• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – IV.8. Georganiseerde misdaad begint op de hoek

  IV.8. Georganiseerde misdaad begint op de hoek: een voorbeeld
  van Marokkaanse bendes

  We blijven bij de kwestie van het wegsluizen en het gebruik van
  de revenuen toch langer staan omdat in Nederland een groot
  strafrechtelijk onderzoek is uitgevoerd dat weliswaar niet
  representatief is voor de handel zelf, maar dat wel een interessant
  licht werpt op de maatschappelijke habitus van de betrokken
  drugshandelaren. Het gaat hier om de zogenaamde Ramola-zaak die in
  1993 en 1994 door de Rotterdamse politie is gedraaid. Plaats van
  handeling is de Rotterdamse wijk Spangen die ooit, vlak na de
  Eerste Wereldoorlog door niemand minder dan de architecten M.
  Brinkman en P. Oud is ontworpen als modelwijk voor vooruitstrevende
  arbeiders. Een echt rood nest werd het en het hoofdkwartier van de
  voetbalclub Sparta. Nu is het echter een van de laatste wijken
  waarvan althans een deel in aanmerking komt voor renovatie en hier
  heeft het door de stadsvernieuwing opgejaagde legertje van
  drugsdealers zich op dit moment gevestigd. De overlast is groot,
  het broeit in de buurt. De wijk is aan de voet van een afrit van de
  A16 gunstig gelegen voor drugstoeristen uit Frankrijk en Belgi die
  goedkope drugs komen kopen in grote hoeveelheden, van goede
  kwaliteit en zonder het risico te worden aangepakt zoals door de
  politie in eigen land. Drugsrunners lokken de klanten al aan de
  grens, langs de weg en in de wijk en daar zijn jonge kinderen
  onder. Helsdingen en De Kleuver (1995) maakten op grond van een
  analyse van honderden waargenomen personen het profiel van
  drugsrunners en komen tot de conclusie dat in het jaar 1992 en 1993
  niet minder dan 93% van Marokkaanse origine was. De buitenlanders
  kopen hier cocane die een Marokkaanse groep weer afneemt van mensen
  die afkomstig zijn uit de Dominicaanse Republiek en herone van een
  Turkse groep. Als mensen van een etnische groep die vertrouwd zijn
  met de klanten uit francofone landen, zijn Marokkanen de voor de
  hand liggende dealers.

  De politie krijgt zicht op deze groepen als gevolg van een
  melding bij het bureau voor de Melding van Ongebruikelijke
  Transacties (MOT). In dit geval wisselde een onopvallende
  Marokkaanse man wekelijks grote hoeveelheden van allerlei Europese
  bankbiljetten en Amerikaanse dollars bij een filiaal van de
  Rabo-bank op de automarkt te Utrecht. Het onderzoek werd Ramola
  genoemd omdat het ging over Money Laundering bij de
  Rabo-bank. De hoeveelheid buitenlandse valuta was zo
  omvangrijk dat de filiaalhouder het niet meer aankon en de man die
  ze aanbood, verzocht voortaan op het hoofdkantoor in Utrecht te
  komen. De bank speelde het spel van de politie mee onder voorwaarde
  van vrijwaring en liet hem met steeds grotere sommen geld
  binnenkomen via een aparte zijingang. Nadat de man werd gevolgd
  naar Rotterdam, stelde de politie vast dat hij adressen in Spangen
  aandeed die bekend waren als drugspanden. Toen pas werd de politie
  en justitie duidelijk hoeveel geld er in de
  verdovende-middelen-handel in zo’n volksbuurt omging. Na het
  weekend had de bank geen voldoende tegenwaarde aan
  duizend-gulden-biljetten voor drie miljoen per dag! Dat het geld
  terechtkwam in Marokko bleek duidelijk via afgeluisterde
  telefoongesprekken, maar hoe dat precies ging heeft
  men niet waar kunnen nemen. De Nederlandse biljetten waren
  waarschijnlijk als baar geld door koeriers overgebracht. Op
  zichzelf waren die telefoongesprekken weer niet zo lastig te
  ontcijferen, de gesprekspartners hadden het over cassettes,
  biggetjes en tapijten en dat deze dingen er niet letterlijk mee
  konden zijn bedoeld, bleek toen iemand bijvoorbeeld drieneenhalve
  cassette bestelde. Wanneer er politie in de straat was gesignaleerd
  zei iemand per telefoon: de insekten zijn in de straat. Na verloop
  van een jaar had de politie de groepen beter in beeld. Het ging om
  twee drugsorganisaties en een geldwisselorganisatie. In totaal
  leverde dat ongeveer 40 verdachten op. Er waren ook regelmatige
  handelskontacten met mensen in grote steden van Duitsland, Belgi en
  Frankrijk.

  Wie waren dat nu precies? De witwasser was een voormalige
  gastarbeider uit Casablanca die reeds lang was afgekeurd en een
  WAO-uitkering genoot. De ene drugs-organisatie bestond uit enkele
  jongemannen van de anderhalve immigrantengeneratie die afkomstig
  was uit het gastarbeiders-recruteringsgebied van de Rif. Ook in
  cultureel opzicht waren ze anderhalf: de opbrengsten van de
  drugshandel werden wel overwegend naar Marokko gezonden maar ze
  reden toch al in een mooie BMW, droegen snelle kleren en hielden er
  vriendinnen op na. De tweede drugsorganisatie was een uitermate
  gesloten en traditioneel Berbers gezin met een man aan het hoofd
  die op het moment van aanhouding 35 jaar oud was, maar er uitzag
  als een verweerde grijsaard van 60. Bij huiszoeking wist de politie
  niet wat zij zag. Volgens de meest conservatieve berekeningen moet
  deze familie die vanaf 1986 met drugshandel bezig was geweest, tot
  1994 tientallen miljoenen guldens naar Marokko hebben overgemaakt.
  Deze uitkeringstrekkers die een huurhuis bewoonden en tien kinderen
  rijk zijn, bleken hun (niet ontwikkelde) kinderen geen betere
  slaapplaats aan te bieden dan een kartonnen doos. Volgens oude
  Nederlandse maatstaven moet je dit wel een onmaatschappelijk gezin
  noemen en de politie zag zich gedwongen om de kinderbescherming in
  te schakelen. Er was echter sprake van volledige scheiding van twee
  systemen, sociologische schizofrenie. Als de familie met Air Maroc
  naar huis vloog was dit altijd eerste klas. Er werd een
  bouwtekening aangetroffen van hun riante huis in Marokko met een
  zwembad op het dak. De drie families (twee drugsverkopers en een
  witwasser) samen hebben dankzij de opbrengst van hun buurthandel in
  drugs aantoonbaar over een reeks van jaren in Nederland en Belgi
  vele miljoenen guldens naar Marokko overgemaakt. In deze
  Ramola-zaak komt het syndroom van criminele en deviante
  verschijnselen in volle omvang over het voetlicht. De bewoners van
  Spangen lopen te hoop tegen overlast in de buurt: er is lawaai,
  agressief optreden van klanten en dealers, huizen en straten
  krijgen een haveloos aanzien; Marokkaanse kinderen worden uitgebuit
  en verwaarloosd; er is sprake van ongeassimileerde buitenlanders
  die nochtans zo zijn aangepast dat ze het systeem in hun voordeel
  gebruiken; hun onwaarschijnlijk grote criminele winsten kunnen niet
  anders dan de concurrentie vervalsen binnen de economie van
  Marokko; hun geldzendingen veroorzaken zonder twijfel corruptie in
  de ambtenarij en dragen bij tot de verloedering van de politiek. Er
  is wel iets te zeggen voor de slogan van de Rotterdamse recherche
  dat de georganiseerde misdaad begint op de hoek van de straat.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken