• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – IV.4. Het koninklijk hof en de drugshandel

  IV.4. Het koninklijk hof en de drugshandel

  Het koninkrijk Marokko is een autoritair geregeerde staat,
  waarin het parlement slechts beschikt over beperkte corrigerende
  bevoegdheden en waar de koning en hoge hofdignitarissen in feite
  alle belangrijke beslissingen nemen. Alleen de koning mag de
  minister-president benoemen en alleen hij bezit de bevoegdheid het
  parlement naar huis te sturen. De rechterlijke macht is
  onafhankelijk maar de koning heeft alle belangrijke benoemingen in
  handen doordat het Ministerie van Justitie is aangewezen als een
  zogenaamd souvereiniteitsdepartement. Het bestuursapparaat is een
  vrij zuiver voorbeeld van wat de beroemde socioloog Max Weber in
  het begin van deze eeuw de patrimoniale bureaucratie heeft genoemd.
  Ambten zijn persoonsgebonden en taken worden juist niet zonder
  aanziens des persoons uitgeoefend. De structuur van de ambtenarij
  bestaat uit een zich op de verschillende niveaus repeterende reeks
  van patroon-clintverhoudingen (Driessen, 1990). Bestuurlijke
  corruptie is in een dergelijk systeem endemisch, of beter nog: voor
  zover patronage algemeen is aanvaard, is het als criminele
  categorie zelfs onbestaanbaar. Getoetst aan het officile recht dat
  op Franse leest is geschoeid, is er echter wel degelijk sprake van
  wijdverbreide corruptie. Van verschillende gouverneurs en caids
  (districtshoofden) is zonder meer vastgesteld dat zij actief
  meewerken aan criminele (cannabis-)organisaties of dat zij zelf de
  drugsbaronnen zijn. De Marokkaanse en de Franse pers doen verslag
  van reeksen van dergelijke recente corruptiegevallen. Ze hebben
  betrekking op leden van de gendarmerie, het leger, de politie en de
  douane. De drugsbaronnen zijn bovendien genfiltreerd in de
  Marokkaanse politiek. Zij worden aangetroffen in rechtse partijen
  (zoals de Ressemblement National des Independants), maar ook wel
  bij links. Hun macht werd zo bedreigend dat het Ministerie van
  Binnenlandse Zaken zich genoodzaakt zag bij de verkiezingen van
  1992 niet minder dan 400 kandidaten van de kieslijsten te
  verwijderen vanwege betrokkenheid bij de drugshandel.

  In de top van dit bestuur regeert de koning op grond van zijn
  goddelijke recht en zijn bestuur bestaat in feite uit het uitdelen
  van belangen en gunsten in ruil voor concrete diensten en
  loyaliteit. Hij zorgt ervoor dat de verdeeldheid die in deze
  samenleving bestaat tussen etnische categorien, stammen, sociale
  klassen en politieke partijen, op peil wordt gehouden zodat hij als
  arbiter kan blijven optreden (Richard en Waterbury, 1990). Koning
  Hassan II geniet een absolutistische reputatie (Perrault, 1990) en
  zijn bewind wordt door
  internationale organisaties zoals Amnesty International, de
  Wereldbank en ook het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden fel
  bekritiseerd. In een dergelijk systeem is het ondenkbaar dat de
  omvangrijke drugshandel kan floreren zonder de actieve medewerking
  of althans de passiviteit van het ambtelijke apparaat. Dit doet de
  vraag rijzen of en in hoeverre de koning zelf bij deze handel is
  betrokken. Het is buitengewoon lastig om deze vraag te
  beantwoorden. De bekendste beschuldiging in deze richting is
  afkomstig van de journalist Moumen Diouri (1992), maar zorgvuldige
  lezing van hoofdstuk V, paragraaf 6 van zijn boek A qui
  appartient le Maroc?
  , waarin deze beschuldiging is
  opgeschreven, levert toch geen overtuigend bewijs op. Verder
  schrijft Ali Bourequat, voormalig medewerker van de Marokkaanse
  inlichtingendienst, die enkele jaren geleden onder Amerikaanse
  politieke druk na 18 jaar gevangenschap in een geheime kerker is
  ontslagen: Hasj is voor Marokko een ware goudmijn. Zodra Hassan II
  aan de regering kwam, hebben Nederlandse technici zich in het land
  gevestigd om toezicht te houden op de verbouwing van kif, het
  bereiden van plakken hash en het conserveren van het sap ervan
  (Bourequat, 1994: 34).


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken