• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – IV.3. De organisatie van de hashhandel in Marokko

  IV.3. De organisatie van de hashhandel in Marokko

  Hoe is de produktie en distributie van cannabis georganiseerd?
  In Marokko zijn nog geen peetvaders opgestaan
  van het type dat we in Turkije hebben leren kennen en die
  gemakkelijk opening van zaken geven. Het verschijnsel is nog te
  recent om een gedegen wetenschappelijke studietraditie op te
  leveren zoals die over de Italiaanse mafia bestaat. Als we de
  Marokkaanse pers mogen geloven, zijn vooral en in de eerste plaats
  buitenlandse criminele groeperingen in Marokko actief. Er zijn
  Spaanse criminele groepen in de Spaanse vrijhandelszones
  aangetroffen. In september 1995 hield de Spaanse politie 12
  personen aan die deel uitmaakten van een bende die handelde in
  drugs en wapens. Er waren Marokkanen bij, Algerijnen, Fransen en
  Spanjaarden. In februari 1995 arresteerde de Spaanse politie een
  Marokkaanse cocanesmokkelaar die deel uitmaakte van een Spaans
  netwerk. Verder is de aanwezigheid van de Italiaanse mafia in
  Marokko aangetoond bij de smokkel van drugs, mensen en nog meer. De
  Franse compagnon van de eertijds roemruchte gangster Mesrine werd
  in Marokko gearresteerd en toen bleek dat misdadigers met een
  internationale reputatie zich in het land vestigden. Er zijn
  Afrikaanse drugshandelaren (uit Gambia) waargenomen. In de
  Marokkaanse pers wordt ook uitvoerig aandacht geschonken aan de rol
  van Nederlandse groepen. Marokko heeft sterk aan belangrijkheid
  gewonnen voor internationaal opererende Hollandse organisaties. De
  berichtgeving omtrent criminele organisaties maakt een uitgesproken
  internationale indruk. Er worden steeds grotere aantallen
  buitenlandse handelaren en vrachtwagenchauffeurs gearresteerd.
  Spanjaarden, Fransen en Nederlanders vormen de grootste Europese
  groepen in Marokkaanse gevangenissen. Thans verblijven in Marokko’s
  naargeestige kerkers niet minder dan 60 Nederlanders en die zitten
  daar vrijwel allemaal in verband met drugsdelicten. Naar schatting
  zijn veertig van hen vrachtwagenchauffeurs die met drugstransporten
  zijn aangehouden. De overheid (de koning) hanteert het argument van
  de aanwezigheid van criminele buitenlanders om in ruil voor zijn
  bijdrage aan de oorlog tegen de drugs subsidie te ontvangen die het
  mogelijk maakt de gewassen die de boeren verbouwen te vervangen. Is
  het probleem immers niet in de wereld geholpen doordat in het rijke
  Europa grote vraag naar cannabis is ontstaan? De onderhandelingen
  daarover met de Europese Unie hebben veel minder opgeleverd dan was
  gevraagd. Brachet (1992: 169) constateert dat de Marokkaanse
  overheid pressie en politieke chantage hanteert als middel in haar
  internationale betrekkingen. Dat gebeurt zeker voor de in Marokko
  gedetineerde Europeanen.

  Maar hoe zit dat met de Marokkanen zelf? En meer in het
  bijzonder met de betrokkenheid van de overheid? De cannabis-branche
  is in de staatshuishouding zo omvangrijk en belangrijk dat deze
  activiteit niemand kan ontgaan. Uitspraken van de koning zelf, van
  leden van zijn hof, van ministers en van ambtenaren laten er geen
  twijfel over bestaan of men weet precies wat zich er afspeelt.
  Ondanks de verklaarde oorlog tegen de drugs is in de zomer van 1995
  door Spaanse onderzoekers een hoeveelheid cannabis-stuifmeel per
  eenheid uit Marokko aangewaaide lucht gemeten die ongevenaard hoog
  is. De hoeveelheid cannabis die door de Marokkaanse autoriteiten
  per jaar in beslag is genomen loopt snel op: in 1986 werd 6000 kilo
  geconfisceerd, in 1987 was dat 22.000 kilo, in 1991 48.000 kilo, in
  1992 65.000 kilo, in 1993 47.000 kilo en 1994 was het voorlopige
  kroonjaar met 100.000 kilo. Nochtans vormen deze hoeveelheden niet
  meer dan een fractie van de totale produktie en zoals steeds is een
  grotere inbeslagname geen aanwijzing voor betere opsporing, maar
  veeleer voor hogere produktie. Het kan de autoriteiten ook niet
  ontgaan dat de smokkelorganisaties professionaliseren en gebruik
  maken van geavanceerde technieken van communicatie en vervoer. De
  cannabis wordt vaak meegezonden met exportprodukten uit de
  landbouw, de voedingsindustrie en de zeevisserij. Het vervoer uit
  de moeilijk toegankelijke plaatsen van produktie in de Rif
  geschiedt nog wel steeds met lastdieren, maar in het omringende
  gebied zijn op verscholen plaatsen ateliers gebouwd om de hash op
  te slaan. Er wordt van moderne telecommunicatie gebruik gemaakt
  zoals faxapparaten en autotelefoons. Konvooien met drugs van het
  Noorden naar het Zuiden worden begeleid door auto’s en gevolgd
  vanuit meldkamers. In oktober 1994 werd bekend gemaakt dat een
  groep buitenlanders was gearresteerd die elektronische apparatuur
  verkocht aan drugshandelaren. Het vervoer over zee is onder invloed
  van de strenge controle gediversificeerd. Een deel van de
  visserijvloot is in handen van Marokkaanse en internationale
  drugshandelaren. Via deze wordt de kostbare handelswaar op volle
  zee overgeladen op grotere schepen. Een ander deel gaat via
  zeecontainers en daarvoor zijn dekmantelfirma’s opgezet. Verder
  wordt het ingeladen in jachten, speedbootjes en zeilschepen. Ook
  die brengen hun waar naar grotere schepen op zee, maar soms maken
  ze de tocht helemaal naar de haven van bestemming in Noord-Europa.
  Michiel Scholtes (1995) werd op zo’n zeiltocht door de Franse
  douane aangehouden bij het naderen van Het Kanaal en schreef een
  verslag van de zeven jaar die hij in de Franse gevangenis heeft
  moeten doorbrengen. De drugs worden over de weg vervoerd in
  personenauto’s, vrachtwagens en autobussen. Daarover verderop meer,
  want ook hier zijn Nederlandse transportbedrijven bij betrokken.
  Tenslotte worden de drugs ook via de lucht vervoerd. Ze zijn
  verstopt in de bagage van koeriers op lijnvluchten, maar ze worden
  ook in particuliere vliegtuigen opgezonden. In april hield de
  Spaanse politie drie Belgen aan met 300 kilo hash aan boord van een
  vliegtuig dat op het vliegveld van Jerez de la Frontera een
  tussenlanding maakte op de vlucht van Agadir naar Belgi. De
  groothandel in drugs is thans zo goed en modern georganiseerd en
  het transport loopt zo perfect dat andere categorien dan
  traditionele smokkelaars uit de Rif en buitenlandse handelaren van
  wie niet mag worden verondersteld dat zij de ingewikkelde politiek
  en het bestuur van het land voldoende kennen, zich er wel mee
  moeten bemoeien. Er zijn in deze branche
  werkloze afgestudeerde academici aangetroffen die weten hoe
  internationale handel wordt georganiseerd en die hun talen spreken.
  Dat laatste is ook nodig om zaken te doen met handelaren die cocane
  aanvoeren uit Zuid-Amerika welke voor een deel wordt geconsumeerd
  in welgestelde milieus en voor een ander deel wordt doorgevoerd
  naar Europa. Op de aanwezigheid van hard drugs ligt in Marokko een
  politiek taboe, maar ook herone, aangevoerd vanuit Spanje, is
  aangetroffen op plaatsen waar vroeger veel buitenlandse toeristen
  kwamen. We schrijven kwamen, in de verleden tijd, omdat de
  toeristenindustrie recentelijk nogal is ingezakt. De
  cannabis-economie is thans gestratificeerd. Boven de brede laag van
  boeren die het produkt verbouwen, vinden we afnemers die het
  produkt brengen naar werkplaatsen waar het kan worden bewerkt.
  Daarboven bevindt zich een laag van groothandelaren die zich bezig
  houden met opslag, camouflage en distributie. Zij werken samen met
  vervoerders. De klant koopt de drugs, onderhandelt over het vervoer
  en in de prijs voor het laatste wordt de door (omgekochte)
  autoriteiten ongecontroleerde doortocht inbegrepen. Dit staat
  bekend als de aankoop van wegen. Dit alles staat onder regie van
  wat in Marokko altijd drugsbaronnen worden genoemd: ras kbir, wat
  grote hoofden betekent. Dit zijn de mensen die zorgen voor de
  financiering en die de activiteiten cordineren. Zij onderhandelen
  met de genoemde dienaren van de overheid in Marokko en ook in
  andere landen. Welke Marokkanen dat zijn, is bij het ontbreken van
  investigative reporting of een goede sociologische studie
  onduidelijk, zij blijven goeddeels onzichtbaar.

  Dit alles is ondenkbaar zonder medewerking van althans een deel
  van de overheid: de politieke top, leden van het binnenlandse
  bestuur op alle niveaus, de gendarmerie, de politie, de Mokhaznia
  (hulptroepen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken), de douane
  en zeker ook het leger en de marine. Het goed functioneren van de
  logistieke lijnen wordt op het conto geschreven van militairen. Hun
  invloed zou reiken tot de distributiepunten in Europa doordat zij
  macht kunnen uitoefenen op achtergebleven familie en de bezittingen
  van emigranten. De revenuen van gastarbeid en tegenwoordig dus ook
  handel in drugs worden voor een deel genvesteerd in grond. Omdat
  boeren in droge gebieden afhankelijk zijn van irrigatie, zijn
  degenen die dit systeem controleren oppermachtig. Welnu, dit is de
  overheid en de sanctie tegen onwillige onderdanen overzee kan bij
  wijze van spreken bestaan uit niet anders dan het dichtdraaien van
  de kraan. In vergelijking met de drugshandel in Turkije, Colombia
  en andere landen is de Marokkaanse drugshandel opvallend
  weinig gewelddadig. Dat geldt voor Marokko zelf, maar ook
  onder de Marokkaanse drugshandelaren in het buitenland. Ook dat is
  een teken dat de georganiseerde misdaad uiteindelijk niet zelf
  regeert, maar dat de touwtjes in handen zijn van het
  overheidsapparaat. Er wordt heel wat Morokko binnengesmokkeld, maar
  de overheid controleert streng op wapens. De dreiging dat het
  geweld in het buurland Algerije over zou slaan, is daar mede debet
  aan. Deze vorm van beheersing vraagt om enige uitleg van de
  structuur en de werking van die overheid.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken