• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – V. DE CHINESE GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT IN NEDERLAND

  V. DE CHINESE GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT IN
  NEDERLAND

  In het verleden werd Nederland bij tijd en wijle nadrukkelijk
  geconfronteerd met de gewelddadige gevolgen van de oorlogen die
  Chinese criminele groepen tegen elkaar voerden om de macht in
  bepaalde sectoren van hun illegale bedrijvigheid. In 1918 kwamen er
  drie Chinezen in deze stad om als gevolg van een conflict tussen
  een geheim Chinees genootschap en zijn slachtoffers. En in 1922
  vielen hier opnieuw verschillende doden en gewonden, ditmaal bij de
  strijd om de macht tussen de groepen Sam Tin en de Po-on. Beter in
  het geheugen liggen de moorden die in 1975-1976 in deze stad
  plaatsvonden. Eerst werd – op 3 maart 1975 – Chung Mon, de grote
  baas (tai lo) van de 14K-triade, doodgeschoten door moordenaars van
  de Wo Lee Kwan. Een jaar later – op 3 maart 1976 onderging zijn
  opvolger, Chan Yuen Muk, het zelfde lot: huurmoordenaars schoten
  hem dood op de Geldersekade. Ook in de jaren tachtig hing er
  oorlogsdreiging in de lucht. Ditmaal vooral tussen de Tai Huen Chai
  enerzijds en de 14K en Ah Kong anderzijds. Tot een regelrechte
  ontlading van de spanningen kwam het niet. Die bleven, zoals uit
  allerhande incidenten bleek, maar voortzinderen. Ondertussen
  manifesteerden zich echter nieuwe fenomenen: gewelddadige
  overvallen op Chinese restaurants, moorden op Chinezen in hun
  priv-woning, systematische afpersing van Chinese zakenlieden. Dit
  gebeurde niet alleen in Amsterdam, maar ook in de rest van
  Nederland. Deze hausse van geweld was in juni 1994 aanleiding tot
  de oprichting van het ZOA (Zuid-Oost-Azi)-project bij de CRI.
  Voorzover hierna de hedendaagse situatie in Nederland ter sprake
  wordt gebracht, berust haar beschrijving voor een groot deel op de
  gegevens die in het kader van dit project zijn verzameld. Daarnaast
  is onbeschroomd gebruik gemaakt van een aantal rapportages over het
  probleem afkomstig uit ettelijke regionale politiekorpsen. En dit
  alles is aangevuld met gesprekken met diverse politiespecialisten.
  Met het oog op een goed begrip van de situatie in ons land wordt
  hierna echter eerst de herkomst van de Chinese georganiseerde
  criminaliteit belicht, en vervolgens de wijze waarop zij in andere,
  ook omringende, landen wordt bedreven en verder hoe zij, door
  analisten, wordt genterpreteerd (Van Straten, 1976; Van der Roer,
  1989).


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken