• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – Woord vooraf

  Woord vooraf

  Over de vraag in hoeverre gevestigde etnische minderheden met
  politie en justitie in aanraking komen, is sedert de opheffing van
  de samenzwering van zwijgzaamheid naar aanleiding van de discussie
  over een Amsterdams rapport over Marokkaanse straatroof in 1989
  zeer veel geschreven, maar in die literatuur wordt geen aparte
  aandacht besteed aan de mate waarin etnische minderheden betrokken
  zijn bij de zware en georganiseerde criminaliteit. Komt de
  lucratieve georganiseerde misdaad in deze kring eigenlijk wel voor
  of bevinden de allochtonen zich ook in dit opzicht onder aan de
  criminele ladder aangezien zij vooral worden aangehouden voor
  lichte en niet winstgevende vergrijpen? Zijn op Nederlands
  grondgebied transnationale criminele organisaties actief (vergelijk
  de mafia) die in zoverre van uitheemse herkomst zijn dat zij vanaf
  elders worden aangestuurd? Politie en justitie weten hier naar
  verhouding weinig van af en dat komt onder andere doordat deze
  groepen moeilijk benaderbaar zijn en ook omdat zij geneigd kunnen
  zijn hun geschillen af te doen in de beslotenheid van hun eigen
  milieu. Voor zover zij er iets over weten, leggen hun
  vertegenwoordigers een zekere terughoudendheid aan de dag, omdat
  het taboe dat er op dit type misdaad rust nog grotendeels intact is
  en niemand dat graag doorbreekt. Ook ingeburgerde immigranten die
  ons erover zouden kunnen berichten weten soms maar weinig over hun
  onderwerelden af en voor zover zij ervan weten, bestaat bij hen de
  begrijpelijke angst dat openhartigheid hun hele groep in diskrediet
  kan brengen. Zonder deskundig commentaar uit deze kring zou het
  evenwel niet eenvoudig zijn geweest om de grote hoeveelheid
  feitelijk materiaal die wel bij de politie aanwezig is en die wij
  hier, net als bij alle rapporten over aard, omvang en ontwikkeling
  van de georganiseerde misdaad ten behoeve van de Enqutecommissie,
  tot uitgangspunt nemen van onze analyse, in volle omvang te
  doorgronden. Uitingen van georganiseerde misdaad in allochtone
  gemeenschappen in Nederland zijn moeilijk te begrijpen zonder dat
  insiders iets vertellen over de politieke context waarbinnen deze
  criminaliteit tot bloei kwam in het land van herkomst, over de
  economische belangen die ermee zijn gemoeid en over de manifestatie
  ervan binnen de etnische gemeenschap hier te lande.

  Wij prijzen ons gelukkig dat wij toch een hele reeks van
  personen hebben getroffen die er wel degelijk iets van wisten of
  die soms zelfs zeer goed waren genformeerd, en bovendien dat zij
  bereid zijn gebleken hun kennis met ons te delen. Bij de
  politiefunctionarissen van de CRI en ook in de vijfentwintig
  korpsen heeft de overweging gespeeld dat hun mededelingen zouden
  worden verwerkt in de in wetenschappelijk opzicht volstrekt
  onafhankelijke onderzoeksgroep onder leiding van C. Fijnaut. De
  politieke en culturele informanten, als wij ze zo mogen noemen, uit
  de verschillende etnische groepen hebben hun aarzeling opzij gezet
  omdat zij meenden dat het beter is de pijnlijke waarheid thans
  onder ogen te zien dan de criminele ontwikkeling in hun kring op
  korte maar zeker ook op langere termijn onopgemerkt te laten
  plaatsgrijpen. Zonder de inzet en medewerking van de onderstaande
  personen zou dit rapport niet zo zijn geschreven als het nu is. We
  danken hen in alfabetische volgorde: F. Akinbingl, C. Blom, C. de
  Bruyne, B. Drost, Th. Erents, A. Haakmat, S. Harten, J. de Heus, A.
  Hoeb, H.K. Jap A Joe, H. de Jong, W. de Lang, H. Lentink, R.
  Liedmeijer, F. Okuducu, T. Papenhove, J. van Pelt, A. Petersen, M.
  van der Plas, A. Ram, S. Rambocus, M. Rijk, W. Roestenburg, A.
  Schalks, H. Theeuwes, M. Vink, W. Vos, M. Weyenburg, G. Woudsma, Y.
  Yesilgz en D. Zaitch. N. van de Ven danken wij voor haar grondige
  en enthousiaste hulp bij het verzamelen van materiaal. Y. de
  Adelhart Toorop heeft het rapport grotendeels uitgetypt en
  conscintieus vorm gegeven. M. Ribberink heeft talrijke correcties
  aangebracht. We danken K. Bruin voor zijn commentaar op de tekst.
  Bij de behandeling per etnische of nationale groep hebben we de
  volgende taakverdeling aangebracht: Frank Bovenkerk schreef de
  hoofdstukken over de Surinaamse, de Turkse, de Marokkaanse en de
  Colombiaanse groepen. Cyrille Fijnaut nam de beschrijving voor zijn
  rekening van de Italiaanse mafia, de Chinese triades, Russische en
  Joegoslavische groepen en ook de Nigeriaanse en Ghanese netwerken.
  Dit rapport staat niet op zichzelf, maar moet worden gelezen in
  samenhang met de andere deelrapporten en in het bijzonder met het
  verslag van Cyrille Fijnaut over de rol van autochtone groepen en
  natuurlijk ook in verband met het samenvattende eindrapport.
  Den Haag, december 1995


  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken