• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – IX.1. Opkomst, samenstelling en bedrijvigheid van de Russische mafia in Rusland

  IX.1. Opkomst, samenstelling en bedrijvigheid van de Russische
  mafia in Rusland

  Om te beginnen moet worden gesteld dat wetenschappelijke
  literatuur over de opkomst, samenstelling en werkwijze van de rode
  mafia zo goed als onbestaand is. De redenen hiervan zijn niet ver
  te zoeken. Tot een paar jaar geleden bestond er in Rusland
  officieel geen georganiseerde criminaliteit en sinds haar bestaan
  wordt erkend zijn er nauwelijks onderzoekers die er in behoorlijke
  omstandigheden zelfstandig onderzoek naar hebben kunnen doen. Ook
  voor een relaas als dit moet noodgedwongen worden teruggevallen op
  politieberichten en journalistieke impressies.

  Lezing van deze stukken leidt tot de conclusie dat de huidige
  rode mafia voor een belangrijk deel haar origine heeft in de
  hecht-georganiseerde dievenbendes die in de jaren twintig en dertig
  opbloeiden in en rond de strafkampen uit de Goelag-archipel,
  waarover Solzjenitsyn zo’n indrukwekkend boek heeft geschreven. De
  vorming van deze bendes was een uitvloeisel van het barbaarse
  regime in deze kampen: om dit regime te kunnen overleven was het
  welhaast noodzakelijk voor de gestraften om een illegale, een
  criminele, economie op gang te brengen n te houden. Toen dan in de
  jaren vijftig en zestig een einde kwam aan de Stalinistische
  terreur en een zekere liberalisering van het economische leven werd
  doorgevoerd, waren deze bendes uitermate goed geplaatst om de
  bevoorrading van de snel groeiende zwarte markten te organiseren.
  Niet alleen waren zij zeer bedreven in de illegale produktie en
  distributie van legale goederen en diensten, maar ook verstonden
  zij als geen ander de kunst om hiervoor de samenwerking met zowel
  het staatsapparaat als de nomenclatura, het partijbonzendom,
  te mobiliseren. Met als gevolg dat in de jaren zeventig en tachtig
  op tal van plaatsen in Rusland zeer lucratieve bondgenootschappen
  ontstonden tussen ambtenaren, met name politie-ambtenaren,
  partijgangers en criminele roergangers. De talrijke schandalen
  waarin leden van de Brezjnev-familie waren betrokken, zijn
  prototypisch voor deze tijd (Gurow, 1991). In de jaren tachtig – en
  vooral tegen het einde van dit decennium – kreeg de georganiseerde
  criminaliteit opnieuw ongehoorde kansen om zich verder te
  ontplooien. Aan de ene kant maakten de privatisering van de
  economie en de destabilisering van de politiek het niet alleen
  mogelijk dat talrijke bendes zowel legale bedrijven oprichtten als
  illegale diensten (prostitutie, gokspelen, drugs, pornografie)
  begonnen te organiseren, maar ook dat de bedrijven die niet door
  criminele groepen werden opgericht, systematisch werden onderworpen
  aan hardhandige protectie-praktijken van allerlei slag en soort:
  verplichte beveiliging, gedwongen aankopen, regelmatige afdracht
  van geld om niet, opgelegde plaatsing van personeel, enzovoort;
  daarenboven zetten veel bendes – vermomd als legale bedrijven of
  niet – hun geweldspotentieel in om voor weinig geld kostbaar
  onroerend goed in handen te krijgen. Aan de andere kant leidden de
  politiek-economische ontwikkelingen van de jaren tachtig er direct
  en indirect toe dat naast de van oorsprong Russische bendes ook
  alle mogelijke criminele groepen uit de Aziatische en Europese
  landen die eertijds met harde hand bij de Sovjet-Unie werden
  ingelijfd, in de grote steden van het oude Rusland machtsposities
  konden uitbouwen: uit de Oekrane, uit Georgi, uit Tsjetsjeni, uit
  Armeni. Waarbij overigens meer dan eens is gesteld dat tenminste
  een deel van deze groepen nog altijd nauwe bindingen onderhoudt met
  politieke
  formaties in de landen van herkomst, zeker ook met zulke die in
  halve of hele burgeroorlogen zijn verwikkeld. Wat hier ook van zij,
  in een aantal Russische grote steden maken zij zich schuldig aan
  afpersing, zijn ze betrokken bij prostitutie, doen ze aan smokkel
  van levensmiddelen en zijn ze bezig met andere criminele
  ondernemingen (Waksberg, 1991; Illesch, 1991; Coulloudon,
  1990).

  Op het aantal georganiseerde misdaad-groepen dat in Rusland
  actief is, valt geen staat te maken. Alle mogelijke cijfers doen
  hierover de ronde. Ze variren van enkele tientallen (al dan niet op
  etnische basis stoelende) misdaadsyndicaten in Moskou tot 4.000
  5.000 criminele organisaties in heel Rusland (Krause, 1995;
  Flormann, 1994). Belangrijker dan exacte cijfers hieromtrent is dan
  ook wellicht enerzijds het feit dat de betrokken groepen qua
  samenstelling, omvang, organisatiegraad en machtspositie zeer sterk
  uiteenlopen, en anderzijds het gegeven dat zij er met z’n allen in
  zijn geslaagd om in steden als Moskou en St. Petersburg de
  gewapende hand te leggen op heel het illegale en legale economische
  leven. Dit laatste wordt niet alleen geroepen door naar lezers
  snakkende journalisten en naar geld dorstende Westerse
  veiligheidsfirma’s, maar het wordt ook beweerd door een van de
  weinige Russische wetenschappelijke onderzoekers op dit gebied:
  Prof. J. Gilinskij uit St. Petersburg (Gilinskij, 1994). Zijn
  onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit in deze stad leverde
  de conclusie op dat The business sphere of Petersburg is divided
  between mafia groups. Excellently informational service enables
  them to track and monitor all the commercial structures and the
  moment, when the new commercial structure begins making profit and,
  consequently, arouses the interest of the mafia. As the businessmen
  – respondents asserted: 100% of commercial structures are embraced
  by racket, except the ones located in the premises of large-scale
  state-owned enterprises, or the ones, which have not yet begun
  making profit. Racket penetrated all the enterprises except those
  of military-industrial complex and some foreign firms. Dat de
  Russische steden, tenslotte, veelvuldig het toneel zijn van
  gewelddadige conflicten tussen criminele groepen, ligt, gelet op
  hun origine, hun aantal en hun diversiteit, voor de hand. Met name
  de Armeense, Tsjetsjeense en Aserbajdzjaanse groepen die elk met
  enkele honderden aanhangers in Moskou opereren, staan bekend om hun
  bereidheid grof geweld aan te wenden tegen iedereen die hun
  territoria respectievelijk activiteiten in het gedrang brengt. Of
  er ook een relatie bestaat tussen de gewelddadigheid van criminele
  groepen en hun corruptieve verwevenheid met bestuur en politie, is
  bij ons weten nooit nagegaan. Maar is het zo gek om te
  veronderstellen dat de genoemde en andere etnische criminele
  groepen – nog even afgezien van het krijgshaftige verleden van de
  volken waaruit zij stammen en hun mogelijke verbindingen met
  oorlogvoerende partijen in de landen van herkomst – ook zo
  gewelddadig opereren omdat zij, anders dan autochtone Russische
  criminele groepen, veel minder in staat zijn zich te verzekeren van
  de corruptieve ondersteuning door de stedelijke en nationale
  ambtenaren? Ons dunkt van niet. Hoe corrupt de ambtenarij in
  Rusland overigens is, moge blijken uit het feit dat in 1993 3.000
  ambtenaren werden vervolgd voor corruptie, waaronder 250 uit de
  hoogste rangen. Dit aantal moet worden gehouden voor het
  spreekwoordelijke topje van de ijsberg (Krause, 1995).


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken