• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – IV.7. Georganiseerde misdaad onder Marokkanen in Nederland

  IV.7. Georganiseerde misdaad onder Marokkanen in
  Nederland

  Wat zien we van alle beschreven criminele activiteiten in
  Marokko in Nederland? In de sfeer van de zwarte economie zou men
  zeker moeten denken aan de invoer in Marokko van aanzienlijke
  hoeveelheden spullen die van diefstal in Nederland afkomstig zijn
  en die meereizen met de jaarlijkse grote parade van Marokkaanse
  vakantiegangers. Op zichzelf is dit nog geen georganiseerde
  misdaad. Dat is al meer het geval waar – en daar zijn systematische
  politieberichten over – deze goederen afkomstig zijn uit heling.
  Ook door niet-Marokkanen gestolen goederen worden geruild tegen
  drugs en die goederen worden weer naar Marokko gebracht. Wat er
  zeker wel toe hoort, is gesignaleerd in Midden-Nederland. Een
  Marokkaanse groep die uit ongeveer twintig personen bestaat,
  vervoert nu al meer dan vier jaar lang drie tot acht gestolen
  auto’s per week naar Marokko. De auto’s worden ‘s avonds gestolen
  en op een groot parkeerterrein enkele dagen koud gezet. De
  kentekens worden met zwarte tape veranderd. De chauffeur die ‘s
  nachts tussen 23.00 en 01.00 uur vertrekt, ontvangt tweeduizend
  gulden voor zijn taak en nog eens duizend voor zijn kosten
  onderweg. Tot het donkere gedeelte van de Marokkaanse informele
  economie rekenden we ook georganiseerde prostitutie. Ook in
  Nederland is in verschillende plaatsen onder Marokkanen pooierij
  vastgesteld. Dit geschiedt ook in georganiseerd verband. In Agadir
  in het zuiden van Marokko bestaat een organisatie waarvoor een zeer
  welgestelde dame vrouwen ronselt om als prostitue naar Nederland te
  gaan. In Nederland gescheiden Marokkaanse vrouwen zijn door
  criminele organisaties benaderd om in deze sfeer werkzaam te zijn
  en trouwens ook om hun legale status te
  gebruiken om Marokkaanse mannen aan een verblijfstitel te helpen.
  Een stel broers heeft kans gezien om via een Nederlandse vriendin
  die plotseling onder verdachte omstandigheden stierf, een seksclub
  over te nemen. Andere vormen van mensenhandel zijn eveneens
  waargenomen. In het Westland en andere tuinbouwgebieden, zoals
  bijvoorbeeld rond Rotterdam, zijn veel illegale Marokkanen
  aangetroffen (vergelijk ook Buijs, 1988 en Meinsma, 1994) maar niet
  duidelijk is in hoeverre hun overkomst door criminele organisaties
  is georganiseerd. Voorts zijn Nederlanders zelfs betrokken geweest
  bij het smokkelen van illegalen naar Europa. Kinderen klampten zich
  onder Nederlandse vrachtauto’s vast om de overtocht te maken en er
  zijn ook verstekelingen die het in het laadruim tot Nederland
  hebben gehaald. Tot zover het kleine werk. Georganiseerde misdaad
  onder Marokkanen slaat natuurlijk in hoofdzaak op de handel in
  drugs. Cannabis wordt Nederland binnengebracht op veel
  verschillende manieren. Er zijn ten eerste de zogenaamde mieren die
  in hun personenauto iets meenemen. Soms zijn dit Nederlandse
  vakantiegangers of speciaal geronselde koerier(ster)s, soms
  Marokkanen die naar Nederland terugkomen van vakantie. Zij zijn
  kieskeurig en kleine partijen zijn doorgaans van de allerbeste
  kwaliteit. Grotere partijen gaan via campers die met de pont
  meereizen naar Spanje. Met oneindig veel nieuwe varianten wordt
  getracht de douane en de politie te omzeilen. Wat te denken van een
  behoorlijk groot transport dat is verstopt in een zogenaamd bij een
  verkeersongeluk gestrande caravan, die door de ANWB wordt
  gerepatrieerd? Grotere hoeveelheden gaan mee met de ongeveer 2000
  tochten die vrachtauto’s per jaar uit Marokko naar Nederland maken.
  De smokkelwaar kan verborgen zijn in de vracht – het is
  aangetroffen in partijen textiel, in speelgoed en tussen
  aardappelen, groenten en fruit. Het kan ook zijn verstopt in
  speciaal geprepareerde bergplaatsen in het karkas van de vrachtauto
  zelf. Koelauto’s zijn populair, omdat door de douane moeilijk is
  vast te stellen of het dakschot een decimeter hoger is dan normaal,
  of er ruimte zit tussen het kopschot of dat het hele huis
  hydraulisch kan worden opgekrikt om laadruimte voor hash te maken.
  De transportbedrijven die daarvoor worden gebruikt zijn van twee
  soorten: op zichzelf bona fide firma’s die er zich gewild (meestal)
  of ongewild (zelden) voor lenen, of bedrijven die speciaal voor dit
  doel zijn opgericht. De chauffeur rijdt zijn wagen naar een
  aangewezen plaats en komt hem, zonder de lading te inspecteren, na
  bijvoorbeeld twee dagen weer ophalen. Een veel voorkomende variant
  bestaat eruit een en dezelfde chauffeur van Marokko naar Spanje,
  Portugal en Frankrijk te laten rijden om dan onderweg de aanhanger
  met drugs los te koppelen en over te doen aan een chauffeur die met
  een trekker uit Nederland komt. De eerste chauffeur rijdt dan weer
  terug naar Marokko om een nieuwe lading op te halen. Over
  smokkelmethoden over de weg is meer te vinden in het
  branche-rapport over het wegvervoer in deze serie. Drugs kunnen
  voorts ook worden verstopt in autobussen die de oversteek maken.
  Het wordt verder per schip aangevoerd in kleinere hoeveelheden in
  plezierbootjes. Verder via visserschepen die de hash op volle zee
  overladen op zeeschepen. Of het reist verstopt mee in zeecontainers
  met reguliere lading. In de jaren zeventig en tachtig zijn al deze
  smokkelsystemen op Nederland bedacht door Nederlandse
  drugshandelaren en -transporteurs. Zij wonen thans (nog) in
  Nederland, maar een kolonie heeft zich gevestigd in Malaga (van
  waaruit men heel gemakkelijk op en neer kan naar Marokko) en
  enkelingen ook in Marokko zelf. Met het uitroepen van de oorlog
  tegen de drugs, de groeiende macht van autochtone Marokkaanse
  drugsbaronnen en de steviger greep van (delen van) de overheid op
  deze handel, is het voor Nederlandse drugsondernemers moeilijker
  geworden om zelfstandig zaken te doen. De douane controleert
  strenger. Op grond van een kort geleden gentroduceerde wet heeft de
  douane de bevoegdheid om zelfs bij het minste vermoeden van drugs
  de gehele (vracht)auto grondig te onderzoeken. In de wanden van
  koelwagens worden op een aantal plaatsen zonder pardon met een
  lange elektrische boor gaten geboord. Voorheen was het nog wel eens
  mogelijk om een kleine partij aan de grens te offeren: op het
  moment dat de complete douane zich daarop concentreerde, passeerden
  grote partijen in trucks de grens gezien. Nu weet de douane wel
  beter. De slachtoffers van deze thans primitief geworden
  smokkelmethode zijn individuele chauffeurs die wel eens wat willen
  proberen. Nederlandse vrachtwagenchauffeurs brengen hun wagens in
  grote compounds (tegen diefstal) en bij voorbeeld in Casablanca
  komen zij samen in vaste cafs. Zij worden daar, en ook zo maar op
  straat, door Marokkaanse handelaren benaderd met de vraag of ze
  iets mee willen nemen. Wie daar tegenwoordig op ingaat – het aanbod
  is een verdienste van f.50.000,- of meer – loopt een aardige kans
  dat hij op grond van een een-tweetje tussen de handelaar en een
  individuele douanebeambte wordt betrapt en in de gevangenis
  verdwijnt. Maar het is voorgekomen dat zijn lading dezelfde dag nog
  door een ander wordt uitgevoerd met hetzelfde noodlottige
  resultaat. In het tijdschrift voor wegtransporteurs en chauffeurs
  Truckstar staan het laatste jaar regelmatig reportages met
  de strekking dat je als chauffeur op geen enkel aantrekkelijk
  Marokkaans aanbod in moet gaan. Er zijn trouwens ook enkele
  voormalige Nederlandse chauffeurs die nu voor Marokkaanse
  organisaties werken en aan Nederlandse chauffeurs aanbiedingen
  doen. Wie geen risico wil lopen en de chauffeur geldt bij een
  vondst altijd als aansprakelijk, wordt overigens een elegante
  uitweg geboden. Bij de politie kan men tegen een gering bedrag zijn
  (vracht)auto geheel laten onderzoeken en verzegelen om deze tegen
  inspectie te vrijwaren.

  Wie thans grote partijen hash wil importeren, ziet zich
  genoodzaakt om bepaald andere maatregelen te nemen dan de Hollandse
  hashhandelaren van de jaren zeventig en tachtig. De balans van de
  macht tussen
  Marokkaanse producenten en Nederlandse transporteurs is gelijk
  getrokken. De export van drugs uit Marokko moet volkomen
  gecontroleerd gebeuren en de relevante autoriteiten moeten zijn
  omgekocht. Dit gaat niet meer zonder belangrijke Marokkaanse
  drugshandelaren en dat is de reden waarom ook in Nederland
  Marokkanen zelf de kans hebben gekregen een groot deel van de
  handel in handen te krijgen. Met reden wordt zelfs gezegd dat in
  1991 min of meer officieel een echt drugskartel is opgericht
  waarbij vooraanstaande Marokkanen uit heel Europa zijn betrokken.
  Bij de oprichting zou een overeenkomst zijn gesloten die inhoudt
  dat grote partijen verstopt in blikken olijfolie per schip naar
  Antwerpen zullen worden vervoerd en dat ze, na daar te zijn
  opgeslagen, in kleinere partijen zullen worden verdeeld om ze onder
  andere ook op de Nederlandse markt te verspreiden. Het is evenwel
  niet eenvoudig om zicht te krijgen op de omvang van de Marokkaanse
  drugshandel in Nederland. Voor de politie is het een gesloten
  wereld en van uitwisseling van informatie met collega’s in Marokko
  is nauwelijks sprake. Er zijn berichten dat medewerkers van
  consulaten zijn betrokken en op die overheid wil men niet
  vertrouwen. Moeilijk te volgen zijn de transacties op zichzelf
  overigens helemaal niet. Het vergt weinig verbeeldingskracht om te
  begrijpen wat drugshandelaren bedoelen als zij per telefoon spreken
  over film, onderwerp, linnen, witte en gele zijde, een kwaliteit
  van honderd procent, of wanneer (andere groep) zij het hebben over
  zeep, cassettes, kaas, thee en vliegtuigen. Ofschoon de
  aanwijzingen binnenstromen dat Marokkanen zich in Nederland in
  allerlei steden met de handel in hash bezighouden, in Amsterdam,
  Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Helmond, Groningen, Venlo, Eindhoven,
  Maastricht, Tilburg en Leeuwarden, en ook dat de organisaties in
  kwestie hele ketens van coffeeshops, shoarma-zaken en
  broodjes-winkels van drugs voorzien, gaan de Nederlandse politie en
  justitie er slechts op beperkte schaal achteraan.

  In 1990 en 1991 ontdekte de politie van Gooi- en Vechtstreek een
  grote Marokkaanse hashhandelsorganisatie (onder te verdelen in drie
  families) met een hoofdkwartier in Hilversum. De
  vreemdelingendienst leverde de sociologische achtergrondinformatie.
  Het ging om Marokkaanse arbeiders die in de jaren zeventig waren
  gekomen om bij bedrijven te werken in het Gooi. Het waren mensen
  zonder veel opleiding: de meesten waren analfabeet en nadat de
  meeste mannen in de jaren zeventig en tachtig uit het arbeidsproces
  waren getreden, was een overgrote meerderheid thans werkloos. De
  vreemdelingendienst kenschetste ze als een ongentegreerde, kansloze
  groep en onder de tweede generatie had een aantal jongens reeds een
  flinke criminele antecedentenlijst opgebouwd. Hilversum bleek te
  fungeren als distributiecentrum voor (door Nederlandse
  transporteurs) uit Marokko aangevoerde hash. Nederlandse en
  Marokkaanse klanten kwamen hier in het groot (tot duizend kilo toe)
  inkopen. De klant zette zijn auto neer op een aangewezen plek en
  overhandigde de groothandelaar in het koffiehuis zijn sleutels als
  de koop was gesloten. Een koerier reed de auto naar een geheime
  plaats waar de gekochte hash achterin werd geladen en daarna werd
  de auto op een andere plaats neergezet. De klant kreeg zijn
  autosleutels terug en kreeg te horen waar hij zijn auto op kon
  halen. De politie was verbaasd over de openheid waarmee deze handel
  werd bedreven. Zij ontdekte een soort raad van bestuur van de
  organisatie in engere zin. De oudste zonen beheerden tien
  koffiehuizen, een slagerij, een videotheek, een lunchroom en een
  shoarmazaak. Andere familieleden vormden het personeel in deze
  middenstand. Sommigen fungeerden als koeriers en daar waren ook
  kinderen bij die hoeveelheden hash achter op hun fiets vervoerden.
  Anderen stelden (tegen betaling van f.25,- per kilo) hun huis of
  schuurtje ter beschikking als stash-plaats. Nu is de Marokkaanse
  gemeenschap in het Gooi maar klein (in Hilversum woonden 1.250
  Marokkanen) en het aantal van hen dat bij de handel in hash was
  betrokken, was zo groot dat de politie besloot te gaan tellen. Zij
  kwam tot de slotsom dat in een meerderheid van de Marokkaanse
  families in het Gooi tenminste n gezinslid direct aan de hashhandel
  deelnam of daar indirect van profiteerde (bij dat laatste moet men
  bijvoorbeeld denken aan een zuster van een handelaar die een fraai
  huis liet bouwen in Marokko). De geschatte jaaropbrengst van deze
  familie was tenminste 150 miljoen gulden, maar waarschijnlijk
  benaderde het bedrag van 300 miljoen de werkelijkheid beter. Thans
  is deze organisatie opgerold en de koffieshops zijn bij wijze van
  bestuurlijke maatregel dichtgespijkerd. Het ging hier echt om een
  concentratiepunt en de Gooise ervaring is helemaal niet
  representatief voor Nederland. Wat de politie met haar onderzoek
  had blootgelegd, was een schaduw-economie die het antwoord vormde
  op de uitzichtloze sociaal-economische positie waarin de Marokkanen
  zich bevonden. In Nederland leefden de bazen zo sober als van
  afgekeurde of ontslagen gastarbeiders werd verwacht; in Marokko
  bezaten zij hotels en ander onroerend goed. Het geld werd via de
  verzamelrekening van een filiaal van een Marokkaanse bank naar
  Marokko gesluisd. Intussen is Nederland is bedekt met een fijnmazig
  Marokkaans netwerk van cannabisgroothandelaren en detaillisten.
  Marokkaanse instituties worden er diep door geraakt. Nog in 1983
  heeft een toentertijd invloedrijke niet-ambtelijke werkgroep ad hoc
  onder leiding van de islamoloog J.D.J. Waardenburg vurig gepleit
  voor het stimuleren van de sociale functie van religieuze
  voorzieningen in het islamitische milieu in Nederland. De
  Nederlandse welzijnsinstellingen boden misschien geen geigend kader
  voor groepen mensen in wier cultuur het onderscheid tussen kerk en
  staat niet of althans anders bestond dan in Holland en als de
  overheid deze groep met haar hulp wilde bereiken, bood de moskee
  een authentieke uitweg. Nu stelt de politie vast dat moskeen in
  enkele gevallen de plaats vormen waar drugshandelaren elkaar
  ongestoord ontmoeten en zaken
  doen. Ook het familieverband blijkt een functie van verspreiding te
  vervullen. Mensen die betrokken zijn bij de import, stimuleren
  familieleden om mee te doen aan de groothandel en die doen weer een
  beroep op hun familienetwerk om mensen te vinden die hun huis als
  stash-ruimte willen verhuren (voor 25 gulden de kilo) zodat
  weer een ander familielid die in de coffeeshop over de sleutel
  beschikt als koerier kan dienen om de verkoper via de achterdeur
  van nieuwe hash te voorzien. De familie die in de drugshandel gaat,
  legt hutje bij mutje om een partij te financieren en vervoegt zich
  met haar plannen bij een drugslord in Marokko. Daar worden de
  werkelijke beslissingen genomen. De Nederlandse handelaren hebben
  hun rol teruggedrongen zien worden tot die van transporteurs. Zij
  beschikken over de transportfirma’s, het wagenpark en de loodsen op
  tal van industrieterreinen waar de grote partijen hash worden
  opgeslagen voor verdere distributie in kleinere partijen.
  Nederlandse groepen zijn bruikbaar omdat zij de transportschakel in
  de handelsketen beheersen en minder kans lopen te worden
  aangehouden door politie of douane, maar geld komt er niet eens
  meer aan te pas. De afrekening geschiedt door de Nederlandse
  drugshandelaars met een afgesproken quantum van de vervoerde
  hoeveelheid huns weegs te laten gaan. Deze ontvangen dan
  bijvoorbeeld een derde of een vierde om (bijvoorbeeld in Engeland)
  voor eigen rekening te verkopen.

  Over de manier waarop de opbrengst wordt weggesluisd, kunnen we
  na het bovenstaande op zichzelf kort zijn. Een deel gaat via
  banken, een deel via het traditionele leencircuit, maar meestal, is
  onze indruk, worden de harde valuta zo maar in een zak of
  weggestopt in een reeks bergplaatsen aan de binnenkant van een
  grote jas, naar Marokko gebracht. Er wordt in Nederland nog
  nauwelijks genvesteerd, de ruimten waar men woont, werkt en dealt,
  zijn meestal gehuurd. De thans volwassen Marokkanen in Nederland
  zien hun aanwezigheid in Nederland nog steeds overwegend als een
  tijdelijke aangelegenheid. De familie brengt wel chique auto’s naar
  Marokko (oud gastarbeiders-ideaal) en koopt overigens grond,
  onroerend goed en een winkel. De Mas (1995) heeft in de Rif waar de
  Marokkanen in Nederland vandaan komen, een koortsachtige
  bouwactiviteit vastgesteld. Velen beleggen hun geld in een huis in
  de streek westelijk van de Rif en in de steden Tanger, Ttouan, Al
  Hocema, Nador en Oujda. Nergens worden zulke hoge economische
  groeicijfers gehaald als in dit gebied. Langs de kust tussen Ceuta
  en Ttouan verschijnen luxe villa’s, jachthavens en hotels.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken