• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – II.1. Inleiding

  II. DE SURINAAMSE CONNECTIE

  II.1. Inleiding: Een echt Zuidamerikaans land

  De achterhoek in de tropen werd Suriname in het begin van de
  jaren zeventig nog genoemd als titel van een befaamd omslagverhaal
  van John Jansen van Galen in de Haagse Post. De samenleving
  was klein en betrekkelijk overzichtelijk met ruim 300.000 inwoners
  even volkrijk als de stad Utrecht. De parlementaire democratie
  functioneerde in post-koloniaal verband en op basis van het
  Nederlandse politieke verzuilingsmodel, maar dan met etnische
  groepen in plaats van levensbeschouwelijke zuilen. Het levenstempo
  was bepaald rustig en binnen het Carabische gebied was Suriname een
  van de meest welvarende landen. Veel criminaliteit was er niet en
  de staalkaart van gepleegde delicten die B. Pronk in de enige
  wetenschappelijke studie over de criminaliteit schreef in 1962 is
  vooral interessant omdat het multi-culturele aspect van de
  Surinaamse samenleving er zo goed in tot uiting komt. Etnische
  groepen met tot op zekere hoogte eigen normstelsels leefden bijeen
  onder n statelijk recht dat in hoofdzaak Nederlands recht was en
  zij moesten daarmee wel in conflict komen. Chinezen en ook wel
  Javanen werden bestraft vanwege hun overgave aan het hazardspel,
  kleine ambtenaren werden op hun vingers getikt wegens verduistering
  als zij hun overheidsfunctie gebruiken om hun loon wat hoger te
  maken, Hindoestanen zagen zich beboet wegens vrouwenmishandeling en
  Creolen pleegden oplichting in kwesties waar bovennatuurlijke
  krachten aan te pas komen. Er waren in de jaren rond en vlak na de
  oorlog nog wel problemen met het gebruik van roesmiddelen, maar die
  werden gezien als een overblijfsel van de alleszins in te voelen
  behoefte om de tragedie van het dagelijkse bestaan als slaaf of
  koelie te vergeten. Er waren Creolen die alcohol gebruikten en
  sommigen ook hash, Hindoestanen dronken alcohol en gebruikten de
  cannabisvariant ganja, er was een uitstervende groep
  Chinezen verslaafd aan opium. Pronk (1962, 126) constateerde echter
  welgemoed dat de jongere generatie over het algemeen niets met
  opium te maken wenst te hebben. De strafrechtspleging was op
  Nederlandse leest geschoeid. De grote hervormingen in het
  penitentiaire beleid die Nederland in de jaren vijftig en zestig
  tot uitzonderlijk mild hadden gemaakt en waar een record werd
  gehaald met het lage aantal gedetineerden per 100.000 inwoners van
  de bevolking, werden aan Suriname medegedeeld. In Nederland
  afgestudeerde Surinaamse psychologen richtten na terugkeer het
  strafstelsel in op basis van een optimistisch mensbeeld. Niemand,
  maar dan ook niemand zou aan het begin van de jaren zeventig hebben
  kunnen voorspellen dat de criminaliteit in Suriname binnen tien of
  vijftien jaar zou verveelvoudigen en nog minder dat het land een
  belangrijk knooppunt zou worden in de internationale drugshandel.
  Wie zou hebben verwacht dat (1) een zo grote emigratie het land zou
  teisteren dat het land tussen een derde en de helft van zijn gehele
  bevolking zou kwijt raken? Een naoorlogs emigratierecord dat
  slechts door de Kaapverdische eilanden is gevenaard. Wie kon
  voorzien dat (2) op 25 november 1975 bepaald plotseling de
  onafhankelijkheid zou worden uitgeroepen? Een belangrijker politiek
  keerpunt nog zou de militaire coup worden van 25 februari 1980.
  Eerst daarna, zo schreef publicist Herman Vuysje, werd het een echt
  Zuidamerikaans land. Voorts: van cocane had nog nauwelijks iemand
  gehoord. Wie kon bevroeden dat (3) de achterhoek Suriname in
  transportgeografisch opzicht zo’n belangrijke schakel zou worden
  tussen de productielanden Peru, Bolivia, Colombia en de
  consumptielanden in Noord-Amerika en Europa.

  Alvorens de betrokkenheid van Suriname en Surinamers bij de
  georganiseerde misdaad te beschrijven, willen wij ingaan op deze
  drie belangrijke ontwikkelingen. Dat is hier wat gemakkelijker dan
  voor de georganiseerde misdaad van andere nationale oorsprong omdat
  vrij veel wetenschappelijke literatuur voorhanden is. Waar die
  tekort schiet spraken we met enkele Surinamedeskundigen,
  interviewden advocaten in Nederland die hun grote zaken doen.
  Gevraagd naar de aard van die georganiseerde misdaad antwoordde een
  van hen dat het gaat om drugs, drugs en nog eens drugs en
  natuurlijk om de zware criminaliteit die daar uit voorkomt: geweld
  en het witwassen van de opbrengst van de drugshandel. Tenslotte
  spraken we met enkele politiemensen die grote zaken hebben gedaan
  zoals bijvoorbeeld van het COPA-team en het CarPro-team; de
  afkortingen staan voor Colombia-Paramaribo en het Carabische
  Project.

  In dit hoofdstuk zullen we op verschillende plaatsen ook iets
  zeggen over de rol en functie van de connectie met de Nederlandse
  Antillen en Aruba. In de stroom van drugshandel tussen Colombia en
  Brazili en Nederland, spelen deze landen een afgeleide rol. We
  zullen dus niet speciaal ingaan op Antillianen in Nederland (dat
  gebeurt wel in het rapport dat gaat over georganiseerde misdaad in
  Amsterdam in deze serie); hun aandeel in de drugshandel is minder
  prominent.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken