• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – Bibliografie Hoofdstuk II

  Bibliografie Hoofdstuk II:

  De Surinaamse connectie

  Amersfoort, J. M. M. van, Surinamers in de lage landen,
  Staatsuitgeverij, ‘s-Gravenhage, 1968.

  Beek K. W. H. en Praag, B. M. S. van, Kiezen uit sollicitanten;
  Concurrentie tussen werkzoekenden zonder baan
  , SDU, Den Haag,
  1992.
  Boissevain, J., Choenni, A., Grotebreg, H. en Meester, M., Een
  kleine baas is altijd beter dan een grote knecht; Surinaamse kleine
  zelfstandige ondernemers in Amsterdam
  ,
  Antropologisch-Sociologisch Centrum, Amsterdam, 1994.

  Bovenkerk, F., De vlucht; Migratie in de jaren zeventig, in G.
  Willemsen (red.): Suriname, de schele onafhankelijkheid,
  Arbeiderspers, Amsterdam, 1983, p. 152-181.
  Bovenkerk, F. en Breuning-van Leeuwen, E., Rasdiscriminatie en
  rasvooroordeel op de Amsterdamse arbeidsmarkt, in F. Bovenkerk
  (red.), Omdat zij anders zijn; Patronen van rasdiscriminatie in
  Nederland
  , Boom, Meppel, 1978, p. 9-30.

  Bovenkerk, F., Brok, B. den en Ruland, L., Meer, minder of
  gelijk? Over de arbeidskansen van hoog opgeleide leden van etnische
  groepen, in Sociologische Gids, jaargang 28, 1991,
  p.174-186. Bovenkerk, F., Gras, M. J. I. en Ramsoedh, D.,
  Discrimination against Migrant Workers and Ethnic Minorities in
  Access to Employment in The Netherlands
  , International
  Migration papers 4, ILO, Genve, 1995. Bovenkerk, F. en Luning, M.,
  Als ze allemaal zo waren als jij!, Federatie voor Surinaamse
  Welzijnsinstellingen, Utrecht, 1979.

  Brana-Shute, G., On the Corner; Male Social Life in a
  Paramaribo Creole Neighborhood
  , Van Gorcum, Assen, 1979.
  Buiks, P. E. J., Surinaamse jongeren op de Kruiskade; Overleven
  in een etnische randgroep
  , Van Loghum Slaterus, Deventer,
  1983.
  Dekkers-Geytenbeek, N. en Snijders, R., Registeren, alleen maar
  een kwestie van cijfers?
  , Amsterdam en Utrecht, 1995
  (scriptie).
  Dew, E. M., The Trouble in Suriname, 1975-1993, Praeger,
  Westport Connecticut en Londen, 1994. Gelder, P. van, Het
  Surinaamse begrip hosselen, in Migrantenstudies, jaargang 6,
  1990, p. 31-43. Hirschland, F., Dossier Moengo 290 uur, Cast
  Publishing, Den Haag, 1990. Langbroek, J. en Muus, P., De
  Surinaamse beroepsbevolking in Nederland
  , Ministerie van
  Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ‘s-Gravenhage, 1991.

  Lenders, M. en Vlijmen-van de Rhoer, M. van, Mijn God, hoe ga
  ik doen? De positie van Creoolse alleenstaande moeders in
  Amsterdam
  , Antropologisch-Sociologisch Centrum, Amsterdam,
  1983. Niekerk, M. van, Armoede en cultuur: Carabische vrouwen en
  meisjes in Nederland, in Migrantenstudies, jaargang 8, 1992,
  p. 18-33.

  Praag, C. S. van, Huishoudens en huishoudensvorming bij etnische
  minderheden in Nederland, in Migrantenstudies, jaargang 5,
  1989, p. 15-35.
  Pronk, B., Verkenningen op het gebied van de criminaliteit in
  Suriname
  , Martinus Nijhoff, ‘s-Gravenhage, 1962. Sansone, L.,
  Schitteren in de schaduw; Overlevingsstrategien, subcultuur en
  etniciteit van Creoolse jongeren uit de lagere klasse in Amsterdam
  1981-1990
  , Het Spinhuis, Amsterdam, 1992.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken