• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – II.2. De emigratie naar Nederland

  II.2. De emigratie naar Nederland

  Suriname mag in politiek opzicht dan onafhankelijk zijn, in
  economisch en cultureel opzicht is het volstrekt georinteerd, om
  niet te zeggen: gefixeerd, op het voormalige moederland. Dat geldt
  zowel in positieve zin: men reist erheen, gebruikt de Nederlandse
  taal en drijft er handel mee, maar ook negatief: de Surinaamse
  identiteit wordt verstevigd door zich af te zetten tegen het
  Nederlandse neo-imperialisme. Legerleider Bouterse bewaakte zijn
  zogenaamde revolutie door steeds weer te verklaren: Ik ben klaar
  met Nederland! Een traditie van ruim honderd jaar emigratie naar
  Nederland om er te studeren vormt daar onderdeel van. Als de
  massa-emigratie in de jaren zeventig op gang komt, is Nederland
  vrijwel de enige bestemming. Er is een kolonie van enkele duizenden
  Surinamers te vinden in New York, honderdduizenden trokken naar
  Holland. Toen de Amsterdamse sociaal-geograaf H. van Amersfoort in
  1968 de eerste overzichtsstudie van Surinamers in Nederland
  schreef, telde hij een aantal van tussen de 16.000 en 18.000
  migranten. Voor een groot deel waren dat studerenden en mensen uit
  de Surinaamse middenklasse die hier werkten als verpleegsters,
  onderwijzers en ambtenaren. Voor een klein deel waren dat
  arbeiders: afgemonsterde zeevarenden, geworven metaalarbeiders voor
  de Amsterdamse scheepvaartindustrie en ambachtslieden die op de
  bonnefooi kwamen. Zij wisten hun weg in de Nederlandse samenleving
  goed te vinden en Surinamers golden voor de Hollandse bevolking als
  een exotische groep. Een detail is voor het onderwerp van deze
  studie belangrijk, zo zal verderop blijken: van oudsher zijn de
  luchthaven Schiphol en de Nederlandse luchtvaartmaatschappijen voor
  Surinamers zeer geliefde werkgevers. In een rapport van het
  Landelijk Buro Racisme Bestrijding uit 1990, dat handelt over
  mogelijke discriminatie van Surinaamse werknemers bij promotie en
  ontslag wordt het belang van de nationale luchtvaartmaatschappij
  voor de werkgelegenheid van Surinaamse immigranten in Nederland
  onderstreept. Er was in de jaren zestig geen speciaal
  werkloosheidsvraagstuk, er werden geen bijzondere sociale problemen
  gesignaleerd behalve het (psychologische) aanpassingsprobleem en
  over Surinaamse criminaliteit werd nauwelijks gesproken. Van
  Amersfoort meende dat de emigratie kon worden opgevat als een vorm
  van de verstedelijking die zich in veel landen van de Derde Wereld
  in die jaren begon af te tekenen en dat was goed gezien. Paramaribo
  puilde niet uit zoals steden in Latijns Amerika, de massa-emigratie
  die in de jaren zeventig op gang kwam, richtte zich op de Randstad
  Holland. Alle sociale categorien die de Surinaamse samenleving rijk
  is, namen eraan deel. Vooral in de twee jaar voorafgaande aan de
  abrupte onafhankelijkheid zwelde de stroom aan met mensen die het
  zekere maatschappelijke bestaan van Nederland verkozen boven de
  onzekere politieke toekomst van Suriname en zolang zij
  staatsrechtelijk Nederlanders waren, kon dat ook nog. Onder de
  emigranten bevonden zich nu ook Hindoestaanse en Javaanse
  landbouwers, het stadsproletariaat en ook de hele en halve
  werklozen van alle etnische groepen. Bovenkerk (1983) liet zien dat
  alle groepen meededen aan de volksverhuizing, ook Chinezen,
  Bosnegers, Libanezen en de afstammelingen van Nederlandse
  kolonisten uit de vorige eeuw, de zogenaamde boeroes. Emigratie als
  massaverschijnsel vormde een afspiegeling van de gehele Surinaamse
  bevolking.

  Voor de nieuwe republiek betekende de emigratie een enorme
  aderlating en zij werkte destabiliserend. Als we de meest brede
  definitie hanteren en ook nog tot de Surinamers in Nederland allen
  rekenen die uit ten minste n in Suriname geboren ouder zijn
  voortgekomen, bedraagt hun aantal thans ruim 250.000. Dat zijn
  haast evenveel mensen als in Suriname zelf wonen. Men heeft wel
  berekend dat geen enkel Derde Wereld Land procentueel zoveel
  onderdanen bezat die een vorm van hoger onderwijs hadden doorlopen
  als Suriname. De overgrote meerderheid, het potentile kader, woont
  in Nederland en wordt er door Surinaamse leiders aan herinnerd dat
  zij eigenlijk daar zouden moeten zijn om hun land op te bouwen,
  maar zij zien in de defecte sociale en politieke structuur geen
  kans om hun talenten te ontplooien.

  Het tijdstip van hun komst in Nederland had niet slechter
  gekozen kunnen zijn. De grootste golf arriveerde in de periode van
  de oliecrisis (1972) en sterk toenemende werkloosheid. Op het
  moment dat de overheid de gastarbeid (voor Turken, Marokkanen
  etcetera) stopte door geen arbeidsvergunningen meer te verlenen,
  kwamen de Surinamers juist binnen. Hun urbanisatie kreeg daardoor
  onvoorzien toch ook nog iets van de verstedelijking mee in de Derde
  Wereld. Ook daar zoeken migranten hun heil in een stedelijke
  economie die de bevolkingstoename niet bijhoudt en waar een
  aanmerkelijke proportie van de migranten veroordeeld blijft tot het
  ontvangen van steun en werken in de informele economie. Zeker de
  meerderheid van de Surinamers wist zijn weg na kortere of langere
  tijd wel te vinden, maar een deel is buiten de arbeidsmarkt
  gebleven. In 1990 hoort dertig procent van de Surinaamse
  beroepsbevolking tot de niet-werkenden, terwijl dit voor autochtone
  Nederlanders niet meer dan acht procent bedraagt (Langbroek en
  Muus, 1991). Ten dele wordt dit effect ook verklaard door de wat
  hogere werkloosheid in steden. Tweederde van alle Surinaamse
  immigranten woont in steden van 100.000 inwoners of meer, tegen een
  kwart van de totale bevolking. Het is de meest urbane
  bevolkingscategorie van alle etnische groepen in Nederland. De
  Creolen leven vooral geconcentreerd in Amsterdam en Rotterdam,
  Hindoestanen vooral in Den Haag. Het aantal Surinamers in Utrecht
  is opvallend laag.

  Een andere oorzaak voor de achtergestelde positie van velen is
  discriminatie bij het aannemen van personeel, bij bevordering en
  ontslag. Bovenkerk en Breuning-van Leeuwen toonden in 1978 met
  behulp van een
  levensecht experiment al aan dat Creoolse Surinamers die precies
  even goed gekwalificeerd waren als Hollanders, in ongeveer een
  vierde van het aantal werkelijk bestaande vacatures waarnaar zij
  solliciteerden, werden afgewezen. Hetzelfde experiment, zeer
  onlangs herhaald (Bovenkerk, Gras en Ramsoedh, 1995), leverde een
  nog hogere discriminatie op. Ook ander onderzoek naar de voorkeuren
  van personeelschefs laat ondubbelzinnig zien dat bij de ruime
  arbeidsaanbod dat thans voorhanden is, de voorkeur uitgaat naar
  blanke, jonge Hollandse mannen (Van Beek en Van Praag, 1992). Beter
  opgeleide Surinamers blijken bij deze experimenten overigens minder
  ongunstig te scoren. Het is waarschijnlijk dat de bureaucratie van
  het landelijke, provinciale en stedelijke minderhedenbeleid veel
  afgestudeerde Surinamers absorbeert (Bovenkerk, den Brok en Ruland,
  1991). Voorts blijkt positieve actie in het geval van de
  Surinamers, althans in de sfeer van overheidsfuncties, wel wat te
  helpen. Voor ons is vooral de omstandigheid relevant dat de
  Nederlandse politie er serieus werk van maakt. De politie zit
  dringend verlegen om het opbouwen van een behoorlijke
  informatiepositie in de Surinaamse wereld en weet dat een
  multi-etnisch samengesteld korps bij minderheden aan legitimiteit
  wint. Welke wegen bewandelen de (minder goed opgeleide) Surinamers
  om niet in de misre van langdurige werkloosheid ten onder te gaan
  en om maatschappelijk vooruit te komen? Naast de klassieke sociale
  stijgingskanalen voor kansarme groepen: de sport en de muziek,
  vormt het opzetten van een eigen bedrijf een aantrekkelijke
  mogelijkheid. Surinamers exploiteren tropische winkels,
  reisbureaus, edelsmederijtjes, financile adviesbureaus,
  restaurants, coffeeshops, videotheken, cafs en nog meer. Het komt
  voor bij alle Surinaamse etnische groepen, maar in 1984 laat de
  inventarisatie van Boissevain en anderen zien dat, in
  overeenstemming met het etnische stereotype, Hindoestanen zich meer
  op deze manier profileren. Voor een belangrijk deel van dit
  etnische bedrijfsleven is men aangewezen op goederen uit Suriname:
  per jaar komen er tonnen aan Surinaamse groente, zoutvlees,
  gedroogde vis en ook goud, per schip en per vliegtuig, naar
  Nederland toe.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken