• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – Bibliografie Hoofdstuk I

  Bibliografie Hoofdstuk I:

  Algemene inleiding

  Abadinsky, H., Organized Crime, Nelson-Hall, Chicago,
  1990.

  Albanese, J., Organized Crime in America, Anderson
  Publishing Co., Cincinnati, Ohio, 1989. Amersfoort, J. M. M.,
  Immigratie en minderheidsvorming; Een analyse van de Nederlandse
  situatie 1945-1973
  , Samsom, Alphen aan den Rijn, 1974.

  Anderson, M., The United Kingdom and Organized Crime; The
  International Dimension, in European Journal of Crime, Criminal
  Law and Criminal Justice
  , jaargang 1, 1993, p. 292-308.
  Berkmoes, H., Bollaerts, R. en Bruno, F., Criminele organisaties in
  Belgi: No science, no fiction, in Politeia, jaargang 5,
  1995, p. 24-26.

  Block, A. A. en Chambliss, W. J., Organizing Crime,
  Elsevier, New York, 1981. Boge, H., Einflsse nichtdeutscher
  Straftter auf die organisierte Kriminalitt, in Bundeskriminalamt
  (Hrsgb.), Auslnderkriminalitt in der Bundesrepublik
  Deutschland
  , Wiesbaden, 1989, p. 101-110.
  Bovenkerk, F., Hedendaags kwaad; Criminologische opstellen,
  Meulenhoff, Amsterdam, 1992. Bundeskriminalamt (Hrsgb.),
  Lagebild Organisierte Kriminalitt Bundesrepublik Deutschland
  1992
  , Wiesbaden, 1993.

  Bundeskriminalamt (Hrsgb.), Lagebild Organisierte Kriminalitt
  Bundesrepublik Deutschland 1993
  , Wiesbaden, 1994.
  Chambliss, W.J., Crime Control and Ethnic Minorities, in D.F.
  Hawkins (ed.), Ethnicity, Race and Crime; Perspectives across
  Time and Place
  , State University of New York Press, New York,
  1995, p. 235-258. Crossland, J., Trends krimineller Aktivitten in
  Europa; Konsequenzen des britischen National Criminal Intelligence
  Service, in Kriminalistik, jaargang 44, 1994, p. 261-262.
  Egmond, F., Banditisme in de Franse tijd; Profiel van de Grote
  Nederlandse Bende 1790-1799
  , De Bataafse Leeuw, Amsterdam,
  1986.

  Egmond, F., Op het verkeerde pad; Georganiseerde misdaad in
  de Noordelijke Nederlanden 1650-1800
  , Bert Bakker, Amsterdam,
  1994.
  Fijnaut, C., Georganiseerde misdaad; Een onderzoeksgerichte
  terreinverkenning, in Justitile Verkenningen, jaargang 11,
  1985, p. 5-42.
  Fijnaut, C., Organisiertes Verbrechen in Nordwesteuropa (nog niet
  gepubliceerd, 1995). Freiberg, K. en Thamm, B.G., Das
  Mafia-Syndrom; Organisierte Kriminalitt
  , Verlag Deutcher
  Polizeilektur, Hilden, 1992.

  Fry, C., Doing the Business; Inside the Kray’s Secret Network
  of Glamour and Violoence
  , Smith Gryphin, London, 1993.
  Gehm, V. en Link, M., Organisierte Kriminalitt; Das aktuelle
  Lagebild, in Kriminalistik, jaargang 42, 1992, p.
  491-496.
  Haan, W. de en Bovenkerk, F., Sociale integratie en criminaliteit,
  in G. Engbersen en R. Gabrils (red.), Sferen van integratie;
  Naar een gedifferentieerd allochtonenbeleid
  , Boom, Amsterdam,
  p. 223-248. Kefauver, E., Crime in America, Doubleday,
  Garden City, NY, 1951.

  Kelly, R. (ed.), Organized Crime; A Global Perspective,
  Rowman and Littlefield, Totowa, N.J., 1986. Kster, D., Das Lagebild
  der organisierten Kriminalitt in der Bundesrepublik Deutschland,
  illustriert anhand typischer Ermittlungsverfahren, in:
  Bundeskriminalamt (Hrsgb.), Organisierte Kriminalitt in einen
  Europa duschlssiger Grenzen
  , Wiesbaden, 1991, p. 53-88.

  Loohuis, H. G. en Soest, A. L. van, Afpersing, een overwegend
  verzwegen en angstaanjagend delict
  , Willem Pompe Instituut,
  Utrecht, 1994 (scriptie).
  Morton, J., Gangland; London’s Underworld, Little, Brown and
  Company, London, 1992. Morton, J., Gangland. Volume 2; The
  Underworld in Britain and Ireland
  , Little, Brown and Company,
  London, 1994.

  National Criminal Intelligence Service, An Outline Assessment
  of the Threat and Impact by Organised/Enterprise Crime upon United
  Kingdom Interests
  , London, 1993. Observatoire Gopolitique des
  Drogues, Etat des drogues, drogues des Etats, Hachette,
  Paris, 1994. Pearse, F. en Woodiwiss, M., Global Crime
  Connections; Dynamics and Control
  , University of Toronto Press,
  Toronto en Buffalo, 1993.
  Pearson, J., The Profession of Violence; The Rise and Fall of
  the Kray Twins’ Vicious Criminal Empire
  , Granada, London,
  1972.
  Penninx, R., Minderheidsvorming en emancipatie; Balans van
  kennisverwerving ten aanzien van immigranten en woonwagenbewoners
  1967-1987
  , Samsom, Alphen aan den Rijn, 1988.
  Roelandt, T. J. A., Verscheidenheid in ongelijkheid; Een studie
  naar etnische stratificatie en onderklassevorming in de Nederlandse
  samenleving
  , Thesis Publishers, Amsterdam, 1994. Sampson, R. J.
  en Wilson, W. J., Toward a Theory of Race, Crime, and Urban
  Inequality, in J. Hagan en P.D. Peterson (eds.), Crime and
  Inequality
  , Stanford University Press, Stanford, 1995, p.
  37-54. Santino, U., Dietro la Droga; Economie di sopravivenza,
  imprese criminali, azioni di guerra, progetti di sviluppo
  , Ed.
  Gruppo Abele, Torino, 1993.

  United Nations, Economic and Social Council, Problems and
  Dangers posed by Organized Transnational Crime in the Various
  Regions of the World
  , Naples, 21-23 November 1994 (World
  Ministerial Conference on Organized Transnational Crime), nr.
  E/CONF. 88/2.

  Williams, P., Transnational Criminal Organizations and
  International Security, in Survival, jaargang 36, 1994, p.
  96-113.
  Zachert, H. L., Organisierte Kriminalitt in einem Europa offener
  Grenzen, in Magazin fr die Polizei, jaargang 24, 1993, p.
  32-39.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken