• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – I. ALGEMENE INLEIDING

  I. ALGEMENE INLEIDING

  Een van de hoofdvragen, waarop de Enqutecommissie een antwoord
  moet geven, is de vraag naar de aard, ernst en omvang van de
  georganiseerde criminaliteit in Nederland. Voor een ieder die in de
  voorbije jaren de berichtgeving over grotere strafzaken heeft
  gevolgd, zal het duidelijk zijn dat in dit antwoord niet alleen
  aandacht mag worden geschonken aan de rol van autochtone,
  Nederlandse, groepen in die criminaliteit, maar dat ook het nodige
  dient te worden gezegd over de rol die buitenlandse en allochtone
  groepen hierin spelen. Over deze laatste groepen gaat dan ook dit
  rapport. De rol van autochtone groepen in de georganiseerde
  criminaliteit in Nederland wordt door Cyrille Fijnaut belicht in
  het gelijknamige rapport van zijn hand.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken