• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – IX. DE UITLOPERS VAN DE RUSSISCHE MAFIA IN NEDERLAND

  IX. DE UITLOPERS VAN DE RUSSISCHE MAFIA IN
  NEDERLAND

  In zijn Jaarverslag 1994 besteedde de BVD slechts enkele
  regels aan het optreden van criminele bendes uit het GOS, maar de
  weerslag ervan op de berichtgeving over georganiseerde
  criminaliteit in Nederland was enorm. Dit kwam zeker ook door de
  manier waarop de BVD hun optreden omschreef: Gebleken is dat de
  aanwezigheid van de Russische mafia in Nederland toeneemt en haar
  organisatiegraad hoger wordt. De mafia recruteert haar leden
  voornamelijk uit de stroom asielzoekers. Zij houdt zich onder
  andere bezig met vrouwenhandel en prostitutie, grootscheepse
  autodiefstal, afpersing, witwasactiviteiten en immigrantensmokkel.
  Daarnaast worden mogelijkheden voor drugssmokkel en wapenhandel
  onderzocht. Tot zover het BVD-verslag. Hierna wordt conform het
  schema dat ook in de voorgaande hoofdstukken is gehanteerd, eerst
  ingegaan op de opkomst en samenstelling van de zogenaamde rode
  mafia in Rusland zelf. Vervolgens zal een en ander te berde worden
  gebracht over de internationalisering van de organisaties die er
  deel van uitmaken. En tenslotte zal aan de hand van een aantal
  concrete zaken de huidige situatie in Nederland worden
  uiteengezet.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken