• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – Bibliografie Hoofdstuk IV

  Bibliografie Hoofdstuk IV:

  Marokkaanse criminele groepen in Nederland

  Bel Ghazi, H., Over twee culturen; Uitbuiting en
  opportunisme
  , Futile, Rotterdam, 1982.

  Bourequat, A., Achttien jaar eenzaamheid; De gevangenschap van
  de broers Bourequat in Tamamart
  , De Kern, Baarn, 1993.
  Bovenkerk, F., Hedendaags kwaad; Criminologische opstellen,
  Meulenhoff, Amsterdam, 1992. Bovenkerk, F., Gras, M. en Ramsoedh,
  D., Discrimination against Migrant Workers and Ethnic Minorities
  in Access to Employment in The Netherlands
  , International
  Labour Office, Genve, 1995. Brachet, P., Corruption et
  sous-dveloppement au Maroc
  , L’Harmattan, Paris, 1992. Buijs,
  F., Oordeel en vooroordeel onder glas, Centrum Onderzoek
  Maatschappelijke Tegenstellingen, Leiden, 1988.

  Buijs, F., Leven in een nieuw land; Marokkaanse jongemannen
  in Nederland
  , Jan van Arkel, Utrecht, 1993. Crul, M., Springen
  over je eigen schaduw; De onderwijsprestaties van Marokkanen en
  Turken van de tweede generatie, in Migrantenstudies,
  jaargang 10, 1994, p. 168-185.

  Diouri, M., A qui appartient le Maroc?, L’Harmattan,
  Paris, 1992.
  Driessen, H., Macht, ritueel en symboliek: de drieeenheid van
  politiek, in H. Righaart (red.), De zachte kant van de politiek;
  Opstellen over politieke cultuur
  , SDU-Uitgeverij, Den Haag,
  1990. Heinemeijer, W. F., Marokko; In de hete schaduw van de
  Islam
  , J.A. Boom & Zoon, Meppel, 1960. Heinemeijer, W. F.
  et al., Weggaan om te blijven; Gevolgen van gastarbeid op het
  Marokkaanse platteland
  , Sociaal-Geografisch Instituut,
  Amsterdam, 1976.

  Junger, M. en Zeilstra, M., Deviant gedrag en
  slachtofferschap onder jongens uit etnische minderheden
  ,
  Gouda
  Quint, Arnhem, 1989.
  Kloprogge, J. et al., Verschillen in onderwijspositie,
  gedeeltelijk verklaard, in J. Veenman en Th. Roelandt (red.),
  Onzeker bestaan; De maatschappelijke positie van Turken,
  Marokkanen, Surinamers en Antillianen in Nederland
  , Boom,
  Amsterdam, 1994, p. 79-107.

  Lucassen, L. en Kbben, A. J. F., Het partile gelijk;
  Controverses over het onderwijs in eigen taal en cultuur en de rol
  daarbij van beleid en wetenschap (1951-1991)
  , Swets &
  Zeitlinger, Amsterdam en Lisse, 1992. Mas, P. De, Marokkaanse
  migratie naar Nederland: perspectief vanuit de herkomstlanden, in
  Internationale Spectator, jaargang 45, 1991, p. 110-118.

  Mas, P. De, Le Kif houa l Kif, Een schets van een
  onconventionele bedrijfstak in Marokko, in CRI, Afdeling Recherche
  Informatie Zuid-West, Themadag Marokko, 1995, p. 20-30.
  Meinsma, H. C., Illegalen in de tuinbouw, Stichting
  Maatschappij en Onderneming, Amsterdam, 1994. Mertens, E. P. en
  Veenman, J., Inkomens van allochtonen en autochtonen vergeleken, in
  J. Veenman en Th. Roelandt (red.), Onzeker bestaan; De
  maatschappelijke positie van Turken, Marokkanen, Surinamers en
  Antillianen in Nederland
  , Boom, Amsterdam, 1994, p.
  134-147.

  Obdeijn, H., Op weg naar werk ver van huis, in
  Migrantenstudies, jaargang 9, 1993, p. 34-47. Observatoire
  Gopolitique des Drogues, Etat des Drogues, drogues des Etat,
  Hachette, Paris, 1994. Perrault, G., Een bevriend staatshoofd;
  Hassan II van Marokko; Absoluut monarch
  , Ambo, Baarn, 1992.
  Praag, C. S. van, Woonsituatie en vestigingspatroon, in H.B.
  Entzinger en P.J.J. Stijnen (red.), Etnische minderheden in
  Nederland
  , Boom, Meppel, 1990, p. 93-121.

  Rabbae, M., Naast de Amicales nu de UMMON: de
  mantelorganisaties van de Marokkaanse autoriteiten in
  Nederland
  , NCB, Utrecht, 1993.
  Rapport Religieuze voorzieningen voor etnische minderheden in
  Nederland
  , Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
  Rijswijk, 1983.
  Richard, A. en Waterbury, J., A Political Economy of the Middele
  East: State, Class and Economic Development
  , Westview Press,
  San Francisco, 1990.
  Scholtes, M., Parfum van vrijheid; Zeven jaar overleven in een
  Franse gevangenis
  , Balans, Amsterdam, 1995. Shadid, W.A.,
  Moroccan Workers in the Netherlands, Leiden, 1979,
  (dissertatie). Tillaart, H. van den, Zelfstandig ondernemerschap
  van etnische groepen, in R. Gowricharn (red.), Binnen de
  grenzen; Immigratrie, etniciteit en integratie in Nederland
  , De
  Tijdstroom, Utrecht, 1993, p. 160-172. Veenman, J. en Martens,
  E.P., Activiteit en inactiviteit; Een typering van werkloosheid, in
  J. Veenman en Th. Roelandt (red.), Onzeker bestaan; De
  maatschappelijke positie van Turken, Marokkanen, Surinamers en
  Antillianen in Nederland
  , Boom, Amsterdam, 1994, p.
  108-133.

  Werdmlder, H., Een generatie op drift; De geschiedenis van
  een Marokkaanse randgroep
  , Gouda Quint, Arnhem, 1990.
  Werdmlder H. en Meel, P., Een vergelijkend onderzoek onder
  Marokkaanse, Turkse, Surinaamse en Antilliaanse jongens, in
  Tijdschrift voor Criminologie, jaargang 35, 1993, p.
  252-276.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken