• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – II.4. De cocane-economie

  II.4. De cocane-economie

  De staatsgreep in Suriname viel historisch samen met het
  tijdstip waarop de Colombiaanse drugskartels en ook cocanebedrijven
  in andere Zuidamerikaanse landen hun markt in Noord-Amerika hadden
  volgepompt en uitbreidden naar Europa. De vliegtuigjes met het
  witte poeder haalden de Verenigde Staten niet in n keer en moesten
  onderweg, althans langs de Oostkust van Amerika, worden bijgetankt.
  Europa werd bevoorraad via de bestaande infrastructuur van
  vrachtverkeer overzee en in vracht- en passagiersvliegtuigen. Was
  Suriname in de jaren zeventig nog een achterhoek, dat werd nu
  plotseling anders. Verkeerstechnisch zowel als geopolitiek is
  Suriname een uitgelezen plek op de wereld om dienst te doen als
  tussenstation. De orintatie van Suriname op Nederland, maar ook die
  van Frans Guyana (waar zich, zoals we zagen, een aanzienlijke
  bosnegerkolonie had gevestigd) op Frankrijk manifesteert zich
  materieel in druk verkeer van personen en goederen. Dit biedt
  uitbundige mogelijkheden tot smokkel.

  Onder de bezielende leiding van de Minister van Opbouw F.E.
  Essed is in de jaren zeventig het Surinaamse binnenland ontsloten
  ten einde de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen ter hand te
  kunnen nemen. Bij de Operatie Sprinkhaan werden in het oerwoud in
  Zuid en Zuid-West Suriname zeven air strips aangelegd. De
  plegers van de coup hebben nu bij deze vliegveldjes militaire
  politie geposteerd. De grenscontrole op de nationale luchthaven
  Zanderij en in de zeehavens kwam eveneens in handen van de
  militairen. Dezelfde militaire politie ontving bij decreet in
  februari 1985 ook opsporingsbevoegdheid (die inmiddels overigens
  weer is afgeschaft), wat haar toen tot op grote hoogte tegen de
  reguliere politie immuniseerde. In feite hadden de militairen de
  belangrijke verkeersknooppunten in handen. Hoe de connectie precies
  wordt gelegd is nog niet gedocumenteerd maar reeds in 1983 zijn in
  Paramaribo Colombianen, Peruanen en Bolivianen waargenomen die
  opvallen door de kwistige fooien die worden uitgedeeld aan
  taxi-chauffeurs en hotelpersoneel. Enkele Surinamers van nederige
  afkomst en opleiding blijken binnen korte tijd een groot vermogen
  te hebben
  opgebouwd en sommige (ex-)militairen, Bouterse in de eerste plaats,
  zijn puissant rijk geworden en maken daar allerminst een geheim
  van.
  Weinig Surinamers twijfelen eraan of deze particuliere rijkdom is
  direct of indirect afkomstig van de handel in cocane en in de jaren
  tachtig blijken in Nederland opgespoorde partijen van het
  narcoticum in toenemende mate via Suriname te zijn gearriveerd. In
  1989 landde een verdwaald vliegtuigje met drie Colombianen aan
  boord en 1.000 kilo cocane in Moengo dat in handen was van het
  junglecommando. Brunswijk ging de vangst persoonlijk bij de
  militairen in Paramaribo afleveren, waarbij overigens zijn twee
  lijfwachten werden vermoord. Een verwarrende geschiedenis. De
  journalist Frits Hirschland schreef in 1990 een boekje over deze
  gebeurtenis maar veel duidelijker wordt het niet. Maar dit is
  circumstantial evidence. In strafrechtelijke zin is tot nu
  toe geen houdbaar bewijs geleverd van directe betrokkenheid van
  Bouterse himself. Voor de Nederlandse politie is het ook uiterst
  moeilijk aan informatie te komen omdat officieel de
  politiesamenwerking is opgezegd. Wel is inmiddels een gerechtelijk
  vooronderzoek tegen hem geopend.

  Wat weten we verder zeker?
  undercover-operatie in Miami toen hij vrije passage door het
  luchtruim van Suriname aanbood voor n – Op 24 maart 1986 werd de
  tweede man in het leger, Etienne Boereveen, gearresteerd bij een
  miljoen dollar per vlucht. In 1991 werd Boereveen wegens goed
  gedrag uit de Amerikaanse gevangenis ontslagen en triomfantelijk
  Suriname weer binnengehaald.

  periode vonden verschillende moordpartijen plaats die alles weg
  hadden van gangland killings; enkele – In 1994 werd de zoon van
  Bouterse aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij
  drugshandel. In deze Brazilianen waren daarvan het slachtoffer en
  in 1990 een Surinaamse politieman, Herman Gooding. notoire
  witwas-bank BCCI in Miami.

  – De directeur van de Centrale Bank, Henk Goedschalk, heeft een
  rekening geopend bij een filiaal van de militairen en Bouterse
  persoonlijk was ontvangen en later ook door Brunswijk. – De
  Nederlandse politie maakte bekend dat een zeer belangrijke
  Nederlandse drugshandelaar in 1991 door de Een omstreden vraag is
  of zich op Surinaams grondgebied ook cocane-laboratoria bevinden.
  Er wordt in politiekringen aangenomen dat Bouterse ether uit
  Nederland heeft ingevoerd en dat kan moeilijk anders zijn dan ter
  bewerking van coca-bladeren. Maar dat wil nog niet zeggen dat de
  verwerking tot cocane op Surinaams grondgebied gebeurt. Op zichzelf
  ligt dat wel in de lijn der verwachtingen. In het hoofdstuk over de
  Colombiaanse kartels zullen we zien hoe de druk van politie en
  justitie de drug lords noopt hun risico te spreiden door uit te
  wijken naar het omringende buitenland. De
  NRC/Handelsblad-verslaggevers Haenen en Buddingh’ schreven in 1994
  een spectaculair verslag over de drugslijn via Suriname aan de hand
  van de getuigenis van een Surinaamse voormalige botersmokkelaar in
  het Brabantse, Dick Stotijn, die destijds als informant en
  undercover agent is opgetreden voor de Amerikaanse Drugs
  Enforcement Administration en de Nederlandse politie. Zij laten
  goed zien dat de Nederlandse autoriteiten met alle informatie
  weinig hebben gedaan. Sluitend bewijs over die laboratoria komt in
  hun boek niet voor.

  Intussen hebben Bouterse en andere militairen hun economische
  machtspositie geconsolideerd door zich in vele takken van
  bedrijvigheid in te kopen. Zij zijn zakenlieden geworden. Bouterse
  heeft belangen in de houthandel, veeteelt, mijnbouw, rijst, fruit
  en groente en hij wordt genoemd als valutahandelaar (vergelijk
  NRC/Handelsblad, 10.6.1995). Naar het voorbeeld van de bazen der
  Colombiaanse kartels deelt zijn organisatie thans voedsel uit onder
  de armen om zich van hun politieke steun te verzekeren bij de
  aanstaande verkiezingen.

  De cocane-connectie werkt nu reeds jaren op volle toeren. Drugs
  transporteren per schip via het Carabische gebied naar de Verenigde
  Staten is riskant geworden omdat de Amerikaanse kustwacht fervent
  patrouilleert. Maar de lijn via Suriname naar Europa floreert.
  Tussen Colombia en Suriname bevindt zich Brazili en dat land speelt
  in de route eveneens een essentile rol. De cocane is afkomstig uit
  provincies in de periferie van Colombia (waarover in het hoofdstuk
  over de Colombiaanse kartels meer) en wordt met een verspreide
  vloot van scheepjes door het drukke waterverkeer de Amazone-rivier
  afgevaren. Daar wordt de cocane overgenomen door zeeschepen die een
  eind het land in kunnen varen of op volle zee overgenomen door
  snelle motorboten, die een oude smokkelroute (whisky) volgen naar
  Belm en door naar Frans Guyana. Het gaat ook via vrachtauto’s (in
  1994 werd zo een spectaculaire vangst gedaan van niet minder dan
  7.300 kilo cocane die onder tabak was verstopt) naar de kust. Via
  zeeschepen worden thans ook ingewikkelde omwegen genomen om de
  douane te ontwijken. Smokkelaars varen via West-Afrika (Nigeria,
  Ghana, Mauretani) of de kust van Marokko.

  De handel in cocane in Suriname is thans in handen van een
  kleine groep personen die afkomstig zijn uit alle etnische groepen.
  In die wereld tekent zich een stereotype etnische taakverdeling af.
  Enkele rijke Hindoestaanse zakenlieden (rijsthandelaren, eigenaren
  van pelmolens) fourneren het kapitaal en zorgen onder andere via
  een eigen etnisch banksysteem – het zogenaamde ponton-bankieren,
  zie verderop – voor het
  witwassen en wegsluizen van de opbrengsten. Creoolse militairen
  beheersen de toegang tot de infrastructuur via welke de sluikhandel
  verloopt. De eenvoudigste variant van smokkel was vroeger het
  meenemen via diplomaten en vliegtuigpersoneel. Thans zijn
  veelvuldig vakantiegangers en mensen die hun familie bezoeken als
  koeriers bij de handel betrokken. Opmerkelijk zijn de
  disproportioneel vele aanhoudingen van bosnegers. In de Surinaamse
  statushirarchie bezetten zij een lage positie en ook in de
  drugshandel verrichten zij kennelijk het meest riskante werk dat
  naar verhouding het minste opbrengt. Dat veel bosnegers worden
  aangehouden heeft ook te maken met hun aanwezigheid in Frans
  Guyana. Het vliegverkeer gaat niet alleen naar Schiphol (direct of
  indirect via een ander vliegveld, bijvoorbeeld in Denemarken; een
  vliegtuig uit Denemarken wordt in Amsterdam minder gecontroleerd
  dan een vlucht uit Suriname) maar ook van Cayenne naar Parijs.
  Grote partijen gaan met de boot en zijn verstopt in de tropische
  groenten (vergelijk vangsten in cassave, cocosnoten, pompoenen,
  aubergines), gedroogde vis en allerlei andere waren die naar
  Nederland worden verscheept en die een rol spelen bij het levend
  houden van de Surinaamse cultuur. De handelswaar is voor een deel
  bestemd voor Nederland en voor een ander deel vormt Nederland weer
  het transitoland voor Engeland, Duitsland en Itali.

  Veel minder dan Suriname worden ook de Nederlandse Antillen en
  Aruba ingeschakeld in de drugshandel. De eilanden zijn gemakkelijk
  te bereiken vanuit Venezuela en worden dagelijks vanuit het
  vasteland van Zuid-Amerika met scheepjes voorzien van groente en
  fruit. De barka’s die landen op de Westpunt van Curaao hebben vaak
  drugs aan boord. Er gaan dagelijks vliegtuigen naar Nederland en
  ook dat biedt mogelijkheden voor smokkel. Zeeschepen en ook
  priv-zeiljachten doen de eilanden aan. Het grote nadeel van de
  Antillen is dat zij in de logistieke invloedssfeer liggen van de
  Amerikaanse kustwacht en andere instanties en dat levert
  tegenwoordig meer risico’s op dan de weg via Suriname of door
  Suriname via een Afrikaans land. Aruba is voorts van essentile
  betekenis als steunpunt voor de Colombiaanse drugs-smokkelaars,
  maar dat komt in het hoofdstuk over de Colombiaanse kartels aan de
  orde.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken