• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – II.3. De militaire coup

  II.3. De militaire coup

  Op 25 februari 1980 werd het politiebureau aan de Waterkant te
  Paramaribo in brand geschoten door een groep van zestien ontevreden
  militairen in de rang van sergeant. Uit dit gezelschap kwam Desi
  Bouterse naar voren als leider die het gezag in het land overnam.
  In maart werd een nieuwe eerste minister aangesteld: Henk Chin A
  Sen en daarmee had de regering haar burgerlijke gezicht
  teruggewonnen, maar er kon geen twijfel bestaan in wiens handen de
  werkelijke macht lag. Met n flinke klap was een einde gekomen aan
  de etnisch gepacificeerde verhoudingen in de politiek, die door
  buitenlandse waarnemers wel waren gezien als lichtend voorbeeld van
  politieke stabiliteit in een maatschappelijk gespleten samenleving
  (Dew, 1994). In december 1982 volgde de koelbloedige moord op 15
  politieke tegenstanders.

  Dit is niet de plaats om de politieke verwikkelingen van
  Suriname na de staatsgreep in extenso te behandelen. Voor ons
  onderwerp is slechts de volgende reeks feiten onmiddellijk
  relevant. De eerste is dat de militairen van nu af aan in een
  ongemakkelijk evenwicht verkeren met de burgerlijke politiek. Ze
  moeten terug naar de kazerne, maar als het erop aan komt blijkt
  Bouterse in staat om opnieuw een staatsgreep te plegen per
  telefoon: de kerstcoup in 1990. De burgerregering verdwijnt ijlings
  en de geplande verkiezingen in dat jaar worden twee jaar
  uitgesteld.

  In 1986 formeert Ronnie Brunswijk, voormalige lijfwacht van
  Bouterse, een junglecommando bestaande uit soldaten van zijn eigen
  etnische groep: bosnegers, om het land te bevrijden. Maar de
  militairen slaan hard terug en als gevolg daarvan vluchten
  vijfduizend bosnegers naar het buurland Frans Guyana, waar zij als
  vluchtelingen worden gedoogd. De vijandelijkheden verhinderen beide
  commandanten overigens niet om zich in 1989 te verzoenen. Brunswijk
  met zijn groep krijgt eigen jurisdictie in het oostelijke deel van
  Suriname. Hij beheert er een houtconcessie. De vluchtelingen zijn
  inmiddels voor het grootste gedeelte terug in Suriname. Thans heeft
  Suriname een burgerregering onder president Venetiaan, maar die
  lijkt niet veel gezag te hebben. Bouterse is daarentegen, naar het
  schijnt, in brede lagen van de bevolking nog steeds populair. Thans
  bereidt hij zich met zijn partij NDP voor op verkiezingen in
  1996.

  Bouterse heeft niet alleen grote aanhang in Suriname, hij kan
  ook in Nederland rekenen op de steun van die Surinamers die zijn
  anti-koloniale en anti-Nederlandse opstelling appreciren. Hij laat
  in zijn toespraken duidelijk merken dat Surinamers in Nederland
  economische verplichtingen hebben ten opzichte van de
  achterblijvers. Werkzaamheid in het grijze of zwarte circuit in
  Nederland wordt wel eens voorgesteld als niet minder dan een daad
  van vaderlandsliefde als dat leidt tot geldzendingen naar huis. Dit
  is voor een goed begrip waarom een aantal Surinamers in Nederland
  bij de drugseconomie is betrokken onontbeerlijk. Niet enkel maakt
  de materile conditie van de grote groep werklozen deze tot
  potentile deelnemers aan de drugshandel, door zijn anti-Nederlandse
  morele appel zet Bouterse een mechanisme in werking dat
  criminologen neutraliseringstechniek noemen. De morele
  verantwoordelijkheid voor criminaliteit en drugshandel wordt ermee
  weggerationaliseerd.
  Met de Surinaamse economie is het in hoog tempo bergafwaarts
  gegaan. Het land ging de onafhankelijkheid in met een sterke munt,
  een goudvoorraad in de kelders van de Centrale Bank en zonder
  buitenlandse schuld. Bovendien kreeg het van Nederland een
  bruidsschat mee aan ontwikkelingsgeld die per inwoner hoger was dan
  ooit een land aan hulp heeft ontvangen. Het ging echter slecht. Een
  van de belangrijkste welvaartsbronnen van het land, bauxiet,
  verloor sterk aan de concurrentie met makkelijker en goedkoper te
  delven bauxiet in Australi, Nigeria en Brazili. Was Suriname goed
  voor tien procent van de wereldbehoefte aan deze grondstof voor
  aluminium, thans is dat nog maar drie procent. Grote stakingen in
  1984 hebben deze bedrijfstak ook geen goed gedaan. Onmiddellijk
  nadat Suriname onafhankelijk werd, bleek al duidelijk dat de
  politieke en sociale structuur van het land niet was berekend op
  een input van miljarden aan ontwikkelingsgeld. Het maakte een klein
  aantal mensen heel rijk, maar een groot deel van de hulp is niet
  besteed waarvoor het was bedoeld. Na de staatsgreep en de moorden
  heeft Nederland ook deze hulp stop gezet. De rijstcultuur, ooit de
  nationale trots wegens de hypermoderne landbouwmethoden, is
  inmiddels wegens het ontbreken van werktuigen en know-how (en zeker
  ook onder het wanbeleid van een der sergeants die directeur was
  gemaakt) ingestort. Er zijn zelfs momenten geweest waarop het land
  zich gedwongen zag rijst in te voeren in plaats van te exporteren,
  maar dat had ook te maken met gunstige exportvoorwaarden van de
  Europese Gemeenschap. Van de traditionele welvaartsbronnen blijft
  de houtkap over en die is zo lucratief dat buitenlandse bedrijven
  zich verdringen deze te exploiteren (met voorspelbare ecologisch
  desastreuze gevolgen). Nieuwe mogelijkheden zijn te vinden in het
  staatsaardoliebedrijf in Saramakka. Verder in het zoeken van goud
  in de Sarah-kreek die behalve aan Braziliaanse goudzoekers thans
  vooral aan bosnegers ten goede komt. Voorts is er wat visteelt en
  zogenaamd eco-toerisme.

  De reserves van de centrale bank zijn thans uitgeput. Er heeft
  zich een omvangrijke zwarte markt ontwikkeld. Een belangrijk
  element in de huidige economie is de postpakettenstroom van familie
  uit Nederland. Volgens schattingen van postpakkettenbedrijven gaat
  per jaar voor niet minder dan twintig miljoen aan waarde overzee.
  De solidariteit die zo binnen de familie blijft bestaan is ten dele
  uitvloeisel van harde economische noodzaak. Hosselen (Van Gelder,
  1990), dat wil zeggen op allerlei manieren je kostje bij elkaar
  scharrelen in ofwel het legale ofwel het informele of illegale
  circuit (zo nodig ten koste van anderen) is voor veel Surinamers
  een stijl van leven geworden die erop is gericht te overleven. De
  behoefte aan scholing als middel om in de wereld vooruit te komen,
  waaraan voorheen in Suriname altijd buitengewoon veel waarde werd
  gehecht, heeft belangrijk aan waarde ingeboet. De middenklasse
  waartoe opleiding toegang zou geven, is door de economische
  achteruitgang weggevaagd. De leiders van het land en vooral de
  militairen tonen zelf de levensinstelling van wakaman en de
  nieuwe kleine klasse van superrijken zijn op en top hosselaars. De
  publieke zaak is zeer sterk in verval geraakt: openbare gebouwen en
  straten worden niet onderhouden, de ziekenhuizen beschikken niet
  meer over apparatuur. Suriname is politiek en economisch verloederd
  en heeft een klassenstructuur gekregen die bestaat uit een brede
  groep van armen en een kleine toplaag van politici, ambtenaren en
  drugshandelaren.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken