• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – VIII.3. Conclusie

  VIII.3. Conclusie

  Het vorenstaande zal duidelijk hebben gemaakt dat de Nigeriaanse
  en Ghanese netwerken zeker ook in Nederland actief zijn. Maar
  hierbij dient wel te worden bedacht dat het in ons land slechts
  gaat om onderdelen, zoniet uiteinden, van deze netwerken. Want dit
  verklaart wellicht waarom hier eigenlijk niets, of toch niet veel,
  wordt teruggevonden van de grote hirarchische structuren waarvan in
  Nigeria zelf sprake lijkt te zijn, volgens politiebronnen. Dit
  maakt de Nederlandse vertakkingen overigens niet minder effectief:
  hun geringe omvang en losse organisatie stelt ze in staat om zeer
  flexibel te opereren in de internationale drugshandel. Dat deze
  organisatie voor de leidende figuren ook de nodige zorgen met zich
  meebrengt, staat vast; denk aan de controle op koeriers. Maar
  nadelen als deze wegen waarschijnlijk niet op tegen de voordelen.
  Alles wijst er verder op dat de Nigeriaanse en Ghanese
  (georganiseerde) criminaliteit in ons land zich eenzijdig heeft
  ontwikkeld. Bovenal speelt zij zich af in de drugshandel, en verder
  nog steeds in de autohandel en, wellicht, de vrouwenhandel. Op
  welke schaal deze illegale activiteiten tegenwoordig worden
  bedreven, is echter goeddeels een raadsel. Gelet op de
  onheilstijdingen die zo nu en dan over hun omvang de wereld in
  worden gestuurd, zou het wel goed zijn wanneer er eens wat nader
  onderzoek zou worden verricht, zowel om mythevorming te voorkomen
  als om opsporing te bewerkstelligen waar zij geboden is. De
  oplichterspraktijken die vanuit Nigeria worden bedreven, kunnen
  overigens moeilijk worden gekenschetst als vormen van
  (georganiseerde) criminaliteit die echt op Nederlandse bodem worden
  bedreven. In dit verband vallen er in
  Nederland alleen slachtoffers, niet zelden als gevolg van hun eigen
  naviteit en/of hebzucht. Het feit dat de onderhavige netwerken zich
  in Nederland alleen maar manifesteren in de gedaante van kleine
  cliques smokkelaars, verklaart wellicht mede waarom er hier zo goed
  als geen sprake is van geweldgebruik, en van corruptie slechts op
  de meeste gerede plaatsen in de Nederlandse economie en de
  Nederlandse ambtenarij. En niet uitgesloten moet worden geacht dat
  juist ook dit een van de voornaamste redenen is waarom aan deze
  (uitlopers van de ) Nigeriaanse en Ghanese georganiseerde
  criminaliteit haast geen aandacht wordt geschonken.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken