• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – III.8. Conclusie

  III.8. Conclusie

  De oude Balkanroute die in de handel Europa met Azi verbond,
  heeft er een functie bijgekregen: de smokkel van herone via de
  Turkse infrastructuur in Turkije zelf en in West-Europa. Over de
  Turkse onderwereld die deze smokkel organiseert, is via berichten
  in de media zeer veel bekend en het Turkse publiek kent de grote
  families even goed als de Amerikanen hun mafia-prominenten. Deze
  houden zich bezig met afpersing, smokkel van goederen waarover
  belasting behoort te worden betaald, goudhandel en zeker ook
  racketeering in de bouwnijverheid. Vanaf het moment dat zij de
  verwerking en export van opiaten over konden nemen van de
  producenten in de Gouden Driehoek, heeft deze illegale handel de
  traditionele mafiose activiteiten voor een belangrijk deel
  verdrongen. Het is voor de politie in West-Europa ondanks deze
  openbaarheid in Turkije lang niet gemakkelijk om de werkzaamheid
  van Turkse organisaties in eigen land te herkennen. Ten eerste zijn
  de Turkse mafia’s zo verweven met de bovenwereld, dat het van
  hieruit lastig is om de criminele activiteit in volle omvang te
  doorzien. Bovendien manifesteren de grote mafia-families zich nu
  lang niet zo duidelijk in het buitenland als ze het tien jaar
  geleden nog deden. Zij laten in toenemende mate het initiatief aan
  opkomende drugsondernemers onder de Turkse minderheden in de landen
  van emigratie. De mafia’s kunnen worden onderverdeeld in drie
  soorten en die hebben alle hun eigen invloedssector in Duitsland,
  Frankrijk, Spanje, Engeland en zeker ook Nederland. Er is een
  klassieke mafia in de zin dat het deze puur om economisch gewin is
  te doen en ook dat deze niet is voortgekomen uit een politieke
  beweging. Dat laat onverlet dat de klassieke mafia er wel hand- en
  spandiensten voor politieke organisaties levert. Ter rechterzijde
  zijn mafiose
  groepen te vinden die voortkomen uit de vroegere organisatie der
  Grijze Wolven (Amsterdam is voor hen een duidelijke plaats van
  concentratie) en te linkerzijde zijn de PKK, Dev Sol en andere
  kleinere groeperingen actief met de mafia verbonden (een duidelijke
  kern bevindt zich in Arnhem), maar deze zijn minder gericht op de
  handel in hard drugs.

  De verschillende mafia’s hebben zich in West-Europa kunnen
  ontwikkelen in de boezem van de grote Turkse en Koerdische
  gastarbeidersgemeenschappen. De herstrukturering van de
  Westeuropese economien in de jaren tachtig hebben deze
  gemeenschappen ernstig geraakt en de voormalige gastarbeiders en
  hun gezinnen of families zijn ertoe overgegaan een eigen
  bedrijfsleven op te richten. Een aantal families vervult
  ongetwijfeld ook een rol in de heronehandel. Ofschoon zij in
  West-Europa een onopvallend bestaan leiden – veel drugshandelaren
  in Nederland ontvangen een uitkering – wordt door hen in Turkije
  volop genvesteerd in de toeristenindustrie, in de bouw van huizen,
  in grond en wel op zo’n schaal dat het tegelijkertijd regionale
  ontwikkeling bevordert als inflatie teweegbrengt. Onder de jongere
  generatie drugshandelaren wordt ook waargenomen dat zij hun winsten
  gebruiken om luxe goederen te kopen in Nederland of om het ook hier
  al, met name in de horeca, te beleggen. Turkse criminele
  organisaties zijn ook op andere terreinen actief, zoals in de
  mensensmokkel (ten bate van illegale arbeid) en in fraude, maar de
  drugshandel overschaduwt ook in Nederland al het andere. De Turkse
  onderwereld in Nederland onderscheidt zich door zeer gewelddadig
  optreden binnen eigen kring, het grootste aantal liquidaties per
  etnische groep (inclusief de etnische groep der Nederlanders)
  vinden we hier. In het algemeen staan Turkse criminele organisaties
  in Nederland nog op zo’n laag niveau dat zij heimelijkheid
  betrachten, maar de Turkse georganiseerde misdaad raakt
  langzamerhand ook in Nederland zo gentegreerd dat zij ermee begint
  zich actief tegen overheidsoptreden af te schermen. Enkele Turkse
  politieagenten zijn corrupt gebleken, tolken in dienst van politie
  en justitie eveneens, en in Amsterdam is een poging waargenomen om
  te infiltreren in de plaatselijke politiek. Afpersing van
  Koerdische zakenlieden en particulieren door de PKK en andere
  organisaties is moeilijk te bewijzen omdat lang niet altijd
  duidelijk is in hoeverre het gaat om een onvrijwillige bijdrage aan
  de politieke strijd. Bij de Nederlandse politie en justitie is
  thans een zekere Turken-moeheid waar te nemen. Slechts als er grof
  geweld aan te pas komt of wanneer criminele activiteiten een
  politiek aspect hebben, treden zij op.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken