• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – IV.5. De revenuen van de hashhandel

  IV.5. De revenuen van de hashhandel

  De opbrengst van hash wordt geschat op tweederde van de totale
  export uit Marokko en dat is ongeveer gelijk aan het totaalbedrag
  van de geldzendingen van anderhalf miljoen emigranten naar huis.
  Naarmate de emigranten langer wegblijven en inburgeren in hun
  nieuwe landen worden hun zendingen van spaargelden minder. De
  regering doet er alles aan om zijn onderdanen overzee te
  doordringen van hun plicht het vaderland financieel bij te staan,
  maar bij de volgende generatie slaat deze opdracht minder aan.
  Welnu, de opbrengst van de handel in drugs in Marokko en onder
  emigranten compenseert deze terugloop in de betalingsbalans
  volledig. Om het witten en het binnensluizen van deze gelden
  mogelijk te maken heeft de Marokkaanse overheid verschillende
  investeringsmogelijkheden gecreerd: door het aanmoedigen van het
  toerisme (nog niet erg geslaagd) en door off shore banken en
  belastingvrije zones (Tanger) toe te staan en weinig controle uit
  te oefenen op de banktransacties uit en naar Ceuta en Melilla. Het
  witwassen van uit criminaliteit verkregen inkomsten is in Marokko
  niet strafbaar en er bestaat geen wetgeving ter zake van de
  ontneming van wederrechtelijk verkregen vermogens. Het totaal aan
  buitenlandse investeringen (legaal en illegaal gegenereerd) in
  Marokko is sedert 1990 sterk toegenomen. Uit de Europese Unie
  kwamen in 1990 nog 1100 miljoen dirhams, in 1994 waren dat 3300
  miljoen dirhams. Uit andere landen kwamen in 1994.4700 dirhams. Er
  zijn berichten dat internationale misdadigers zich in Marokko
  vestigen om gebruik te kunnen maken van het ideale witwasklimaat.
  Het wiswas-circuit is verder op Europa aangesloten met behulp van
  traditionele structuren zoals de familie, de gilden en de banken
  van lening. Vooral op het platteland worden institutionele
  leeninstellingen door mensen uit lagere kringen vaak gemeden.
  Drugshandelaren fungeren thans als onderhandse bankiers.

  De grote drugshandelaren investeren in de sectoren van de bouw,
  het onroerend goed, in grond en in de aanleg van een infrastructuur
  die hun smokkelhandel mogelijk maakt. Transportondernemingen en
  import- en exportfirma’s floreren op onnatuurlijke wijze. Naarmate
  deze investeringen zich over meer economische sectoren uitbreiden,
  maken de critici van het Marokkaanse politieke systeem zich in
  toenemende mate zorgen over het diffuse karakter dat de economie
  aanneemt en de morele verloedering die de georganiseerde misdaad
  met zich brengt. Corrupte ambtenaren leven in weelde. Drugsbaronnen
  zijn donateurs van fundamentalistische organisaties; zij hebben
  bijgedragen aan de bouw van moskeen in Tanger, Tetuan, Al Hoceima
  en Nador. Zij bekleden als zakenlieden belangrijke posities in
  bedrijfsschappen en bedrijfsverenigingen en ze sponsoren
  sportverenigingen. De Marokkaanse overheid zoekt onder andere hun
  geld om een groots plan voor de bouw van stuwmeren uit te kunnen
  voeren. Op last van het Internationale Monetaire Fonds voert de
  Marokkaanse overheid thans een Programma van structurele aanpassing
  uit dat erop neerkomt dat staatsbedrijven worden verkocht aan
  particuliere investeerders. De Mas (1995) stelt dat sprake is van
  een toenemende vervlechting tussen kapitaalkrachtige personen,
  zoals drugsbaronnen, en belangrijke personen in de ambtenarij en
  het bedrijfsleven.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken