• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – IV.1. Uit de hete schaduw van de Islam

  IV. MAROKKAANSE GROEPEN IN NEDERLAND

  IV.1. Uit de hete schaduw van de Islam

  Geen land in de wereld is in de afgelopen vijf of tien jaar zo
  snel omhooggeschoten aan het firmament van drugs-exporterende
  landen als Marokko. Naast de Gouden Driehoek (Birma, Laos en
  Thailand), de Gouden Sikkel (Irak, Pakistan en Afghanistan) en de
  Gouden Ruit (Venezuela, Peru, Colombia, Bolivia en Brazili) is
  Marokko thans bezig met een illegale drugseconomische opmars uit de
  hete schaduw van de Islam (om met de ondertitel van een bekende
  beschrijving van het Marokkaanse land en volk te zeggen;
  Heinemeijer, 1960). Naar schatting is nu reeds tweederde van de
  inkomsten van de export of tien procent van de inkomsten van het
  land afkomstig van de drugshandel. Omdat het land zich, gemeten
  naar de maatstaven van de formele en legale economie, in een
  langdurige economische crisis bevindt mag men niet anders
  verwachten dan dat de houding van de koning en de overheid in de
  oorlog tegen de drugs die zij op instigatie van het Westen vanaf
  oktober 1992 voeren, op zijn minst ambivalent is. De minister van
  Binnenlandse Zaken van Marokko stelde in 1994 publiekelijk vast dat
  ruim 100.000 gezinnen er voor hun inkomsten van afhankelijk zijn.
  Sommige Marokkaanse intellectuelen en ook de politieke oppositie
  (vergelijk De Volkskrant, 1.7.1995) maken zich ernstige zorgen om
  de corrumperende invloed die uitgaat van de groeiende macht van de
  georganiseerde misdaad in wiens handen deze handel is gevallen. De
  onafhankelijke onderzoeksinstelling Observatoire Gopolitique des
  Drogues
  te Parijs onder leiding van Professor Alain Labrousse
  aarzelt niet om in haar recente landenoverzicht van 1994 Marokko in
  te delen bij de Narco-staten, dat wil zeggen dat de
  georganiseerde misdaad, gelieerd aan de drugshandel, in alle
  staatsinstellingen macht uitoefent. Over de opkomst van de
  drugshandel in Marokko is veel geschreven door beoefenaren van de
  wetenschap en er is veel te vinden in (Franse en Arabisch-talige)
  kranten. Deze zijn voor ons ontsloten door enkele intellectuelen
  uit de Marokkaanse gemeenschap, die overigens als gesprekspartner
  veel waardevolle informatie hebben verschaft. Dat zij anoniem
  willen blijven, vormt op zichzelf een illustratie van het probleem
  van de beheersing van Marokkaanse emigranten door de Marokkaanse
  staat. Zij zijn bevreesd hun Marokkaanse staatsburgerschap kwijt te
  raken omdat alle Marokkanen geacht worden loyaal te zijn aan de
  islamitische godsdienst, de koning en het vaderland. Verder lopen
  zij het risico strafrechtelijk te worden vervolgd wegens
  hoogverraad. De Amsterdamse sociaal-geograaf Paolo De Mas heeft
  zich al meer dan tien jaar ontpopt als Marokko-watcher en van zijn
  informatie is hier dan ook dankbaar gebruik gemaakt. Tenslotte
  berust dit hoofdstuk op wetenschappelijke literatuur en op
  informatiebronnen van de politie als alle andere. De zeer
  omvangrijke
  literatuur over Marokkaanse criminaliteit in Nederland is slechts
  beperkt bruikbaar, omdat deze gaat over de oorzaken van de
  Marokkaanse jeugdcriminaliteit en nauwelijks over georganiseerde
  misdaad.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken