• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – 3. De top van de autochtone georganiseerde criminaliteit

  3. De top van de autochtone georganiseerde
  criminaliteit

  In het licht van de opmerkingen die hiervoor zijn gemaakt over
  de bronnen van dit landelijke onderzoek zal het niet verbazen dat
  hier geen poging wordt ondernomen om de top van de autochtone
  georganiseerde criminaliteit in Nederland te kwantificeren in
  termen van groepen en personen. Een acceptabele becijfering hiervan
  is, zoals gezegd, niet mogelijk door het gebrek aan inzicht, zeker
  op landelijk niveau, in het doen en laten van een aantal mensen
  die, met hun omgeving, eventueel tot die top gerekend moeten
  worden. Wat – binnen bepaalde grenzen – wel mogelijk is, is om een
  kwalitatief beeld te schetsen van een klein aantal groepen die vrij
  algemeen tot die top werden respectievelijk worden gerekend. Binnen
  bepaalde grenzen, want ook hier speelt het feit dat de bescherming
  van de belangen die zijn gemoeid met enkele lopende onderzoeken,
  uitsluit dat diverse belangrijke aspecten van de groepen in kwestie
  worden aangeroerd. De analyse die hierna van de huidige top van de
  autochtone georganiseerde criminaliteit wordt gegeven, is in de
  kern gebaseerd op documenten en interviews met betrekking tot de
  organisatie en activiteiten van zeven toonaangevende criminele
  groepen in Nederland. Hoe deze zeven groepen werden verzameld, is
  reeds aangegeven in de algemene inleiding. Hiermee is
  vanzelfsprekend niet gezegd dat de autochtone top van de
  georganiseerde criminaliteit uit niet meer dan zeven groepen
  bestaat. Het zijn er zeker meer. Het probleem is alleen dat op dit
  moment niet valt uit te maken hoeveel meer.

  Alvorens een en ander te presenteren wordt echter kort ingegaan
  op de jongste geschiedenis van de criminele top van
  Nederland.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken