de bedrijvigheid van de Hollandse onderwerelden en
  de Brabantse bendes constant in beweging. Maar niettemin hoorden
  die werelden en deze bendes ergens thuis, hadden ergens een milieu
  waarin ze konden gedijen. Ze konden, binnen marges, op een bepaalde
  plaats worden gelokaliseerd. Als vanzelf roept dit de vraag op naar
  de criminaliteit van de marginale groepen die geen vaste plek
  hadden, niet sedentair waren, maar ambulant. En deze vraag klemt
  temeer, omdat hiervoor reeds werd beschreven hoe in de achttiende
  eeuw juist ook temidden
  van deze groepen (joden, zigeuners), in wisselwerking met hun
  marginale maatschappelijke positie, belangrijke vormen van
  georganiseerde criminaliteit tot ontwikkeling kwamen. Daarenboven
  zal hierna worden uiteengezet welk een belangrijke rol zogenaamde
  kampers spelen in (de top van) de georganiseerde criminaliteit
  waarmee wij heden ten dage worden geconfronteerd. Wat is er in die
  tussentijd dan allemaal gebeurd? Dat is veel meer dan in dit
  rapport allemaal kan worden behandeld. Een paar punten zijn hier
  echter van bijzonder belang.

  Afgezien van de zigeuners, kende Nederland tot op het einde van
  de negentiende eeuw helemaal geen woonwagenbevolking. Die ontstond
  maar rond de voorbije eeuwwisseling, en ontwikkelde zich pas in de
  loop van deze eeuw tot een vrij belangrijke bevolkingsgroep. Haar
  grootte wordt momenteel op zo’n 30.000 personen geschat. Zowel voor
  als na de laatste oorlog had de overheid het moeilijk met deze
  groep. En omgekeerd! Zo werd in 1968 nog beslist om alle
  woonwagenbewoners te concentreren op vijftig grote regionale
  centra. In 1975 al weer werd begonnen met hun deconcentratie, omdat
  die centra overbevolkt geraakten, het fysieke en sociale isolement
  van hun bevolking in de hand werkten, en voorts in het algemeen
  onbestuurbaar bleken te zijn. Het nieuwe beleid kon echter ook niet
  in een handomdraai worden gerealiseerd. De ontwikkeling van kleine
  centra viel in veel gemeenten bepaald niet mee en is nog steeds
  niet voltooid. De inschakeling van de woonwagenkinderen in het
  reguliere onderwijs verliep gemakkelijker, maar kent toch nog
  steeds heel wat haken en ogen. Allerlei ontwikkelingen holden de
  traditionele sociaal-economische basis van veel wagenfamilies uit,
  met als gevolg dat zij vrijwel allemaal in de bijstand zitten.
  (Bruggemeijer, 1980; Van Ooijen, 1993).

  Dit alles, en nog veel meer, wordt ook uitvoerig beschreven door
  J. Overbekking in het evaluatierapport dat hij in 1994 publiceerde
  voor het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.
  Merkwaardig echter is dat hij in dit rapport met geen woord rept
  over de uitwerking van dit beleid en de hiermee samenhangende
  ontwikkelingen, op de criminaliteit – naar aard, omvang en
  ontwikkeling – onder de woonwagenbevolking. Een brug naar dit
  rapport wordt er dus niet in geslagen. Dit geldt tot op grote
  hoogte ook voor het boek dat A. Cottaar, L. Lucassen en W. Willems
  dit jaar hebben gepubliceerd over Mensen van de reis. Hierin
  worden wel harde noten gekraakt in verband met het gevoerde beleid,
  maar de andere kant van het verhaal – de criminaliteit in hun
  kring, hoe ook te verklaren – komt maar dunnetjes uit het verf. En
  dan vooral nog om erop te wijzen dat de criminaliteit van een
  minderheid van woonwagenbewoners maar al te dikwijls wordt
  gebruikt, misbruikt, om de hele groep te criminaliseren.

  Deze waarschuwing is op zichzelve terecht – zeker ook in relatie
  tot een specifieke minderheid binnen de woonwagenbevolking: die van
  de (buitenlandse en binnenlandse) zigeuners. Iedereen weet waar de
  algehele criminalisering van deze groep in de tijd van de Nazi’s
  toe heeft geleid (Lucassen, 1990). Maar deze afschuwelijke
  geschiedenis kan nu – 50 jaar later – geen reden zijn om de ogen
  geheel te sluiten voor de criminaliteit die, om wat voor reden dan
  ook, door bepaalde woonwagenbewoners – zigeuners of geen zigeuners
  – wordt gepleegd. Dit moet alleen met oog voor nuance gebeuren. En
  dat is kennelijk moeilijk, voor alle partijen in het debat. De
  discussie die halverwege de jaren tachtig ontstond over de
  criminaliteit van buitenlandse zigeuners en haar bestrijding, toont
  dit duidelijk aan. Al vlug ontstonden er twee kampen: het kamp van
  overheden die zeiden een reel criminaliteitsprobleem niet langer te
  kunnen gedogen, en het kamp van actiegroepen en pleitbezorgers voor
  de zigeuners, die in de actie van de overheid een misplaatste
  poging tot criminalisering zagen (Willems en Lucassen, 1990). Men
  kan zich trouwens niet aan de indruk onttrekken dat de felheid van
  dit debat een taboe rond de (georganiseerde) criminaliteit van
  woonwagenbewoners – algemeen gesproken – heeft geschapen, zodat het
  nog moeilijker is om hier Wahrheit en Dichtung uit
  elkaar te houden.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken