• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – II.5. Georganiseerde criminaliteit onder Surinamers in Nederland

  II.5. Georganiseerde criminaliteit onder Surinamers in
  Nederland

  Tot ver in de jaren zeventig is er geen reden om de
  criminaliteit onder Surinamers als apart vraagstuk aan de orde te
  stellen. Als met de komst van sociaal zwakke immigranten wel
  problemen ontstaan, zoals in de Amsterdamse Bijlmermeer en op de
  Rotterdamse Kruiskade, wordt het politiek niet als correct
  beschouwd om het verschijnsel bij de naam te noemen. Het ministerie
  van Justitie heeft in al in de jaren tachtig besloten de etnische
  afkomst van personen die bij criminaliteit zijn betrokken, niet
  meer te registreren teneinde stigmatisering te voorkomen. Het was
  evenmin bon ton om specifiek culturele criminaliteitsbevorderende
  factoren te releveren. Een aanmerkelijk deel van de kinderen in de
  Surinaams-Creoolse volksklasse groeit op in onvolledige gezinnen.
  Van alle Surinaamse huishoudens is 32 procent uit een noudergezin
  en voor de subcategorie der Creolen zelfs meer dan de helft.
  Vergelijk dit met een percentage voor de Nederlandse bevolking in
  haar geheel van 7 en bijvoorbeeld Marokkanen van 3 procent (Van
  Praag, 1989). Dit gezinstype draagt volgens van Niekerk (1992) bij
  tot armoede, uitkeringsafhankelijkheid en maatschappelijk
  isolement. In de loop van de jaren tachtig verdwijnt de
  aanvankelijke schroom. Buiks (1983) schreef toen een gedurfd
  rapport over Creoolse jongens in Rotterdam die hun leven
  organiseerden rond verslaving aan herone en rond de tegencultuur
  van de Rasta-beweging, of die de exuberante levensstijl van een
  zogenaamde wakaman ten toon spreidden. Het vraagstuk werd
  hier nog opgevat als een probleem van beklagenswaardige
  randgroepjongeren: de wakaman zijn jongens die met
  versluierend woordgebruik voor hun levensonderhoud zijn overgegaan
  op praktijken die de omringende samenleving als illegaal of
  crimineel aanmerkt (Buiks, 1983, 127). Bij nadere lezing van de
  tekst blijken deze praktijken te bestaan uit niet minder dan
  huisbreken, bankroven en vooral poederverkopen (p. 117). De
  criminaliteit van Surinaamse jongens in de jaren zeventig en het
  begin van de jaren tachtig is nauw verbonden met de verslaving aan
  drugs. De misdaad die daaruit voortvloeit, is vooral
  verwervingscriminaliteit. Met georganiseerde drugshandel hebben ze
  dan nog weinig te maken. Zij zijn er de slachtoffers van of vormen
  als kleine dealers het onderste echelon van deze handel. Dat
  verandert aan het einde van de jaren tachtig. Livio Sansone deed in
  1992 verslag van zijn belevenissen over een periode van 1981 tot
  1990 met eenzelfde groep Creoolse jongens in Amsterdam. Die jongens
  komen op allerlei manieren aan hun inkomen, maar daartoe behoren
  ook zogenaamde zwarte hossels, illegale dingen. In de periode dat
  hij ze onderzoekt, neemt het verslavingsprobleem sterk af. De
  Surinaamse junkies vormen tot op zekere hoogte een uitstervend
  cohort. Zij gaan over op de verkoop van drugs. Het begint met
  kleine straatdealers die plastic zakjes uitventen met een gram
  hash. Zij streven er echter naar om huisdealer te worden. Het
  koffiehuizencircuit van Amsterdam groeit in de jaren tachtig
  explosief en voorziet een internationale
  toeristen-consumenten-markt van drugs. Desondanks, stelt Sansone
  vast, blijven de Surinaamse dealers onderaan in die markt hangen.
  Hun ostentatieve levensstijl (scherpe kleren, overvloedige gouden
  sieraden) is niet erg geschikt om zich als etnisch ondernemer op te
  werken naar een hoger niveau. Bovendien zijn zij buitengewoon
  ongeorganiseerd en de politie laat Sansone weten dat het geen enkel
  probleem is om
  Creoolse dealers te laten verklaren over hun concurrenten. Hier
  zien we iets terug van wat in Suriname krabbenpolitiek wordt
  genoemd. Zoals krabben elkaar bij de poten naar omlaag trekken
  zodat zij de ton individueel niet uitklimmen, zo staan volkscreolen
  elkaar niet toe beter af te zijn dan zijzelf (Brana-Shute,
  1979).

  Nu heeft Sansone met zijn onderzoeksmethode slechts 59 jongens
  in hun carrire gedurende de jaren tachtig kunnen volgen. Als er
  toch jongens bij zouden zijn die in het betreffende tijdvak door
  zouden stijgen naar hogere niveaus, is de kans dat hij die in zijn
  steekproef aantreft, erg klein. We weten echter zeker dat enkelen
  echt tot de georganiseerde misdaad zijn doorgedrongen. In de kring
  onmiddellijk rond Klaas Bruinsma in Amsterdam die ongeveer tien
  personen omvatte, zaten ook Surinaamse Creolen. Het is echter de
  vraag of we deze personen moeten beschouwen als onderdeel van de
  Surinaamse georganiseerde misdaad of veeleer als deelnemers aan
  Hollandse groeperingen. Het gaat hier om geassimileerde Surinamers
  die niet betrokken waren bij de cocane-handel en die niet waren
  aangesloten op het beschreven netwerk in Suriname, maar om mensen
  die in de eerste plaats handelden in hash en die hun contacten
  hebben in de Nederlandse onderwereld. De bekendste figuren waren
  onderdeel van groeperingen die in deze reeks in de rapportage over
  autochtone groeperingen thuishoren. Dat neemt niet weg dat zij hun
  banden met Suriname (of de Nederlandse Antillen) hebben behouden
  met het oog op de belegging van de opbrengsten van hun
  activiteiten. Zij bezitten er onroerend goed, speedboten en
  tenminste n van hen heeft de politieke oppositie tegen Bouterse
  financieel gesteund.

  Welke vormen van georganiseerde misdaad komen nu voor bij
  groepen die wel grotendeels Surinaams zijn? Om te beginnen is uit
  de informatie die ons ten dienste staat duidelijk dat ook in het
  zwaardere werk alle etnische groepen voorkomen die Suriname rijk
  is. Dit geldt in elk geval voor de drugshandel. Buiten de sfeer van
  de handel in drugs komen we enkele berichten tegen over Surinaamse
  bendes die zich toeleggen op het stelen, omkatten en verhandelen
  van auto’s. In een geval gaan die auto’s naar Suriname toe, in een
  ander geval naar Marokko. In de grote steden zijn enkele Surinaamse
  ondernemers werkzaam op de markt van het onroerend goed die je niet
  goed anders kunt aanduiden dan als huisjesmelkers. Zij hebben in
  gevallen van conflict met huurders, het geweld niet geschuwd. Maar
  dit verschijnsel kunnen we moeilijk rekenen tot de georganiseerde
  misdaad. We treffen Surinaamse souteneurs aan die echt als groep
  opereren en die prostitues dwingen hun verdiensten af te staan.
  Twintig jaar geleden was het souteneurschap onder Surinamers een
  bekende deviante bezigheid (vergelijk ons rapport over
  georganiseerde criminaliteit in Amsterdam). Nu lijkt daar eigenlijk
  weinig meer van over. Veel levert deze zoektocht overigens niet op.
  Het lijkt erop of al wat zich aan onderwereld in Surinaamse kring
  profileert, zich heeft gestort op de cocanehandel. Het is een
  bedrijvigheid die andere typen georganiseerde criminaliteit uit de
  markt prijst. De informatie die over dit onderwerp bij de politie
  bestond, gaat over twee stadia in de keten van de drugshandel. Er
  is vrij veel bekend over de grotere organisaties die via Suriname
  en ook de Nederlandse Antillen en Aruba grote partijen cocane
  verzenden naar Nederland. De band met de verschillende militairen
  met hun vliegveldjes en enkele grote drugshandelaren in Suriname is
  redelijk bekend. Hierboven hebben we dit reeds globaal aangegeven.
  Verder weten plaatselijke politiekorpsen vaak wel wie de lokale
  dealers zijn of vanuit welke panden drugs worden verkocht. Over wat
  daar tussenin gebeurt is weinig bekend. Hieraan is goed te zien hoe
  de opsporingsinstanties in Nederland werken. Er wordt veel
  genvesteerd om kennis op te doen over de grote bazen, in de hoop
  een hele aanvoerlijn te ontmantelen en grote partijen drugs te
  onderscheppen. Wanneer de smokkelwaar de douane eenmaal is
  gepasseerd, valt de belangstelling weg. Over het distributienetwerk
  in Nederland is veel minder bekend. De CRI heeft in Nederland zeven
  organisaties gedentificeerd die min of meer voldoen aan de door
  haar gehanteerde criteria om te kunnen worden gerekend tot
  georganiseerde misdaad. Deze rapportage maakt niet de indruk dat er
  echt sprake is van duidelijk gemarkeerde en strak-geleide
  verbanden. De kennis die plaatselijke politiekorpsen bezitten over
  hun verkooppunten van drugs is weinig relevant omdat men deze niet
  zelden ongemoeid laat als ze geen overlast of problemen van
  openbare orde opleveren en dit zijn geen beginpunten van onderzoek
  naar een hele keten. Er is echter een alternatieve verklaring
  mogelijk voor het informatiegebrek omtrent het distributienetwerk
  in Nederland. Die luidt dat het helemaal niet zo duidelijk
  georganiseerd is. Anders dan bijvoorbeeld de Colombiaanse
  organisaties die grote partijen van honderden of duizenden kilo’s
  drugs in een keer per container Nederland binnen sluizen, geschiedt
  het transport hier in kleine hoeveelheden door honderden personen
  en via duizenden vrachten tegelijk. Er zijn koeriers die een of
  enkele kilo’s meenemen. Slanke vrouwen die een ruim-vallende jurk
  kunnen dragen en zwangere vrouwen zijn op een bepaald moment
  favoriet, dan weer zijn er mensen die als slikker de overtocht
  maken, maar eigenlijk kan iedereen het doen: terugkomende
  vakantiegangers of speciaal voor dit doel geworven jongeren. Dit
  laatste komt veelvuldig voor. Een groep die in discotheken jongeren
  ronselt, rekent het koerieren af met een prettig verblijf in een
  hotel op Curaao. Bij het werven zal het woord drugs niet vallen. Er
  is slechts sprake van een weldoener die zijn zieke oma moet
  opzoeken en hij stuurt nu iemand langs met een pakketje. De hele
  tocht is prima georganiseerd door de handelaar. Er bestaan systemen
  waarbij door de koeriers zelf of door de organisator van het
  transport een
  onderlinge verzekering wordt afgesloten. Bij iedere vlucht naar
  Europa lopen een paar van hen tegen de lamp, de overigen staan
  garant voor de ondersteuning van de achtergebleven familie. In het
  algemeen valt er bij het aantreffen van drugs weinig meer te
  ontkennen, maar soms wordt in een emotioneel relaas naar voren
  gebracht dat men door de militairen is gedwongen om drugs mee te
  nemen op straffe van represailles tegenover achtergebleven familie.
  Is dit werkelijk het geval of is het een verhaal waarvan men hoopt
  dat Nederlandse functionarissen er een zekere sympathie voor op
  kunnen brengen? In sommige gevallen zijn koeriers op grond van deze
  overweging heengezonden of is het smokkelen hun door de rechter
  niet aangerekend. Drugs worden tevens meegevoerd in de constante
  goederenstroom die aan Surinaamse en Antilliaanse adressen in
  Nederland wordt verzonden. Het poeder wordt aangetroffen in
  zendingen groente en fruit, in etnisch-culturele voorwerpen, in
  keramiek en in eterniet-pijpen. Wat betekent het precies wanneer
  een Surinaamse groentehandelaar bij de douane wordt opgepakt omdat
  de aan hem gerichte zending cocane bevat? Hij claimt niets te
  weten, het is er in Suriname buiten zijn medeweten ingestopt,
  iemand heeft zijn handel verwisseld. Er zijn bona fide
  groentehandelaren die zich gedwongen zien voorzorgsmaatregelen te
  nemen. Niet iedereen wil, zoals n van hen recentelijk overkwam,
  worden geconfronteerd met een nietsvermoedende klant die thuis bij
  het afpellen van een banaan merkt dat er wit poeder in zit en naar
  de politie stapt. Het is in ieder geval duidelijk dat het thans
  nogal bloeiende Surinaamse bedrijfsleven in Nederland (toko’s,
  goudwinkels etcetera) een uitstekend distributieapparaat vormt. Als
  de hypothese juist is dat de drugs niet alleen in grote
  hoeveelheden binnenkomen maar ook in kleine porties en via een
  omvangrijke stroom van mensen en goederen, dan kan het niet anders
  of de controlemechanismen zijn onvoldoende of lek. Dit doet de
  vraag rijzen in hoeverre de import van cocane uit Suriname wordt
  begunstigd door de corruptie van ambtenaren.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken