• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – IV.9. Conclusie

  IV.9. Conclusie

  Ofschoon de Nederlandse politie en justitie noch enige andere
  overheidsinstelling erg veel belangstelling aan de dag hebben
  gelegd voor georganiseerde misdaad in Marokkaanse kring – als het
  om Marokkaanse criminaliteit gaat denkt men immers in de eerste
  plaats aan jeugddelinquentie! – bestaan er legio aanwijzingen dat
  de enorme en snel opgekomen cannabis-economie in Marokko ook onder
  Marokkanen in Nederland een stevig steunpunt heeft gevonden. De
  circuits waarin zich dit afspeelt zijn weinig doorzichtig en vanuit
  Marokko mogen weinig inlichtingen worden verwacht. Marokkanen, in
  alle sectoren van de overheid, zijn bij deze illegale activiteit
  betrokken en het land als geheel is er in toenemende mate
  economisch afhankelijk van geworden. Waren tot voor kort de
  geldzendingen van gastarbeiders uit het buitenland de voornaamste
  inkomstenbron voor ‘s lands betalingsbalans, deze functie wordt in
  toenemende mate overgenomen door de investeringen van
  drugshandelaren. Het gaat om beleggingen in de sfeer van huizen,
  grond en overheidsbedrijven die thans worden geprivatiseerd. De
  meeste Nederlandse Marokkanen komen uit het gebied waar de kif
  wordt geteeld en bewerkt. De combinatie van een traditie van
  ongebondenheid onder deze bewoners van de Rif en de slechte
  sociaal-economische vooruitzichten die zij hebben in de Nederlandse
  samenleving, maakt deze minderheidsgroep zeer bevattelijk voor
  inschakeling in de drugshandel. Ofschoon er duidelijk
  distributieknooppunten zijn aan te wijzen zoals in Hilversum,
  Brabant en Rotterdam, heeft het er alle schijn van dat Nederland
  via de Marokkaanse infrastructuur (winkels, moskeen) wordt bedekt
  door een fijnmazig netwerk van verkooppunten van hash. Dit netwerk
  is mogelijk nauw verbonden met een voor Nederlandse autoriteiten
  moeilijk te doorgronden politiek beheersingssysteem dat vanuit
  Marokko wordt geleid. Hoe omvangrijk het precies is en hoeveel hash
  er door wordt omgezet, valt echter niet te zeggen. Er wordt
  onvoldoende politie-onderzoek gedaan om deze vraag naar behoren te
  kunnen beantwoorden. In vergelijking met drugsorganisaties in
  andere etnische groepen, is de Marokkaanse onderwereld in Nederland
  weinig gewelddadig. Marokko is het land van waar de (grote)
  Nederlandse cannabishandelaren een groot deel
  van hun koopwaar betrekken. Dezen hebben ernstig aan macht moeten
  inboeten toen de Marokkaanse druglords aan betekenis wonnen.
  Nederlanders worden thans vooral gebruikt voor het leveren van
  transportfaciliteit.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken