• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – IV.2. De ontwikkeling van de georganiseerde misdaad in Marokko

  IV.2. De ontwikkeling van de georganiseerde misdaad in
  Marokko

  De opkomst van de georganiseerde misdaad in Marokko is niet te
  begrijpen als we niet weten dat een zeer groot gedeelte van de
  Marokkaanse staatshuishouding zich afspeelt in de grijze en zwarte
  zones van de zogenaamde informele economie. Deze term staat voor
  alle bedrijvigheid die niet officieel is geregistreerd en geteld,
  maar die desondanks veel werkgelegenheid verschaft. Marokko geldt
  in de eerste plaats als een agrarisch land, dertig procent van de
  bevolking vindt er werk in de landbouw. De industrie is weinig
  ontwikkeld en biedt weinig werkgelegenheid. Het klinkt vreemd in
  Westerse oren, maar zoals in veel landen van de Derde Wereld vormt
  de informele economie in feite de belangrijkste economische sector.
  Er bestaan schattingen dat de staatshuishouding daar voor de helft
  van het Bruto Nationaal Produkt op drijft. Behalve de verbouw van
  en handel in hash, zijn in deze informele sector activiteiten
  aanwijsbaar die wij zonder meer tot het terrein van de
  georganiseerde misdaad mogen rekenen. Vanuit Marokko wordt op
  uiteenlopende manieren aan mensensmokkel gedaan. Er worden met
  vissersboten en kleine scheepjes tegen betaling (van bijvoorbeeld
  f.3.000,-) illegale trekarbeiders of emigranten de veertig
  kilometer overgezet die Europa en Afrika van elkaar scheiden ter
  hoogte van de Straat van Gibraltar. Er zijn berichten dat de
  Italiaanse mafia hierbij is betrokken en dat leden van de kustwacht
  in Marokko en Spanje zijn omgekocht om deze menselijke vrachten
  door te laten. Deze mensen zoeken werk in de tuinbouw en de oude
  takken van industrie in Spanje en Itali. Er worden vrouwen
  uitgevoerd om als prostitue te werken. Voorheen was hun markt te
  vinden in Saoedi-Arabi en andere rijke Golfstaten, maar mede op
  aandrang van de orthodoxe beweging in de Islam om dit te stoppen,
  wordt dit verkeer nu in de richting van Spanje en Frankrijk en
  noordelijker gedirigeerd. Met deze vormen van mensenhandel gaat een
  levendige produktie en handel in valse reisdocumenten gepaard.
  Voorts is sprake van georganiseerde autodiefstal uit Europa. Tussen
  de reusachtige stroom gemotoriseerde Marokkaanse vakantiegangers
  valt een enkel gestolen exemplaar nauwelijks op. Vooral in Spanje
  en Itali zijn Marokkaanse bendes op dit terrein actief; daar worden
  ook de papieren vervalst. In april heeft de Spaanse politie twee
  bendes opgerold, waarvan er overigens n bestond uit vier
  Nederlanders en een Brit. De georganisiseerde misdaad in Marokko is
  verder actief in alle mogelijk vormen van smokkel. Smokkelen vormt
  trouwens ook voor andere ondernemende individuen een bron van
  inkomsten zoals iedereen aan de grens zelf gemakkelijk kan
  waarnemen. Via de twee kleine vrijhandelszones in het noorden
  (Ceuta en Melilla) en via de Canarische eilanden in het Zuiden van
  het land worden Amerikaanse sigaretten en hifi-apparatuur
  binnengesmokkeld zonder dat de verschuldigde belasting wordt
  betaald en er is ook al een zwarte markt voor nieuwe, en voor
  tweedehands kleding en voor vers, maar zelfs ook voor overjarig
  voedsel in conservenblikjes. In Marokko zijn verder zwarte markten
  voor wapens, goud en buitenlandse geld. Marokko kende in de loop
  van 1994 en 1995 een reeks belangrijke fraudeschandelen en dan gaat
  het onder andere om ambtenaren die voor eigen rekening door de
  Verenigde Naties geschonken graan aan boeren verkochten
  (Derro-project, 1993); de directeur van een dochteronderneming van
  Royal Air Maroc die in 1995 werd aangehouden op verdenking van het
  verduisteren van grote bedragen die gemoeid waren bij het tot stand
  komen van koopcontracten met Duitse en Turkse bedrijven;
  medewerkers van de Algemene Bank Marokko (een filiaal van ABN-AMRO)
  die grote financile transacties zouden hebben gepleegd ten koste
  van het Amerikaanse autobandenbedrijf Goodyear. Deze voorbeelden
  van georganiseerde misdaad en fraude in Marokko zijn echter
  kinderspel vergeleken bij de handel in cannabis en in toenemende
  mate ook hard drugs. Nederland is daarbij als importland (het
  belangrijkste?) van vitale betekenis. Hoe valt die ontwikkeling te
  verklaren? We willen over drie specifieke voorwaarden iets zeggen:
  (a) de rentabiliteit van de cannabis-verbouw, (b) de losbandige en
  autonome traditie van het herkomstgebied en (c) de ontwikkeling van
  de emigratie. Eerst (a): de teelt van het produkt. De boeren in een
  klein gebied in het Noorden (Beni-Khaled of Ketama) dat ongeveer
  100 kilometer ten Zuidwesten ligt van de plaats Al Hoceima – dit
  ligt in de streek waar de gastarbeiders naar Nederland vandaan
  komen – telen reeds meer dan tien eeuwen cannabis ten behoeve van
  een bescheiden binnenlands gebruik. Koning Hassan I heeft het in
  1890 met zoveel woorden toegestaan in vijf dorpen in dit gebied.
  Toen de noordelijke zone van Marokko in 1912 onder Spaans beheer
  kwam, legde het koloniale bestuur deze boeren geen strobreed in de
  weg. In deze ruige streek van het hoge Rif-gebergte leveren de
  verbouw van gerst, de opbrengst van fruitbomen, de teelt van geiten
  en de produkten van bosbouw (hout, kurk, houtskool) te weinig op om
  een zeker bestaan te lijden. Er zijn dan ook regelmatig
  hongersnoden in dit gebied uitgebroken, nog in 1944/45 verloor een
  vijfde tot een kwart van alle bewoners van de Centrale Rif het
  leven (De Mas, 1995). Hash vormt een hoognodige en zekere
  aanvulling van het inkomen, want dat wil ook in droge jaren nog wel
  groeien. In het gebied waar De Mas reeds jarenlang onderzoek
  verricht, heeft hij geconstateerd dat waar de bevolking in 1972 nog
  voor 3 5 procent van haar inkomsten van de teelt van cannabis
  afhankelijk was, dit percentage nu (1993) is gestegen tot 25 30%.
  In Marokko worden drie groepen van hash-produkten onderscheiden.
  Kif is de
  Berberse benaming van de plant zelf in het Marokkaans. Ze wordt
  gedroogd en ruim een jaar bewaard voor verdere bewerking. Sjiera is
  het poeder dat bij het dorsen van de gedroogde plant achterblijft.
  Hiervan wordt de beste kwaliteit cannabis, de zogenaamde 00 (double
  zro) vervaardigd. Cannabis-olie wordt gemaakt door de sjiera-poeder
  met zuivere alcohol op te lossen en verder te bewerken. Ofschoon
  strijdig met de godsdienstige voorschriften, voor Marokkaanse
  producenten en consumenten is hash heel gewoon: goede handel en een
  prettig genotmiddel. Kif werd gerookt door oude mannen,
  thans wordt dit op veel plaatsen ook voor jongeren gedoogd. Het
  verbod in Europa komt de meeste betrokken Marokkanen als
  merkwaardig voor. Of liever als buitenkans, want dankzij de
  strafbaarstelling kan de prijs worden opgedreven. Deze houding
  levert de huidige drugshandelende Marokkanen ook in Nederland de
  neutraliseringstechniek op die nodig is de morele grens naar het
  plegen van strafbare feiten over te steken. Waarom zouden zij dit
  onschuldige produkt niet leveren op een grote koopkrachtige
  markt?

  Dan (b): de bijzondere geschiedenis van dit gebied. De Riffijnen
  kennen een lange traditie van verzet om op te gaan in de
  gearabiseerde eenheidsstaat van Marokko. De stammen lieten zich
  niet gemakkelijk door vroegere heersers of Franse generaals
  onderwerpen – in 1923 riep Abdelkrim El Khatabi een onafhankelijke
  Berber-Republiek uit – en nadat Marokko onafhankelijk werd in 1956,
  in de Rif, brak in 1958, een grote opstand uit tegen de koning.
  Deze opstand en ook latere daden van verzet werden met repressie
  beantwoord en dit leverde een aantal politieke vluchtelingen op,
  waaronder ook enkele van de eerste Marokkaanse gastarbeiders naar
  Nederland (zie Hassan Bel Ghazi, 1982). De Rif was het traditionele
  gebied van slavenhandel, zeeroverij en banditisme (De Mas, 1991).
  In 1895 kreeg een Nederlands schip vanuit dit kustgebied te maken
  met de laatste traditionele zeeroverij in de geschiedenis. Moderne
  smokkel sluit aan op deze oude traditie. In West-Europa groeide
  vanaf de jaren zeventig een geweldige markt voor cannabis. In de
  periode tussen 1975 en 1995 liep de prijs die men maakt voor een
  kilo hash op van 0,4 dirham tot 80 dirham (n dirham is ongeveer
  twintig cent). In aangrenzende streken van de Rif verruilden de
  boeren hun gewas voor cannabis en zo breidde de oorspronkelijke
  vlek zich uit over een reusachtig territoor, vooral in Westelijke
  richting. Werd in het begin van de jaren zeventig een oppervlakte
  van 4.000 5.000 hectare voor de verbouw gebruikt, in 1992
  verklaarde koning Hassan II dat het bebouwde areaal 50.000 hectare
  bedroeg. Er zijn ook schattingen die eerder uitkomen bij 70.000
  75.000 hectare. De regering laat de boeren in het moeilijk
  toegankelijke en losbandige gebied liever ongemoeid bij haar strijd
  tegen de drugs en concentreert zich op het onderscheppen van de
  handel en het vervoer. Omdat de noordelijke kuststrook als gevolg
  van sterk opgevoerde bewaking zich niet leent voor gemakkelijke
  uitvoer, is een transportroute over land naar de zuidelijker havens
  (Casablanca, Agadir) tot stand gekomen. Langs die route zijn nieuwe
  gebieden voor hash-aanplant in gebruik genomen in Khouribga, Bni
  Mellal en het dal van de Sous.

  Er is een produkt. Er is een markt. Honderdduizenden Marokkanen
  zijn bereid in deze tak van bedrijvigheid werkzaam te zijn. Nu nog
  het vervoer en de verkoop. De ontbrekende schakel wordt geleverd
  door (c): emigranten. Na de Tweede Wereldoorlog hebben
  tienduizenden Marokkanen hun land verlaten om elders als
  trekarbeider zoveel bij te kunnen verdienen dat zij met hun gezin
  konden overleven of een betere toekomst tegemoet konden gaan.
  Weggaan om te blijven luidde de paradox in het begin (Heinemeijer
  en anderen, 1976). Zij gingen naar Frankrijk om te werken in de
  mijnen en daarna ook naar Belgi, Nederland en andere landen. Op dit
  ogenblik leven ruim anderhalf miljoen (van de in totaal 28 miljoen)
  Marokkanen in Europa. 750.000 hebben zich gevestigd in Frankrijk,
  Nederland komt op de tweede plaats met 190.000 Marokkaanse
  immigranten, in Belgi (derde land) wonen er 170.000 en in een reeks
  andere landen wonen kleinere aantallen. De recente trek van
  Marokkanen is vooral gericht op Spanje en Itali. Deze landen
  leverden in de jaren zestig en zeventig zelf gastarbeiders, maar
  hun economische ontwikkeling ijlt Noord-Europa na en thans is er
  behoefte aan tijdelijke arbeidskrachten in bepaalde sectoren van de
  landbouw en oude industrie. Daarnaast wonen en werken nog eens een
  half miljoen Marokkanen in andere Arabische landen (Algerije,
  Libi). De geschiedenis van de Marokkanen in West-Europa levert het
  bekende verhaal op van een langdurige behoefte aan laaggeschoolde
  arbeidskrachten, het rekken van de (voorgenomen) verblijfsduur en
  voor degenen die permanent blijven, de hereniging van het gezin en
  de vorming van een tweede generatie. Overal in West-Europa heeft de
  werkloosheid in de jaren tachtig die samenhing met de
  structuurverandering van de Westerse economien ook onder Marokkanen
  hard toegeslagen. Van assimilatie is (met name in Nederland) nog
  maar heel weinig sprake, in cultureel opzicht kan men Marokkanen
  eerder marginaal noemen. In de etnische status-hirarchien die
  sociologen in alle Europese landen graag maken, staan de Marokkanen
  steeds onderaan of bijna onderaan. Overal zijn het ook Marokkanen
  die het lot in eigen handen nemen door een winkel, een slagerij,
  een theehuis of een import- en exportfirma’s op te zetten. Hierdoor
  is een infrastructuur ontstaan die het mogelijk maakt eventueel
  drugs binnen te sluizen en te distribueren.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken